Kontakti
Palaute

Tarkastuspalvelut
Sähkölaitteiston tarkastus

Sähköturvallisuustarkastus

Hyötysi

  • Sähköiskuvaaran varhainen tunnistus
  • Täyttää voimassaolevien turvallisuusstandardien vaatimukset
  • Turvallisuuden toteaminen vastaavalla konedokumentaatioon liitettävällä tarkastuspöytäkirjalla
  • Mittausvälinetarkastukset takaavat mittauslaadun
  • Mittaukset ilman olemassa olevaan johdotukseen kohdistuvia toimenpiteitä
  • Riippumattomien testauslaitosten suorittama sertifiointi ja säännöllinen testaus (IEC 17020) sekä kestävä osaamisen hallinta varmistavat korkean tarkastuslaadun

Yleiskatsaus

Sähköturvallisuustarkastus

Sähköiskuvaara on merkittävä erityisesti huolto- ja asennustöiden yhteydessä. Koneen tai järjestelmän sähköosat eivät saa altistaa käyttäjää sähköiskuille myöskään normaalikäytössä. SICKin asiantuntijat tarkastavat, onko tarvittavat turvatoimenpiteet huomioitu vaadittavissa määrin. Määrävälein kalibroitavilla mittalaitteilla suoritetaan mittauksia toimenpiteitä olemassa olevaan johdotukseen kohdistamatta.

Yhdellä silmäyksellä
  • Suojajohtimen asianmukaisen toiminnan toteaminen standardin IEC 60204-1 mukaisesti
  • Kontaktivastusten ja vuotovirtojen havaitseminen
  • Laaditaan tarkastuspöytäkirja, johon kirjataan myös puutteet
  • Tarkastuspöytäkirjan laadinta

 

Palvelut joka tilanteeseen
Yli kuudenkymmenen vuoden käytännön kokemus ja laaja asiantuntemus tekevät meistä luotettavan kumppanin asiakkaiden erityistarpeiden toteuttamiseen. Olemme mukana analyysistä lähtien aina asiakaskohtaisten vaatimusten toteuttamiseen saakka. Keskitymme tuotannon tuottavuuteen automaisoiduilla ohjauskonsepteilla. SICK-anturien erinomainen laatu takaa laitteiston käytettävyyden korkean tason.

Monipuoliset palvelut koko tuotteen elinkaaren ajaksi.

Palveluhinnasto 2020

SICKin turvapalvelut: turvallinen neuvonta, muotoilu ja "avaimet käteen" -ratkaisut

Lataukset

Ylös