Kontakti
Palaute

Tarkastuspalvelut
Onnettomuustutkinta

Onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden syiden analysointi

Hyötysi

  • Koneeseen liittyvän vaaratilanteen tai onnettomuuden tutkinta riippumattomien asiantuntijoiden toimesta
  • Onnettomuuden tai vaaratilanteen syyt selvitetään perusteellisesti ja laaditaan toimenpidesuosituksia toistumisen ehkäisemiseksi
  • Tuki vakuutusyhtiön tai syyttäjäviranomaisen suorittamassa tapaustutkinnassa
  • Riippumattomien testauslaitosten suorittama sertifiointi ja säännöllinen testaus (IEC 17020) sekä kestävä osaamisen hallinta varmistavat korkean tarkastuslaadun

Yleiskatsaus

Onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden syiden analysointi

Onnettomuuksia ja läheltä piti -tilanteita ei pitäisi esiintyä – eivätkä ne saa missään tapauksessa toistua. Jos näin kuitenkin käy, niiden syyt on selvitettävä perusteellisesti. Käyttöiän mittaan koneen käyttötarkoitus voi muuttua. Mikäli turvatoimenpiteitä ei soviteta muuttuviin tiltanteisiin, on olemassa vaara, että suojaustoimenpiteet eivät enää ole riittäviä. Myös käyttäjä saattaa kytkeä ne pois toiminnasta. SICKin riippumattomat asiantuntijat laativat konkreettisia ehdotuksia onnettomuuksien ja läheltä piti tilanteiden ehkäisemiseksi.

Yhdellä silmäyksellä
  • Onnettomuuden tai vaaratilanteen tutkinta
  • Onnettomuuden syiden tunnistaminen
  • Toimenpidesuositukset vaaratilanteiden tai onnettomuuksien ehkäisemiseksi jatkossa

 

Palvelut joka tilanteeseen
Yli kuudenkymmenen vuoden käytännön kokemus ja laaja asiantuntemus tekevät meistä luotettavan kumppanin asiakkaiden erityistarpeiden toteuttamiseen. Olemme mukana analyysistä lähtien aina asiakaskohtaisten vaatimusten toteuttamiseen saakka. Keskitymme tuotannon tuottavuuteen automaisoiduilla ohjauskonsepteilla. SICK-anturien erinomainen laatu takaa laitteiston käytettävyyden korkean tason.

Monipuoliset palvelut koko tuotteen elinkaaren ajaksi.

Palveluhinnasto 2020

SICKin turvapalvelut: turvallinen neuvonta, muotoilu ja "avaimet käteen" -ratkaisut

Lataukset

Ylös