Kontakti
Palaute

Tarkastuspalvelut
Koneen turvatarkastus

Yksilöllinen, kattava turvatarkastus

Hyötysi

  • Turvallisuuden toteaminen tarkastusraportilla todisteena lakisääteisen tarkastusvelvoitteen täyttämisestä
  • Riippumattomien testauslaitosten suorittama sertifiointi ja säännöllinen testaus (IEC 17020) sekä kestävä osaamisen hallinta varmistavat korkean tarkastuslaadun

Yleiskatsaus

Yksilöllinen, kattava turvatarkastus

Toiminnanharjoittajan on ennen koneen käyttöönottoa vakuutettava että kaikki vaaratekijät on tunnistettu ja tarvittaviin suojaustoimiin on ryhdytty. Toisin kuin yksittäisen turvalaitteen tarkastuksen yhteydessä, turvatarkastuksessa koneen turvallisuusstatus arvioidaan kattavasti. SICKin asiantuntijat suorittavat jopa 16 yksittäistä tarkastusta kaikkien oleellisten vaaratekijöiden huomioimiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden tehokkaan implementoinnin varmistamiseksi. Teknisten turvalaitteiden lisäksi toimenpidekohteita voivat olla moottorin osat, ääni- ja valomerkit sekä konedokumentaatio.

Yhdellä silmäyksellä
  • Koneen merkittävimpien vaaratekijöiden tarkastus
  • Teknisten turvalaitteiden tarkastus mittaustarkkuuden, asennuksen ja toiminnan asianmukaisuuden toteamiseksi
  • Sähkö-, paineilma- ja hydraulitoimisten turvalaitteiden toimivuus- ja toimintatarkastus
  • Tarkastuspöytäkirjan laadinta

 

Palvelut joka tilanteeseen
Yli kuudenkymmenen vuoden käytännön kokemus ja laaja asiantuntemus tekevät meistä luotettavan kumppanin asiakkaiden erityistarpeiden toteuttamiseen. Olemme mukana analyysistä lähtien aina asiakaskohtaisten vaatimusten toteuttamiseen saakka. Keskitymme tuotannon tuottavuuteen automaisoiduilla ohjauskonsepteilla. SICK-anturien erinomainen laatu takaa laitteiston käytettävyyden korkean tason.

Monipuoliset palvelut koko tuotteen elinkaaren ajaksi.

Palveluhinnasto 2020

SICKin turvapalvelut: turvallinen neuvonta, muotoilu ja "avaimet käteen" -ratkaisut

Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan. 

Paranna yhtiösi tuottavuutta – SICKin turvaratkaisuilla

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 

Lataukset

Ylös