Kontakti
Palaute

Tarkastuspalvelut

Määräaikaistarkastukset

Toiminnanharjoittajan on varmistettava laitteiston käyttöturvallisuus ja tuottavuus. Keskeistä on määräysten noudattaminen ja ihmisten terveyden ja ympäristön suojaaminen. Järjestelmien turvallisuus ja käytettävyys voidaan varmistaa kestävästi SICK LifeTime -tarkastuspalvelujen avulla. SICKin asiantuntijoilla on monivuotinen kokemus ja korkean tason asiantuntemus. Minimoi häiriöt ja tuotantokatkokset.

Suodata:

10 tulosta

1 - 10 tulosta 10

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Määritettyjen toimintojen tarkistaminen, ylläpito ja palauttaminen ennalleen
 • SICK-tuotteen ympäristöolosuhteiden, vaurioiden, suuntauksien ja likaisuuden tarkastus
 • Määritettyjen toimintojen palauttaminen
 • Sovelluskohtaisten parametrien tarkastus ja mukautus
 • Parametrien arkistointi, vastaanottotesti ja luovutus työntekijälle
Vertaa nyt
Valitse
Määritettyjen toimintojen tarkastus
 • SICK-tuotteen ympäristöolosuhteiden, vaurioiden, suuntauksien ja likaisuuden tarkastus
 • Suorituskyvyn tarkastus
 • Toiminta- ja kommunikaatiotestit
Vertaa nyt
Valitse
Varmuus tilatun tuotteen laadusta ja toimivuudesta
 • Tilattujen tuotteiden täydellisyyden, laadun ja toimivuuden tarkastus
 • Testin suorittaminen kulloisessakin SICKin tuotantopaikassa
 • Katsaus verrattavissa olevien tuotteiden tuotantoon
 • Testi- ja tarkastusprotokolla
Vertaa nyt
Valitse
Paras prosessivarmuus kalibroinnilla
 • Koulutetun henkilökunnan suorittama toimintatarkastus
 • Kalibroinnin suorittaminen
 • Mittausarvojen poikkeaman arviointi
 • Verifiointi laboratorio-olosuhteissa
 • Dokumentointi kalibrointipöytäkirjan avulla
Vertaa nyt
Valitse
Sähköturvallisuustarkastus
 • Suojajohtimen asianmukaisen toiminnan toteaminen standardin IEC 60204-1 mukaisesti
 • Kontaktivastusten ja vuotovirtojen havaitseminen
 • Laaditaan tarkastuspöytäkirja, johon kirjataan myös puutteet
 • Tarkastuspöytäkirjan laadinta
Vertaa nyt
Valitse
Yksilöllinen, kattava turvatarkastus
 • Koneen merkittävimpien vaaratekijöiden tarkastus
 • Teknisten turvalaitteiden tarkastus mittaustarkkuuden, asennuksen ja toiminnan asianmukaisuuden toteamiseksi
 • Sähkö-, paineilma- ja hydraulitoimisten turvalaitteiden toimivuus- ja toimintatarkastus
 • Tarkastuspöytäkirjan laadinta
Vertaa nyt
Valitse
Turvaetäisyyden määritys ja testaus
 • Pysähtymisajan mittauksen suoritus
 • Vaarapaikan ja turvalaitteen välillä tarvittavan turvaetäisyyden laskenta standardin EN ISO 13855 mukaisesti
 • Mittaustuloksen sisältävän raportin laadinta
Vertaa nyt
Valitse
Onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden syiden analysointi
 • Onnettomuuden tai vaaratilanteen tutkinta
 • Onnettomuuden syiden tunnistaminen
 • Toimenpidesuositukset vaaratilanteiden tai onnettomuuksien ehkäisemiseksi jatkossa
Vertaa nyt
Valitse
Vuosikymmenten kokemus työturvallisuuden hyväksi
 • Optisten turvalaitteiden erittelyn mukaisen asennuksen toteaminen
 • Turvalaitteen toiminnan tarkastus koneen käytön mukaan
 • Tarkastuspöytäkirjan laadinta ja tarkastussinetin kiinnitys
Vertaa nyt
Valitse
Toistettavuustarkkuuden tarkastus laboratorio-olosuhteissa
 • Lineaarisuuden ja nollapistepoikkeaman tarkastus laboratorio-olosuhteissa
 • Asiakaskohtaiset testikaasupitoisuudet ja mittausalueet
 • Mittausaika jopa 72 tuntia
 • Testiprotokollan laadinta testin lopussa
 • Testin suorittaminen kaikissa SICKin tuotantopaikoissa
Vertaa nyt
Valitse

1 - 10 tulosta 10

Ylös