Kontakti
Palaute

Tarkastuspalvelut

Määräaikaistarkastukset

Toiminnanharjoittajan on varmistettava laitteiston käyttöturvallisuus ja tuottavuus. Keskeistä on määräysten noudattaminen ja ihmisten terveyden ja ympäristön suojaaminen. Järjestelmien turvallisuus ja käytettävyys voidaan varmistaa kestävästi SICK LifeTime -tarkastuspalvelujen avulla. SICKin asiantuntijoilla on monivuotinen kokemus ja korkean tason asiantuntemus. Minimoi häiriöt ja tuotantokatkokset.

Suodata:

7 tulosta

1 - 7 tulosta 7

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe Kunnossapito
Määritettyjen toimintojen tarkistaminen, ylläpito ja palauttaminen ennalleen
 • SICK-tuotteen ympäristöolosuhteiden, vaurioiden, suuntauksien ja likaisuuden tarkastus
 • Määritettyjen toimintojen palauttaminen
 • Sovelluskohtaisten parametrien tarkastus ja mukautus
 • Parametrien arkistointi, vastaanottotesti ja luovutus työntekijälle
Määritettyjen toimintojen tarkastus
 • SICK-tuotteen ympäristöolosuhteiden, vaurioiden, suuntauksien ja likaisuuden tarkastus
 • Suorituskyvyn tarkastus
 • Toiminta- ja kommunikaatiotestit
Tuoteperhe Tarkastus
Vuosikymmenten kokemus työturvallisuuden hyväksi
 • Optisten turvalaitteiden erittelyn mukaisen asennuksen toteaminen
 • Turvalaitteen toiminnan tarkastus koneen käytön mukaan
 • Tarkastuspöytäkirjan laadinta ja tarkastussinetin kiinnitys
Onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden syiden analysointi
 • Onnettomuuden tai vaaratilanteen tutkinta
 • Onnettomuuden syiden tunnistaminen
 • Toimenpidesuositukset vaaratilanteiden tai onnettomuuksien ehkäisemiseksi jatkossa
Turvaetäisyyden määritys ja testaus
 • Pysähtymisaikamittauksen suoritus
 • Vaarakohteen ja suojalaitteen välillä tarvittavan turvaetäisyyden laskenta standardin EN ISO 13855 mukaisesti
 • Mittauspöytäkirjan laadinta ja tärkeimmät tiedot sisältävän tarkastuskilven kiinnitys
Yksilöllinen, kattava turvatarkastus
 • Koneen merkittävimpien vaaratekijöiden tarkastus
 • Teknisten turvalaitteiden tarkastus mittaustarkkuuden, asennuksen ja toiminnan asianmukaisuuden toteamiseksi
 • Sähkö-, paineilma- ja hydraulitoimisten turvalaitteiden toimivuus- ja toimintatarkastus
 • Tarkastuspöytäkirjan laadinta
Sähköturvallisuustarkastus
 • Suojajohtimen asianmukaisen toiminnan toteaminen standardin IEC 60204-1 mukaisesti
 • Kontaktivastusten ja vuotovirtojen havaitseminen
 • Laaditaan tarkastuspöytäkirja, johon kirjataan myös puutteet
 • Tarkastuspöytäkirjan laadinta

1 - 7 tulosta 7

Ylös