Kontakti
Palaute

Smart Services

Lisäarvon generointi anturi-, kone- ja laitoskohtaisten tietojen avulla

SICKin Smart Service -palvelujen tunnistus, arviointi ja näyttö Tiedot Smart Sensoreista, koneista ja laitoksista. Nämä tiedot mahdollistavat yksilöllisten algoritmien avulla tiettyjen tapahtumien todennäköisyyslaskennan etukäteen. Useimmiten käyttämättömien anturi-, kone- ja laitostietojen näyttö mahdollistaa lisävalvontatoimintojen ja ennusteiden hyödyntämisen. Tämä puolestaan mahdollistaa suoran lisäarvon tuottamisen käyttö- ja kunnossapitotoiminnoille sekä muille kohderyhmille. Big Datasta Smart Dataan: tietopohjaisia palveluja huomispäivän tuotantotoimintoihin. Toimitiloissa, pilvessä tai suoraan älypuhelimessa. SICK Smart Services sisältää kaiken vakiotuotteista asiakaskohtaisiin ratkaisuihin.

1 tulosta

Älykäs analyysi mahdollistaa konevikojen ennustamisen
  • Tarkat ennusteet määritettyjen tapahtumien esiintymistodennäköisyyksistä
  • Algoritmit, jotka laativat ennusteita ajankohtaisia ja historiatietoja vertailemalla
  • Ilmoitukset tulevista kone- tai laitoskohtaisista tapahtumista eri päätelaitteilla
  • Antureiden, koneiden ja oheislaitteiden tietojen integrointi
Ylös