Kontakti
Palaute

Neuvonta ja suunnittelu
Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Turvallisesti läpi "standardiviidakon"

Hyötysi

  • Tehokas toteutus sekä mahdollisten heikkouksien ja ylimitoituksen ehkäisy auttavat säästämään aikaa ja resursseja
  • Riippumattomien asiantuntijoiden tekemä vaatimustenmukaisuuden arviointi auttaa sulkemaan vastuuriskit pois
  • Selkeästi jäsennellyissä lähestymistavoissa on huomioitu kaikki turvallisuusnäkökohdat
  • Standardoidut menettelytavat ja kestävä osaamisen hallinta takaavat korkean laadun

Yleiskatsaus

Turvallisesti läpi "standardiviidakon"

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan laatia ja CE-merkintä myöntää vasta, kun kaikki direktiivien asettamat vaatimukset täyttyvät. Normien ja direktiivien moninaisuus vaikeuttaa kokonaisuuden hahmottamista. SICKin asiantuntijat arvioivat, täyttyvätkö konedirektiivin oleelliset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. SICKin tekemä objektiivinen arviointi toimii perustana EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukselle ja CE-merkinnälle. Se parantaa oikeusturvaa ja ehkäisee vastuuriskejä.

Yhdellä silmäyksellä
  • Vaarojen tunnistus
  • Konedirektiivin olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten arviointi
  • Tulosten dokumentointi edellytyksenä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ja CE-merkintää varten

 

Palvelut joka tilanteeseen
Yli kuudenkymmenen vuoden käytännön kokemus ja laaja asiantuntemus tekevät meistä luotettavan kumppanin asiakkaiden erityistarpeiden toteuttamiseen. Olemme mukana analyysistä lähtien aina asiakaskohtaisten vaatimusten toteuttamiseen saakka. Keskitymme tuotannon tuottavuuteen automaisoiduilla ohjauskonsepteilla. SICK-anturien erinomainen laatu takaa laitteiston käytettävyyden korkean tason.

Monipuoliset palvelut koko tuotteen elinkaaren ajaksi.

Palveluhinnasto 2020

SICKin turvapalvelut: turvallinen neuvonta, muotoilu ja "avaimet käteen" -ratkaisut

Lataukset

Ylös