Kontakti
Palaute

Neuvonta ja suunnittelu
Toiminnallisen turvallisuuden validointi

Turvallisuustavoitteet saavutetaan varmasti

Hyötysi

  • SICKin kokeneiden asiantuntijoiden tehokkaat ratkaisut auttavat säästämään aikaa ja resursseja
  • Turvallisuustavoitteet saavutetaan standardinmukaisten analyysi-, testi- ja validointimenettelyjen avulla
  • Neljän silmän periaate: toteutuksesta ja tarkastuksista vastaavat toisistaan riippumattomat asiantuntijat
  • Mahdollisesti tarvittavat muutokset eritellään ja toimeenpannaan kattavasti
  • Standardoidut menettelytavat ja kestävä osaamisen hallinta takaavat korkean laadun

Yleiskatsaus

Turvallisuustavoitteet saavutetaan varmasti

Yksi toiminnallisen turvallisuustekniikan tärkeimmistä lähtökohdista on testien avulla saavutettava turvallisuus Validoinnilla varmistetaan, että turvatoiminnot täyttävät määritellyt turvallisuusvaatimukset turvalaitteiden asennuksen, konfiguroinnin ja käyttöönoton jälkeen. SICKin asiantuntijat määrittelevät tarkastus- ja validointivaiheessa, kuinka turvatoimintojen toimintatapa tarkastetaan. Jokaisen yksittäisen turvatoiminnon asianmukaisuus varmistetaan analyysien tai testien avulla. Mikäli tavoitteet eivät täyty, SICKin asiantuntijat tekevät tarvittavat konfiguraatiomuutokset ja toistavat validointiprosessin. Tällä tavoin varmistetaan lopulta, että kaikki turvatoiminnot toimivat asianmukaisesti.

Yhdellä silmäyksellä
  • Tarkastus- ja validointisuunnitelman laadinta turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän osien (SRP/CS) oikean vaihtoehdon valintaa, asennusta, implementointia ja toimintaa varten
  • Ohjausjärjestelmän turvallisuuteen liittyvien osien konfigurointi
  • Analysointi ja testaus tarkastus- ja validointisuunnitelman mukaisesti
  • Vaadittavan sovelluksen sekä mahdollisesti turvallisuuteen liittyvän sovellusohjelman erittely

 

Palvelut joka tilanteeseen
Yli kuudenkymmenen vuoden käytännön kokemus ja laaja asiantuntemus tekevät meistä luotettavan kumppanin asiakkaiden erityistarpeiden toteuttamiseen. Olemme mukana analyysistä lähtien aina asiakaskohtaisten vaatimusten toteuttamiseen saakka. Keskitymme tuotannon tuottavuuteen automaisoiduilla ohjauskonsepteilla. SICK-anturien erinomainen laatu takaa laitteiston käytettävyyden korkean tason.

Monipuoliset palvelut koko tuotteen elinkaaren ajaksi.

Palveluhinnasto 2020

SICKin turvapalvelut: turvallinen neuvonta, muotoilu ja "avaimet käteen" -ratkaisut

Lataukset

Ylös