Kontakti
Palaute

Neuvonta ja suunnittelu

Turvallinen ja osaava

SICK LifeTime Services -neuvonta- ja suunnittelupalvelut tarjoavat toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka täyttävät uusimpien sääntöjen ja määräysten vaatimukset. SICK tukee asiakasta tuotteiden valinnassa, suunnittelussa ja käyttöönotossa sekä konekohtaisten analyysien ja konseptien laadinnassa. SICK tarjoaa myös esimerkiksi määräysten, standardien ja erittelyiden mukaisia toimintojen ohjelmointi- ja testauspalveluja.

Suodata:

10 tulosta

1 - 10 tulosta 10

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Jatkuva turvatarkastus – riippumaton, kompetentti ja tuoteneutraali
 • Sähköisten ja mekaanisten vaarojen tunnistus
 • Tunnistettujen vaarojen riskin arviointi
 • Olemassa olevien suojatoimenpiteiden arviointi
 • Suositus uusista suojatoimenpiteistä tai olemassa olevien parannuksista
 • Voimassa olevien määräyksien ja säännösten huomiointi
 • Palvelu käytettävissä kaikkialla maailmassa
Turvateknisten ohjauspiirien ohjelmointi standardien mukaisesti
 • Tulo- ja lähtösignaalien määrityksen sisältävä turvatoimintoihin liittyvä sovellusohjelmisto
 • Turvatoimintoihin liittyvän sovellusohjelmiston laadinta ja verifiointi V-mallin mukaan ohjelmistokehitystä varten
Sopivien turvakomponenttien valinta ja kytkeminen
 • Sopivien komponenttien valinta ja kytkeminen
 • Toimenpiteiden määritys järjestelmävirheiden hallintaa ja ehkäisyä varten
 • Turvallisuuden tason määrittely ja tarkistus
 • Turvakonseptin määrittely
 • SISTEMA-projektin laadinta
Tuoteperhe Riskin arviointi
Koneisiin ja teknisiin työvälineisiin liittyvien riskien järjestelmällinen pienentäminen
 • Riskin arvioinnin ohjaaminen
 • Sovellettavien direktiivien ja standardien määrittäminen
 • Vaarojen tunnistaminen
 • Riskin arviointi
 • Turvallisuusvaatimusten erittely
Tuoteperhe Turvakonsepti
Toimivaa turvallisuutta säädökset ja standardit huomioiden
 • Turvallisuustoimintojen ja vaadittavan turvallisuustason määritys (PLr tai SIL)
 • Suositukset turvallisuustoimintojen teknistä toteutusta varten lohkokaavioina
 • Parametrien määritys suojalaitteiden valintaa varten
 • Turvakonseptin määrittely
Turvallisuustavoitteet saavutetaan varmasti
 • Tarkastus- ja validointisuunnitelman laadinta turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän osien (SRP/CS) oikean vaihtoehdon valintaa, asennusta, implementointia ja toimintaa varten
 • Ohjausjärjestelmän turvallisuuteen liittyvien osien konfigurointi
 • Analysointi ja testaus tarkastus- ja validointisuunnitelman mukaisesti
 • Vaadittavan sovelluksen sekä mahdollisesti turvallisuuteen liittyvän sovellusohjelman erittely
Turvallisesti läpi standardiviidakon
 • Vaarojen tunnistus
 • Konedirektiivin olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten arviointi
 • Tulosten dokumentointi edellytyksenä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ja CE-merkintää varten
Vaadittujen toimintojen määrittelemisellä optimaalinen ratkaisu
 • Vaadittujen toimintojen määrittäminen
 • Ympäristöolosuhteiden arviointi ja sähköisten ja mekaanisten edellytysten tunnistus
 • Järjestelmän testaus
 • Dokumentoitu suositus optimaalista ratkaisua varten
Tuoteperhe Kartan laadinta
Tarkkojen, digitaalisten viitekarttojen laatiminen vihivaunuille
 • Kartan laatimista varten valmisteltujen skannaustietojen tarkistaminen
 • Tietueiden työstö optimaalista viitekartan laatimista varten
 • Viitekartan offline-tarkastus
 • Viitekartan valmistelu ja arkistointi
Tuoteperhe Tietojen keruu
Tarkka tietojen keruu vihivaunun viitekartan laatimista varten
 • Ympäristöolosuhteiden tarkastus koko vihivaunun ajoreitiltä
 • Optimaalisten, laitteistokohtaisten skannaustasojen määrittäminen skannaustietojen keräämistä varten
 • Tietojen tarkka keruu viitekartan laatimista varten
 • Skannaustietojen valmistelu, dokumentointi ja arkistointi

1 - 10 tulosta 10

Ylös