Kontakti
Palaute

Neuvonta ja suunnittelu

Turvallinen ja osaava

SICK LifeTime Services -neuvonta- ja suunnittelupalvelut tarjoavat toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka täyttävät uusimpien sääntöjen ja määräysten vaatimukset. SICK tukee asiakasta tuotteiden valinnassa, suunnittelussa ja käyttöönotossa sekä konekohtaisten analyysien ja konseptien laadinnassa. SICK tarjoaa myös esimerkiksi määräysten, standardien ja erittelyiden mukaisia toimintojen ohjelmointi- ja testauspalveluja.

5 tulosta

1 - 5 tulosta 5

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Sopivien turvakomponenttien valinta ja kytkeminen
 • Sopivien komponenttien valinta ja kytkeminen
 • Toimenpiteiden määritys järjestelmävirheiden hallintaa ja ehkäisyä varten
 • Turvallisuuden tason määrittely ja tarkistus
 • Turvakonseptin määrittely
 • SISTEMA-projektin laadinta
Tuoteperhe Turvakonsepti
Toimivaa turvallisuutta säädökset ja standardit huomioiden
 • Turvallisuustoimintojen ja vaadittavan turvallisuustason määritys (PLr tai SIL)
 • Suositukset turvallisuustoimintojen teknistä toteutusta varten lohkokaavioina
 • Parametrien määritys suojalaitteiden valintaa varten
 • Turvakonseptin määrittely
Tuoteperhe Riskin arviointi
Koneisiin ja teknisiin työvälineisiin liittyvien riskien järjestelmällinen pienentäminen
 • Riskin arvioinnin ohjaaminen
 • Sovellettavien direktiivien ja standardien määrittäminen
 • Vaarojen tunnistaminen
 • Riskin arviointi
 • Turvallisuusvaatimusten erittely
Turvallisuustavoitteet saavutetaan varmasti
 • Tarkastus- ja validointisuunnitelman laadinta turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän osien (SRP/CS) oikean vaihtoehdon valintaa, asennusta, implementointia ja toimintaa varten
 • Ohjausjärjestelmän turvallisuuteen liittyvien osien konfigurointi
 • Analysointi ja testaus tarkastus- ja validointisuunnitelman mukaisesti
 • Vaadittavan sovelluksen sekä mahdollisesti turvallisuuteen liittyvän sovellusohjelman erittely
Turvateknisten ohjauspiirien ohjelmointi standardien mukaisesti
 • Tulo- ja lähtösignaalien määrityksen sisältävä turvatoimintoihin liittyvä sovellusohjelmisto
 • Turvatoimintoihin liittyvän sovellusohjelmiston laadinta ja verifiointi V-mallin mukaan ohjelmistokehitystä varten

1 - 5 tulosta 5

Ylös