Globalisaatio yhtiössä: jaettua itsenäisyyttä

8.12.2021

75 vuodessa SICK on kasvanut pienestä eteläsaksalaisesta yhtiöstä globaaliksi vaikuttajaksi, joka työllistää yli 10.000 henkilöä. Kuinka SICK pystyy ylläpitämään tasapainon globaalin verkon ja paikallisten kumppaniensa välillä? Kuinka yhtiön globalisointi vaikuttaa sen kulttuuriin ja arvoihin? Kuinka yhtiön kulttuuri tukee “sisäistä” globalisaatiota?

Dr. Mats Gökstorp, CEO of SICK
Dr. Mats Gökstorp, SICKin toimitusjohtaja
Dr. Mats Gökstorp, CEO of SICK
Dr. Mats Gökstorp, SICKin toimitusjohtaja

SICKin toimitusjohtaja Dr. Mats Gökstorpille oikean tasapainon säilyttäminen globaalin verkon ja paikallisen tietoisuuden välillä on edellytys kansainvälisen yhtiön menestykselle. “Globaalisti aktiivisena yhtiönä meillä on asiakkaita, liikekumppaneita ja työntekijöitä, joiden juuret ovat heidän paikallisessa ympäristössään ja heidän paikallisilla markkinoillaan ja alueillaan. Meidän on kohdattava heidät heidän omassa ympäristössään. Tämä on saavutettavissa vain erittäin hajautetulla organisaatiolla, jossa työntekijämme voivat myös toimia itsenäisesti riippumatta perinteisestä päätoimipaikastamme.”

 

Arvojen jakamista, erojen arvostamista

Ruotsalainen toimitusjohtaja ymmärsi jo hyvin nuorena kansainvälisten liikesuhteiden merkityksen. Hän muistelee uransa alkuaikoja Linköpingissä: “Kun varttuu Ruotsin kaltaisessa pienessä maassa, oppii nopeasti, että täytyy olla avoin muuta maailma kohti ja kohdata asioita, joita ei ole omassa ympäristössä. Ruotsin markkinat eivät yksinkertaisesti olleet tarpeeksi suuret ratkaisuillemme. Aloimme pian hankkia asiakkaita Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tämän tuloksena olemme oppineet paljon uutta, saaneet uusia liikekumppaneita ja laajentaneet liiketoimiamme. Opin hyvin varhaisessa vaiheessa, että kansainvälinen menestys tarkoittaa avoimuutta, uusiin kulttuureihin tutustumista ja erilaisten ihmisten ymmärtämistä.”

Vaikka olemme avoimia erilaisuudelle, tarvitsemme silti yhteisen tavoitteen, joka yhdistää kaikki globaalin organisaation jäsenet. Jotta maailmanlaajuisessa yhtiössä kaikilla olisi sama peruspäämäärä kulttuurillisista, poliittisista ja uskonnollisista eroista riippumatta, tarvitaan vahva ja terve yhtiökulttuuri. “Kunnioitus ja riippumattomuus ovat kaksi SICKin korvaamatonta arvoa SICK-yhteisön muodostamisessa. Kunnioitamme eroavaisuuksiamme, ja tytäryhtiömme toimivat erittäin itsenäisesti kaikkialla maailmassa. Samalla työskentelemme jatkuvasti vahvistaaksemme yhteenkuuluvuuden tunnetta”.

Respect and independence are two of our values at SICK – and are indispensable for shaping our community here at SICK.
Respect and independence are two of our values at SICK – and are indispensable for shaping our community here at SICK.

 

Globaali verkko-organisaatio perinteisten hierarkioiden sijaan

Haluamme kyseenalaistaa perinteiset hierarkiat, ja siksi tärkeä osa konseptiamme on tasavertainen yhteistyö maantieteellisten ja organisatoristen rajojen yli. “10.000 henkilöä työllistävän yhtiön johtaminen edellyttää aina tietynlaista perusrakennetta ja tietyntyyppistä hierarkiaa, mutta johtajuuden pitäisi perustua ammatilliseen pätevyyteen ja tehokkaaseen yhteistyöhön perinteisen, hierarkkisen järjestyksen sijaan. Me teemme yhteistyötä toimivissa ja tehokkaissa tiimeissä, jossa kaikilla on eri pätevyydet mutta samat tavoitteet. Tiimin jäsenet voivat fyysisesti olla Sao Paolossa, Minneapolisissa, Shanghaissa tai Waldkirchissä. Siksi voimme myös hyödyntää kaikkia eri kulttuurien, kokemusten ja pätevyyksien tuomia näkökohtia ja luoda lisäarvoa niiden pohjalta. Jaamme tietämystämme ja pätevyyttämme ympäri maailman samalla, kun luomme innovatiivisia ratkaisuja projektisuuntautuneissa tiimeissä. Työskentelemme projekti- ja tehtäväpohjaisesti kollegoina verkossa riippumatta siitä, mihin organisaatioon tai yksikköön kuulumme tavallisesti. Kun tehtävä on ratkaistu, voimme muodostaa uusia tiimejä uusia tehtäviä varten. Tämä on visioni yhteistyöstä globaalisti verkottuneessa yhtiössä.”

We work task-specifically as colleagues in a network, regardless of which organization or unit we normally belong to.
We work task-specifically as colleagues in a network, regardless of which organization or unit we normally belong to.

 

Yhteinen tehtävämme: viedä maailmanlaajuista kehitystä eteenpäin

Kunnioitus ja itsenäisyys ovat edellytyksiä globaalisti verkottuneen yrityksen onnistuneelle toiminnalle. Mats Gökstorp uskoo sen lisäksi, että yksi menestystekijöistä on yhteinen matka: “Yhtiömme perustaja Dr. Erwin Sick, lausui aikanaan yhtiössämme tunnetut sanat “Tekniikkaa, joka auttaa ihmiskuntaa”. Luomme jatkuvasti ratkaisuja ihmisten suojelemiseksi, heidän työtaakkansa helpottamiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi. Haluamme, että tekniikkaamme käytetään rauhanomaisiin tarkoituksiin, emmekä hyväksy tuotteidemme sotilaallista käyttöä. Haluamme tekniikallamme vain hyvää. Tämä on ollut päämäärämme yhdessä liikekumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa jo 75 vuoden ajan. Tämä on myös panoksemme maailmanlaajuisen kehityksen eteenpäin viemiseen.”

 

Muita kirjoituksia

75 vuotta Pioneering Superpowers

Lue lisää

“Digitaalinen ensimmäisten joukossa” ei pelkästään tuo lisäarvoa

Lue lisää