SICK-etäisyysanturit

Kysytyimmän etäisyyden kanssa

Lisätietoja

Tehokas ongelmanratkaisija

Kaikille toimintaetäisyyksille

Lisätietoja

Innovatiiviset tekniikat

Kaikkiin sovelluksiin

Lisätietoja

Tulevaisuudessakin toimivat liitännät

Kaikkiin prosesseihin

Lisätietoja

Kestävät monitaiturit

Kaikkiin ympäristöihin

Lisätietoja
SICK-etäisyysanturit
Tehokas ongelmanratkaisija
Innovatiiviset tekniikat
Tulevaisuudessakin toimivat liitännät
Kestävät monitaiturit

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat tuotteet tai tuoteperheet

Filtterit:
Poista
Valintasi ei valitettavasti tuottanut tulosta

Edut

From micron to mile – kaikkia kokoja varten

Automatisointi lisääntyy jatkuvasti kaikilla teollisuuden alueilla. Ole mukana kehityksen eturintamassa: SICKin tarkkuusetäisyysanturit, havainnointi- ja mittausratkaisut. Nämä älykkäät ratkaisut toimittavat tarkkoja tietoja lähes jokaiseen sovellukseen. Kaikilta etäisyyksiltä, kaikissa ympäristöissä. Varustettuna pitkälle kehitetyillä teknologioilla ja monipuolisilla liitännöillä. Tutustu maailmanlaajuisesti ainutlaatuiseen palveluiden valikoimaan, jossa yhdistyvät kattava alatuntemus ja erinomainen innovaatiovoima. Lyömätön suorituskyky ja rajaton joustavuus – yhdistettynä yhtiösi menestystä varten.

Laserkolmiomittaus

Kolmiomittaus perustuu etäisyysmittaukseen kulman laskennan avulla. Anturi heijastaa valopisteen tunnistettavaan kohteeseen. Kohteesta takaisin heijastuva valo kohtaa anturin vastaanottokennon etäisyydestä riippumatta tietyssä kulmassa. Valopisteen kohdan avulla vastaanottoelementissä kohteen etäisyys voidaan määrittää.

Valon kulkuaika

Valon kulkuaikamittauksessa (Optical Time of Flight) etäisyys anturin ja kohteen välillä johdetaan mitatusta ajasta, joka kuluu valopulssin lähettämisestä (laserdiodi, LED, ...) anturin kautta pisteen takaisin heijastumiseen vastaanottimessa.

Ultraäänen kulkuaika

Valon kulkuaikamittauksessa ultraäänen avulla (Ultrasonic Time of Flight) anturi lähettää ääni-impulssin, joka heijastuu takaisin tunnistettavasta kohteesta. Aika, jonka impulssi käyttää siirtyessään anturista kohteeseen ja jälleen takaisin anturiin, mitataan ja analysoidaan ja sen jälkeen muunnetaan etäisyydeksi tämän mukaisesti.

Kolme tekniikkaa, jotka luovat huipputuloksen.

Tulevaisuudessakin toimivat liitännät

Verkotetut tuotanto- ja ohjausprosessit monimutkaisissa koneympäristöissä ovat yleistymässä monilla teollisuuden aloilla. Anturiäly on edellytys anturitietoja lähettävien fyysisten signaalien huippumonimutkaiselle käsittelylle: älykkäillä anturijärjestelmillään SICK tukee jo tällä hetkellä dynaamisia, reaaliaikaoptimoituja ja itse itseään organisoivia teollisuusprosesseja. Luotettavan verkkotietoliikenteen kannalta on tärkeää määrittää selkeästi tarvittavat tiedot ja yhdistää ne verkotettuihin tietoihin. Tällöin myös oikean tiedonsiirtotavan valitseminen määrättyä tiedonsiirtoyhteyttä varten on erittäin tärkeää. Tarpeen, infrastruktuurin ja ympäristön mukaan SICK tarjoaa etäisyysantureita, jotka sopivat yhtiösi integrointitekniikan tarkoituksiin.

IO-Link

IO-Link avaa uusia mahdollisuuksia pisteestä-pisteeseen-tiedonsiirtoa varten laitteiston ohjauslaitteen ja kenttätasojen välillä. Yksinkertaiset anturit ja käyttölaitteet muuntuvat aktiivisiksi prosessiinosallistujiksi kattavassa automatisointiverkossa.

Lähettäjänä ne ilmoittavat masterin kautta eri tilan ohjauslaitteelle, vastaanottajana ne vastaanottavat päinvastaiset tiedot ja käsittelevät niitä. Tämä optimoi prosessit ja kustannukset koko toimintoketjussa.

Ethernet ja kenttäväylät

Ethernetin ja kenttäväylien avulla kaikki järjestelmän anturit ja käyttölaitteet voivat kommunikoida anturiliitoksena laitteiston ohjauslaitteen kautta. Liittymätyypistä riippuen on tarjolla erilaisia, järjestelmään kuuluvien laitteiden hierarkioita ja järjestyksiä, niin sanottuja topologioita.

Ethernet ja kenttäväylät mahdollistavat suurten tietomäärien käsittelyn, anturitietojen siirtämisen reaaliajassa ja tietojen suoran integroinnin IT-järjestelmiin ja pilviin.

Sarjamuotoinen

Sarjaliittymät mahdollistavat suoran tiedonsiirron ohjauslaitteen ja anturin tai käyttölaitteen välillä.

Tiedonsiirrossa kaikki bitit siirretään yksittäin ja peräkkäin pisteestä-pisteeseen-yhteyden kautta.

Sarjaliittymien pääetuja ovat vähäinen tekninen monimutkaisuus ja riippumattomuus järjestelmän rakenteesta.

Aina oikein liitetty – nopeasti, helposti, tehokkaasti

Kestävät monitaiturit

Hyvin pienistä erittäin suuriin etäisyyksiin: SICKin etäisyysanturit mittaavat ja tunnistavat kohteita lukuisissa käyttökohteissa niin ulkona kuin sisälläkin ultraäänen, valon tai tutkan avulla. Sopivat jokaiseen ympäristöön, mitä erilaisimmille pinnoille ja yksilöllisesti kuhunkin tehtävään mukautetusti. Edes epäedulliset ympäristöolosuhteet, kuten pöly, lika tai sumu, eivät vaikuta juuri lainkaan mittaustuloksiin.

Pinnankorkeuden valvonta

Nesteiden ja irtomateriaalin täyttötilan säätö ultraääni-etäisyysantureilla takaa materiaalista riippumattoman prosessiturvallisuuden myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa, kuten pölyisissä, likaisissa tai sumuisissa paikoissa.

Paikoitus, läsnäolon valvonta, törmäyssuoja

Eri muotoisten ja eri tavalla heijastavien kohteiden laaja-alainen tunnistus ultraäänitekniikan avulla takaa parhaimman mahdollisen konejoustavuuden luotettavaa paikoitusta, läsnäolon valvontaa ja törmäyssuojaa varten.

Tarkka ja luotettava mittaus Kestävät etäisyysanturit mittaavat tarkasti ja luotettavasti puunrungon etäisyyden ohjaavaan seinään. Näin Dx50-2 takaa myös erittäin ankarissa ympäristöissä pyöröhirren rungon optimaalisen syötön kuljetushihnalle.
Tarkka paikoitus

Yhtiön sisäisessä logistiikassa SICKin antureiden huipputarkka, kaikenväristen logistiikkalaatikoiden reunojen tunnistus mahdollistaa robottitarttujien optimaalisen sijoittamisen myös suurilta etäisyyksiltä.

Täyttöprosessien valvonta

OD Mini hyödyntää kolmiomittaustekniikkaa valvoessaan täyttöprosesseja sarjavalmistuksessa. Sen erittäin pieni koko tekee siitä äärimmäisen joustavan myös muissa käyttökohteissa käytettäväksi.

Laadunvalvonta displacement-antureiden avulla

OD5000 on huipputarkasti mittaavien kolmiomittausantureiden eliittiä. Huipputarkkaa ja nopeaa pinnoitusmenettelyä akkujen valmistuksessa voidaan valvoa valmistuslinjalla ja näin optimoida sarjatuotteiden laatu.

Monipuolisesti käytettävissä – SICKin etäisyysanturit vastaavat vaatimuksiisi

Lataukset