Kontakti
Palaute

Valvonta

Näytä kaikki Peitä kaikki

Vaara kohde

Vaara kohde sijaitsee suoraan koneessa. Koneen lähellä työskentelevää ja koneeseen ulottuvaa henkilöä pitää suojata. Turvavaloverhot ja turvakamerajärjestelmät suojaavat käsiä ja sormia.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Kulkukohdat

Valosähköiset turvalaitteet valvovat kulkua vaara-alueelle. Vuorovaikutus työntekijän ja koneen välillä on säännöllistä, mutta ei usein toistuvaa. Automaattisten materiaalinkuljetusjärjestelmiin pääsyn valvonnan korkein prioriteetti on ihmisten ja materiaalin luotettava erottelu. Materiaalin pitää päästä liikkumaan ilman laitteiston pysähtymistä. Henkilön astuessa alueella, pitää vaaraa aiheuttavan liikkeen kuitenkin pysähtyä varmasti.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Vaara-alue

Vaara-alueita ovat kaikki koneen sisällä tai sen ympäristössä olevat alueet, joilla henkilö on vaarassa loukkaantua tai hänen terveydelle voi aiheutua haittaa. Riskin aiheuttava vaara joko vaikuttaa jatkuvasti tai voi ilmetä odottamattomasti.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Rakennukset ja kiinteistöt

Yleisten rakennusten, teollisuusrakennusten, yksityisasuntojen ja muiden kiinteistöjen valvonta on järkevä toteuttaa elektronisilla turvalaitteilla. Ne täydentävät erinomaisesti olemassa olevaa valvontaa kuten valvontahenkilökuntaa tai rakenteellisia muutoksia. Anturit suojaavat ilkivallalta, varkauksilta, murtautumisilta ja karkaamisilta. Porrastettu valvonta ulkoa sisäänpäin mahdollistaa hälytyksen laukaisun ajoissa. Tämä antaa vartijoille enemmän reagointiaikaa. SICKillä on kohdesuojaukseen valmiina useita tehokkaita ratkaisuja.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Koneet

Koneiden valvontaan käytettäviä tuotteita löytyy seuraavilta alueilta

Näytä kaikki Peitä kaikki

Arvoesineet

Arvokkaat tavarat kiinnostavat varkaita. Tämän vuoksi SICKin laserskannerit ja muut anturit valvovat arvoesineitä erittäin luotettavasti.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Ovet ja luukut

Turvatoimintojen varmistamiseksi mekaanisten suojusten ovet, portit ja luukut lukitaan. Turvalukituslaitteet huolehtivat ajoittaisista pääsyn estämisistä. Mutta turvajärjestelmät valvovat myös ovia, portteja sekä kattoluukkuja.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Asema

Koneen asentoja, pääteasentoja tai koneen osien paikkoja valvotaan varmasti.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Liikkeet

Koneiden ja laitteistojen seisontatilaa, nopeutta ja liikesuuntaa valvotaan varmasti.

Ylös