Kontakti
Palaute

Valvonta ja tarkastus

Näytä kaikki Peitä kaikki

Päästöt

SICKin analysaattorit ja analysaattoriratkaisut valvovat ja tarkastavat päästöjen raja-arvoja, haitallisten aineiden päästöjä ja muita ympäristöön pääseviä aineita. Tyypillisiä käyttöalueita ovat voimalaitokset, jätteenpolttolaitokset, sellutehtaat, sementtitehtaat ja kemianteollisuus.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Laatu

Tässä valvotaan parametreja, joita tarvitaan prosessin tai laitteiston käyttämiseksi oikealla tavalla.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Prosessit

In-situ- ja prosessikaasu-analysaattorit, massavirtauksen mittalaitteet ja muut prosessiratkaisut valvovat ja tarkastavat prosesseja niiden optimoimiseksi ja ohjaamiseksi. Näin saadaan optimoitua esim. tulisijojen ilmanohjaus tai katalysaattorien tehokkuus ja paljon muuta. Tyypillisiä käyttöalueita ovat kemianteollisuus, voimalaitokset ja jätteenpolttolaitokset.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Laitteistot

In-situ- ja näytettäottavat kaasuanalysaattorit, pölymittarit ja kaasuanturit valvovat laitteistojen toimintaa ja turvallisuutta. Niillä valvotaan esim. hiilisiiloja kytöpalojen varalta, hiilimyllyjä ja kaatopaikkoja. Ne valvovat E-suodattimia ja kangassuodattimia tai höyryputkia halkeamien varalta. Ne valvovat myös kuivaamoiden LEL-raja-arvojen noudattamista tai tuuletuksia ja työskentelyalueiden ilmaa haitallisten aineiden varalta ja paljon muuta. Liikenneanturit valvovat ajoteitä ja ajoneuvoja. SICKin seurantajärjestelmät varmistavat tuotteiden jäljitettävyyden teollisuuslaitoksissa.

Ylös