Kontakti
Palaute

Eri sovellustavat

Mittaus
Mittaus

Antureilla ja anturijärjestelmillä tehtävään mittaukseen kuuluvat mitat, ääriviivat ja tilavuudet. Ne mittaavat myös etäisyyksiä, nopeuksia ja pitoisuuksia. Nesteanturit ja ultraääneen perustuvat kaasun virtausmittarit mittaavat lämpötilaa, painetta, pinnankorkeutta ja virtausta.

Lue lisää
Tunnistus
Tunnistus

SICKin anturit tunnistavat kohteita ja niiden tunnusmerkkejä luotettavasti myös vaikeissa olosuhteissa.

Lue lisää
Valvonta ja tarkastus
Valvonta ja tarkastus

Anturit huolehtivat kohdistetusta tarkkailusta ja tiedonkeruusta. SICK tarjoaa komponentteja ja kokonaisjärjestelmäratkaisuja päästö-, prosessi- ja laitteistovalvontaan, haitallisten aineiden päästöjen ja laadunvalvontaan.

Lue lisää
Valvonta
Valvonta

Henkilösuojauksella on korkein prioriteetti. Mutta myös koneita ja muita kohteita valvotaan ja suojataan. Turvateknisiä vaatimuksia ovat vaara-alueiden, vaarakohtien, kulkuaukkojen, ovien ja luukkujen, koneen asentojen ja liikkeiden valvonta. Myös rakennuksia, kiinteistöjä, arvoesineitä ja muita kohteita pitää suojata. SICKillä on vuosien kokemus ja innovatiiviset, suuntaa näyttävät tuotteet näiden tehtävien ratkaisemiseen.

Lue lisää
Yhdistäminen ja integrointi
Yhdistäminen ja integrointi

Informaatioaikakautena yksinkertaisesta, nopeasta ja hallittavasta pääsystä informaatioihin saadaan merkittävä strateginen etu. Meidän älykkäät anturiratkaisut ja turvaohjaimet tarjoavat erilaisia integrointiteknologioita, jotka mahdollistava yksinkertaisen pääsyn (HMI:stä, PLC:stä ja engineering tools -työkaluista käsin) antureidemme tietoihin. Näiden avulla tuemme sovelluksen nopeaa ja yksinkertaista ratkaisua ja parannamme koneen käytettävyyttä kattavalla diagnostiikalla.

Lue lisää
Tunnistus
Tunnistus

Viivakoodit, 2D-koodit tai tulevaisuuden RFID-teknologia – SICKin anturit toimivat erinomaisesti myös vaikeissa teollisuusolosuhteissa. Ne tunnistavat tunnetut kohteet optisten tai muiden fysikaalisten tunnistusmenetelmien avulla.

Lue lisää
Paikan tunnistus
Paikan tunnistus

SICK-anturit tunnistavat erilaisten kohteiden paikat. Paikka, muoto tai navigointi – kaikki tunnistetaan ja välitetään kyseiselle ohjaukselle.

Lue lisää
Ylös