Älykkään anturitekniikan neljä osa-aluetta:

Diagnoosi

 

Diagnoosiulottuvuus tarjoaa näkymän tulevaisuuteen prosessin poikkeusten havaitsemiseksi varhain ja suunnittelemattomien seisokkien välttämiseksi.

 

Smart Sensors -älykkäät anturit jopa ilmoittavat itsenäisesti, jos turvallinen käyttö on vaarantuneena. Ennakoiva huolto mahdollistaa joustavien, tarpeen mukaisten huoltosuunnitelmien laatimiseksi ja siten huoltokustannusten pienentämiseksi. Mikäli ongelmia kuitenkin ilmenee, voidaan syy määrittää helposti kattavien visualisointimahdollisuuksien ansiosta – näin vältetään suunnittelemattomat koneen seisonta-ajat.

 

Site map

Diagnoosi: Lisäarvoa sovellukseesi

Anturin oma valvonta asettelun ja käytön yhteydessä antaa

 • Häiriötekijöiden varhainen havaitseminen estää suunnittelemattomat koneen seisonta-ajat
 • Ennakoiva huolto etänä mahdollistaa tarkat huoltosuunnitelmat ja säästää kustannuksia ja aikaa
 • Pitkäaikainen vianetsintä jää pois, koska huoltoilmoitus voidaan paikantaa tarkasti

Anturin oma valvonta asettelun ja käytön yhteydessä antaa

Tärkeiden prosessiparametrien valvonta

 • Tuotannon laadun varmistaminen tuotannon parametrien valvonnan avulla
 • Häiriötekijöiden varhainen havaitseminen estää suunnittelemattomat koneen seisonta-ajat
 • Ennakoiva huolto etänä mahdollistaa tarkat huoltosuunnitelmat ja säästää kustannuksia ja aikaa
 • Pitkäaikainen vianetsintä jää pois, koska huoltoilmoitus voidaan paikantaa tarkasti

Integroitu diagnoositoiminto muokkauksen yhteydessä

Tunnistussignaalien ja -parametrien x visualisointi prosessin tai tunnistuksen tarkkaa analysointia varten

 • Lisää läpinäkyvyyttä tuotantoprosessiin tapahtumien ymmärtämisen helpottamiseksi
 • Ongelmien nopea käsittely vikatilanteessa
 • Prosessin muutosten visualisointi

Prosessiparametrien visualisointi puuteollisuudessa

Tuottavuuden kasvu ja lyhyet seisonta-ajat kattavien ja innovatiivisten diagnosointimahdollisuuksien ansiosta

 • Nopea diagnostiikkamahdollisuus paikan päällä SICK Safety Assistance -sovelluksella
 • Kattavan PDF-diagnostiikkaraportin laatiminen, ml. virhehistoria, virheen tyyppi, virheen syy ja virheen poisto
 • Signaalin voimakkuuden ilmaiseminen yksittäisen säteen tasolla ilmoittaa ajoissa välttämättömän puhdistus- tai uudelleensuuntaustarpeen

Smart Sensor: diagnostiikkatiedot IO-Link:in tai NFC:n ja SICKin Safety Assistant -sovelluksen kautta