Tuotevalikoima

Näytä kaikki Peitä kaikki

Analysaattoriratkaisut

SICKin analysaattoriratkaisut tarjoavat päästö- ja prosessimittaustekniikan mittaustehtäviin uusia ratkaisumalleja. Tyypillisiä käyttöalueita ovat voimalaitosten, jätteenpolttolaitosten, sementtitehtaiden ja kemian teollisuuden päästö- ja prosessimittaukset.

Automaatiovaloverhot

Kaksidimensionaalinen valvonta ja laskenta ovat automaation ydintehtäviä. SICKin automaatiovaloverhoja käytetään ratkaisemaan erilaisia tehtäviä: kohteiden, henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistus, läsnäolo- ja ylitysvalvonta. Tehtävät ovat niin moninaisia, että mitään valoverhoa ei voida käyttää yleiskäyttöisesti kaikkiin sovelluksiin. SICK tarjoaa integroinnin helpottamiseksi kattavan valikoiman automaatiovaloverhoja erilaisilla valvontakorkeuksilla, koteloilla, toimintaetäisyyksillä ja resoluutioilla.

Condition Monitoring -anturit

SICKin Condition Monitoring -anturit mahdollistavat älykkään kunnonvalvonnan. Ne määrittävät olennaisia fysikaalisia suureita vikaantumisen kannalta kriittisiä prosesseja ja sovelluksia varten. Anturitiedot muodostavat pohjan analyyseille, jotka mahdollistavat kunnosta riippuvat huollot. Suunnittelemattomien seisokkiaikojen vähenemisen lisäksi myös osien käyttöikä pitenee ja kustannukset pienenevät.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Enkooderit

Matkat, sijainnit, kulmat – enkooderi on soveltuva ratkaisu, kun kysymyksessä ovat teollisuusautomaation tarkat paikkamääritykset. Tämä koskee myös kierroksien ja kierrosluvun, nopeuden ja kiihtyvyyden mittausta. Korkearesoluutioiset optiset ja erittäin kestävät magneettiset enkooderit täydentävät toisiaan ja mahdollistavat tarkat mittaukset erilaisissa sovelluksissa. Pyöriviä enkoodereita on pulssi- ja absoluuttiantureina. Lineaarisessa mittaustekniikassa käytettävissä ovat vaijerivetoanturit ja lineaarianturit.

Etäisyysanturit

Yksi teollisen valmistuksen tärkeimmistä tehtävistä on etäisyyksien mittaus. Tosin sovellukset ovat tässä niin moninaiset, että mikään yksittäinen anturi ei ole kaikkiin tehtäviin soveltuva. SICKillä on etäisyyksien mittausta varten laaja, hyvin moniin mittaustehtäviin soveltuva tuotevalikoima. Etäisyydenmittauksen toimintaperiaatteesta vastaavat optiset anturit ja ultraäänianturit.

Haarukka-anturit

SICKin haarukka-antureissa lähetin ja vastaanotin ovat samassa kotelossa ja tämän vuosi ne on nopeasti aseteltu. Tarkasti ulostulevalla valonsäteellä ja suurella tunnistustarkkuudella havaitsevat nämä anturit pienimmätkin valonäkyvyyserot. Lukuisia erilaisia haarukkakokoja, yksinkertainen asennus ja erittäin hyvä ympäröivän valon sietoisuus ovat vain muutamia näiden haarukka-antureiden etuja.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Ilmanlaadun mittauslaitteet

Parempi turvallisuus – vähemmän ruuhkia: Ne ovat liikenteen palveluntarjoajien keskeiset vaatimukset. Älykkäät liikenneanturit ovat silloin nykyaikaisen liikenteenohjaustekniikan edellytyksenä. SICK auttaa näiden tehtävien ratkaisemisessa näköetäisyyden, näkyvyyden, tuulen nopeuden ja ylikorkeuden nykyaikaisilla mittalaitteillaan.

Induktiiviset lähestymiskytkimet

Miljoonia induktiivisia lähestymiskytkimiä on käytössä lähes kaikilla teollisilla alueilla. Ne tunnistavat metalliset kohteet kosketuksetta ja ovat erittäin pitkäikäisiä ja kestäviä. Uudella ASIC-teknologialla varustetut SICKin anturit tarjoavat erittäin hyvän tarkkuuden ja luotettavuuden. SICK tarjoaa aina sopivan ratkaisun vaatimuksiisi, olipa sitten kyseessä sylinterimäiset tai suorakulmaiset anturit yksinkertaisella, kaksinkertaisella tai kolminkertaisella tunnistusetäisyydellä sekä erityiset anturit Ex-alueelle tai ankariin ympäristöihin. Näin yksilölliset automaatiotehtävät ratkaistaan älykkäästi ja luotettavasti.

Inertia-anturit

Työnkulun automatisointia varten kohteiden asentotiedot ovat ratkaisevia, erityisesti vaativissa ja mobiileissa käyttökohteissa. SICK tarjoaa tällaisiin tehtäviin laajan valikoiman inertia-antureita – sekä yksinkertaisiin, staattisiin että huippudynaamisiin sovelluksiin.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Integraatiotuotteet

SICKin integraatiotuotteet mahdollistavat kenttätasolla erilaisten antureiden helpon liittämisen ja verkottamisen (johdon kautta tai optisesti) sekä anturitietojen siirron pilvipalveluun. Tällöin tiedot annetaan I4.0:n puitteissa käytettäväksi joko suoraan tai jo esivalmisteltuna, jolloin voidaan hallita ylempiä prosesseja kuten esimerkiksi ennaltaehkäisevää huoltoa, seurantaa tai laadunvalvontaa.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Järjestelmäratkaisut

Käytämme tehdas-, logistiikka- ja prosessiautomaation järjestelmissämme teknisesti johtavia komponentteja. Palveluvalikoimamme ulottuu konseptisuunnittelusta ja konsultoinnista toteutukseen ja paikan päällä toteutettaviin palveluihin.

Tuotteidemme korkea laatu ja työntekijöidemme innostus ja asiantuntemus varmistavat, että nimi SICK merkitsee erinomaisia ratkaisuja vaativiin sovelluksiin.

Kamerapohjaiset koodinlukijat

Kamerapohjaisissa koodinlukijoissa yhdistyvät toimivuus ja joustavuus. Vaativissa käyttökohteissa ne lukevat monia koodityyppejä, kuten 1D- tai 2D-koodeja, DPM-koodeja ja pienoiskoodeja. Kamerat tunnistavat myös värikkäät ja vaurioituneet koodit – merkintätavasta ja pinnasta riippumatta. Tämä takaa erittäin hyvän lukutehon myös suurella nopeudella ja koodin asennon vaihdellessa.

Kannettava, käsikäyttöinen lukija

SICKin kannettavat, käsikäyttöiset lukijat mahdollistavat nopean ja joustavan tiedonkeruun ilman aikaa vievää lukemista tai manuaalista rekisteröintiä. Kannettavilla, käsikäyttöisillä lukijoilla joko erillisenä ratkaisuna tai osana kehittynyttä automaattitunnistusratkaisua tunnistus tapahtuu erittäin nopeasti eikä lukuvirheitä esiinny juuri lainkaan. Työntekijöiden työ helpottuu, prosessit nopeutuvat ja virhelähteet eliminoidaan.

Kapasitiiviset lähestymiskytkimet

Nesteet, rakeet, lasi, jauhe, puu jne. – kapasitiiviset anturit tunnistavat lähes kaikki kohteet kosketuksettomasti niiden väristä, heijastusasetteesta ja pinnan ominaisuuksista riippumatta. Herkkyyttä mukauttamalla pystytään tunnistamaan jopa ei-metallisten seinien takana olevat kohteet, mikä on taloudellinen ratkaisu pinnankorkeusmittaukseen.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Kiiltopinta-anturit

Koska kiiltopinta-anturi tunnistaa ja erottaa tasaisten pintojen kiiltävyyden. Ja huolehtii parhaimmasta mahdollisesta luotettavuudesta ja kustannussäästöistä. Pintojen kiiltävyyttä pidettiin tähän asti häiriötekijänä ja aiheutti säännöllisesti ylimääräisiä hikipisaroita insinööreille. Nyt kiiltäviä ominaisuuksia pidetään erottelukriteereinä prosessin ohjaukselle – väristä, läpinäkyvyydestä tai kuvioinnista riippumatta. Tämä saa hikoilemisen sijasta insinöörien silmät kiiltämään. Älykkäällä Delta-S-teknologialla varustettu kiiltopinta-anturi on jälleen yksi virstanpylväs asiakkaille suunnattujen anturien kehittämisessä. Ja SICK vahvistaa edelleen johtavaa asemaansa erilaisten kohteiden tunnistamiseen käytettävien optoelektronisten antureiden alueella.

Kiinteästi asennettu viivakoodinlukija

Kiinteästi asennetut viivakoodinlukijat ovat ensisijainen ratkaisu 1D-koodien tunnistamiseen nopeasti, vaihtelevilla etäisyyksillä sekä vaikeissa valaistus- ja ympäristöolosuhteissa. Laserteknologialla onnistuu kustannustehokkaasti ja luotettavasti myös heikkokontrastisten ja likaantuneiden koodien lukeminen. Lukuisiin sovelluksiin sopiva kompakti lukija, joka on lisäksi helposti ja joustavasti integroitavissa.

Kontrastianturit

Kontrastiantureita käytetään merkkien tunnistamiseen pääasiassa pakkaus-/painokoneissa. SICKin KT-kontrastianturit tunnistavat vähäisimmätkin kontrastit suurilla nopeuksilla, esim. kalvoilla tai pakkauksilla olevat painomerkit. Ne tunnistavat merkin ja taustan heikot harmaa-arvoerot matta-, kiiltäväpintaisilla tai läpinäkyvillä pinnoilla. Moninaisiin vaatimuksiin on saatavissa kattava valikoima laitetyyppejä erilaisilla kontrastiresoluutioilla ja opetusmenetelmillä.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Kosketuksettomat liiketunnistimet

Kosketuksettomat liiketunnistimet tunnistavat liikkeet suoraan kohteiden pinnoilta. Tunnistukseen ei tarvita mittasauvoja eikä asteikkoa. Siten pinnat pysyvät puhtaina ja vahingoittumattomina eivätkä esineet kulu.

Liikkeen suunta voi olla mikä tahansa, lineaarinen tai pyörivä. Lisäksi tunnistus ei riipu siitä, liikkuuko kohde vai tunnistin.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Leveäkeilaiset valokennot

Leveäkeilaiset valokennot toimivat tunnusteluperiaatteella. Ne tunnistavat pienimmätkin reunat näkyvien harmaa-arvoerojen perusteella. Esim. paperirainan paikoitus rainan reunan tai kontrastilinjan perusteella on vain yksi monista käyttöalueista. Ne tunnistavat myös leveydet, halkaisijat ja välit. Heijastinkäytössä leveäkeilaiset valokennot tunnistavat myös läpinäkyvät materiaalit.

LiDAR-anturit

SICK tarjoaa lukuisia antureita, jotka tunnistavat, lokalisoivat ja jäljittävät kohteita valon kulkuaikamittauksen avulla. SICKin 2D- ja 3D-LiDAR-antureita käytetään mitä erilaisimmissa sisä- ja ulkokäyttökohteissa myös äärimmäisissä sääolosuhteissa. Niitä käytetään automaattiseen ajoneuvojen navigointiin, täsmälliseen paikanmääritykseen ja luotettavaan törmäyksenestoon esim. satamissa logistiikkakeskuksissa ja tehtaissa. Tarkkuuslasertunnistimina ne automatisoivat prosesseja, kuten käyttöönottoa, lavausta ja lavalta purkua, sekä auttavat trukkien, nostureiden ja raskaiden maa-, metsä- ja kaivoskoneiden navigoinnissa. Lisäksi niitä käytetään turvatarkoituksiin rakennuksissa ja lentokentillä, koska niiden avulla voidaan tunnistaa valtuuttamaton pääsy tai laskea tietylle alueelle tulevat tai alueelta poistuvat henkilöt. SICKin LiDAR-antureiden avulla koneet ja ajoneuvot pystyvät tunnistamaan esteet ja reagoimaan tämän edellyttämällä tavalla.

Lineaarianturit

Lineaarianturit mittaavat kosketuksettomasti lineaariset liikkeet absoluuttisena sijaintiarvona. Kulumaton ja huoltoa vaatimaton enkooderi ei vaadi viiteajoa. Eri mallit, joissa on korkeat resoluutiot ja kestävä rakenne, mahdollistavat käytön useissa eri sovelluksissa ja eri käyttöaloilla.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Lisätarvikkeet

Onpa kyseessä sitten liitäntätekniikka, heijastimet tai mekaaniset kiinnitysratkaisut: SICK tarjoaa käytettävyyden takaamiseksi laajalla valikoimalla lisävarusteita. Ne ovat täydellisesti antureiden ominaisuuksiin sovitettuja, mikä mahdollistaa niiden edullisen integroinnin laitteistoihin. Toimitusaika on lyhyt. SICK toimittaa myös asiakaskohtaisia kokonaisuuksia ja räätälöityjä ratkaisuja.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Lokalisointi- ja paikoitusratkaisut

Varasto- ja valmistusalueen logistiikkaprosessien on oltava tehokkaita. Tehokkuutta voidaan parantaa huomattavasti vain, jos paikka ja nopeus voidaan mitata kiskollisissa ja vapaissa käyttökohteissa, kohteet voidaan jäljittää ja mobiilit alustat sekä automatisoitujen kuljetusjärjestelmien kannat voidaan lokalisoida. SICK tarjoaa tätä varten kattavia lokalisointi- ja paikoitusratkaisuja.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Luminenssianturit

Luminenssianturin tunnistavat näkyvät ja näkymättömät merkinnät, jotka tulevat UV-valossa esiin. Millä tahansa sideaineella olevat fluoresoivat materiaalit ja merkinnät tunnistetaan luotettavasti niiden mallista, väristä tai pintaominaisuuksista riippumatta. Luminenssianturit lähettävät UV-valoa n. 375 nm aallonpituudella. Fluoresoivat aineet muuntavat UV-valon pitkäaaltoiseksi näkyväksi valoksi. Sitten luminenssianturi vastaanottaa ja arvioi takaisin säteillyn valon.

Lämpötila-anturit

SICKin ruuvattavien ja asetettavien lämpömittareiden sekä lämpötilakytkimien tuotevalikoima tarjoaa korkealuokkaisia ratkaisuja nesteiden ja kaasujen kosketukselliseen lämpötilamittaukseen. Useiden asennuspituuksien ja mekaanisten konfigurointimahdollisuuksien ansiosta laitteet voidaan sovittaa yksilöllisiin vaatimuksiin.

Magneettiset anturit

Magneettiset anturit ovat monikäyttöisiä. Kattavasta valikoimasta löytyy lukuisiin käyttökohteisiin sopivat anturit, joiden avulla voidaan älykkäästi ratkaista alakohtaisia ja yksilöllisiä automatisointitehtäviä. Tarvitsitpa sitten lähestymiskytkintä, jonka tunnistusetäisyydet ovat suuret, huipputarkkaa kulmanmittausjärjestelmää, rataohjausanturia tai tunnistusanturia magneettikoodattujen merkkien lukuun, magneettiset anturit ovat juuri oikea valinta.

Motor Feedback-järjestelmät

Ennen kommutointiin, paikka- ja kierroslukumittaukseen tarvittiin kolme anturia, tänä päivänä SICKin Motor Feedback -järjestelmät tarjoavat nämä toiminnot yhdessä laitteessa. Yksi yhtenäinen mekaaninen liitäntä mahdollistaa hyvän joustavuuden. Sähköisten liitäntöjen kuten HIPERFACE® ja HIPERFACE DSL® yhteydessä ne asettavat myös standardeja ja täyttävät tärkeitä vaatimuksia kuten lämpötilan kestävyys, korkea resoluutio ja monikierros-rakenne. SIL2-sertifioinnin ansiosta voidaan täyttää myös EN ISO 13849 mukaisen konedirektiivin vaatimukset.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Nesteanturit

Keskeisenä tekijänä tehokkuuden nostossa ja resurssien säästössä on oleellisten prosessiparametrien valvonta. Olkoonpa kyseessä paine, lämpötila, pinnankorkeus tai virtaus – SICK tarjoaa laajan ratkaisuvalikoiman nesteiden, kaasujen ja irtomateriaalien prosessinohjaukseen ja valvontaan. SICK panostaa vakaisiin antureihin, jotka määrittävät kulloisenkin mittaussuureen mahdollisimman universaalisti ja ympäristöolosuhteista riippumatta.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Näkyvyyden mittalaitteet

Teillä, merellä ja sääasemilla näkyvyyden mittalaitteet määrittävät norminäköetäisyyden. Lisäksi ne mittaavat näkyvyyden tunneleissa. Näkyvyyden mittalaitteet pystyvät mittaamaan sumua varmasti, koska ne erottavat sen säteen optisella tiellä olevista lehdistä ja muista kasvinosista ja optiikan liasta luotettavasti. Kestävän kotelon ja pitkien huoltovälien ansiosta näitä mittalaitteita voidaan erinomaisesti käyttää ulkona.

Paineanturit

SICK tarjoaa kattavan portfolion painelähettimiä ja kytkimiä, jotka älykkäiden ja monipuolisten konfigurointimahdollisuuksien ansiosta voidaan sovittaa asiakkaiden yksilöllisiin vaatimuksiin. SICK-tyyppisesti laitteissa yhdistyvät korkealuokkaisten materiaalien käyttö, kestävyys ja tarkka mittaustekniikka yksinkertaisen käytön ja asennuksen kanssa.

Pinnankorkeusanturit

Olkoonpa kyseessä jatkuva pinnankorkeuden mittaus, raja-arvon määritys tai niiden yhdistelmä – SICK tarjoaa laajan ratkaisuvalikoiman prosessinohjaukseen ja varmistukseen. SICK tarjoaa asennustilanteen, väliaineen ominaisuuksien ja ympäristöolosuhteiden mukaan optimaaliset anturit, joilla on vain yksi tavoite: tehokkaat prosessit. SICKin kattava tuotevalikoima on yksi markkinoiden laajimmista, ja tässä SICK tarjoaa käytettäväksi kaiken tietotaitonsa.

Pölymittarit

SICK luo pölynmittaustekniikkaan uusia standardeja kestävillä ja vähän huoltoa vaativilla pölypitoisuuden määritykseen ja valvontaan tarkoitetuilla mittalaitteillaan. Kaikki pölymittarit on helppo integroida olemassa oleviin sovelluksiin – asennus ja käyttöönotto on helppoa ja käyttö miellyttävää.

RFID

RFID-teknologia mahdollistaa luotettavan, radiotaajuuksia käyttävän tunnistuksen ilman näköyhteyttä. Vaikeissakin ympäristöolosuhteissa voidaan lukea ja kuvailla samanaikaisesti kymmeniä transpondereita – UHF-laitteilla enintään 10 metrin etäisyydeltä. Se tekee RFID-kirjoitus-/lukulaitteista ihanteellisen ratkaisun kaikkialle, missä prosessin kannalta olennaisia tietoja halutaan kerätä aukottomasti ja kätevästi.

Safe Motion Monitoring and Control

Safe Motion Monitoring and Control on tekniikka koneen liikkeiden turvalliseen valvontaan. Toimilaitteiden monet sertifioidut turvatoiminnot optimoivat ihmisen ja koneen yhteistoiminnan. Suuntaa, nopeutta ja paikkaa valvotaan turvallisesti liikkuvissa ja kiinteissä koneissa. Siten voit toteuttaa läpinäkyviä prosesseja ja vähentää koneiden seisokkeja.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Savunilmaisimet

Kasvava liikennetiheys tekee tunnelien haitallisten aineiden pitoisuuksien jatkuvasta mittauksesta ehdottoman välttämätöntä. SICKin tunnelianturit mittaavat pakokaasut siellä missä ne syntyvät. Se ei ainoastaan mahdollista tehokasta valvontaa ja säätöä, vaan myös takaa ilmanvaihtolaitteiston taloudellisen käytön – myös tulipalon sattuessa.

SICK AppSpace

SICK AppSpace Eco-järjestelmä tarjoaa vapautta ja joustavuutta asiakaskohtaisten vaatimusten toteuttamiseen räätälöidyillä sovellusohjelmistoilla. Tämä mahdollistaa täysin uudet ja mukautuvat ratkaisut teollisuusautomaatiossa. Ohjelmoitavat laitteet muodostavat laitteiston. SICK AppStudio ja SICK AppManager ohjelmistotyökaluilla voidaan kehitellä ja hallita sovellusohjelmistoja. SICK AppSpace Developers Club tarjoaa tukea ja edistää kehittelijöiden verkostoitumista.

SICK IntegrationSpace

SICK IntegrationSpace® on SICKin Digital Solutions -merkki, ja se tarjoaa sekä digitaaliset palvelut (SaaS) ja ohjelmiston. Yhtiösi kompetenssin ja meidän teollisen ja digitaalisen tietotaitomme kanssa. Yhdessä parannamme yhtiösi tehokkuutta.

Yhdistä modulaarisesti rakennetut tuotteet omaan, asiakaskohtaiseen kokonaisratkaisuun (digitaalinen ratkaisu).

Sylinterianturit

SICKin innovatiiviset sylinterianturit. Tunnusmerkit kuten helppo käsittely, analogialähdön käytettävyys, parhaimmat kytkentäominaisuudet, käytettävyys elintarvike- ja juomateollisuudessa, uuden IO-Link-teknologian tuen tai kattavan adapteritarjonnan ansiosta asennusmahdollisuudet osoittavat selkeästi: SICKin sylinterianturit ovat varusteltu kaikkiin käyttöpaikkoihin ja olosuhteisiin.

Teollinen kuvankäsittely

Konenäköratkaisut ovat ihanteellisia automatisoituihin tarkastus- ja mittaustehtäviin. SICKin 2D- ja 3D-konenäkökamerat ovat omiaan moniin sovelluksiin, joissa mitataan, paikannetaan, tarkastetaan ja tunnistetaan. Konenäkötuotteemme ovat teollisuusympäristöön suunniteltuja ja yli 60 vuoden teollisuusanturikokemuksella huolellisesti kehitettyjä.

Turvajärjestelmät

SICKin turvajärjestelmissä yhdistyvät ihmisten turvallisuus ja tuottavuus. Ne koostuvat varta vasten eri käyttökohteisiin suunnitelluista ohjelmistoista ja laitteistoista ja ovat helposti integroitavissa laitoksiin yhdessä kulloinkin tarvittavan dokumentaation kanssa. Turvajärjestelmät voidaan suunnitella sopiviksi esim. seuraaviin käyttökohteisiin: robotteihin, automatisoituihin materiaalivirtoihin, vihivaunuihin tai automatisoituihin kuljetusjärjestelmiin.

Turvakamerajärjestelmät

Turvakamerajärjestelmät ovat koskettamatta tunnistavia turvalaitteita, jotka pohjautuvat kuvankäsittelyyn.

3D-Time-of-Flight-kamera safeVisionary2 kerää turvallisesti kolmiulotteisia ympäristötietoja ja tarkkoja mittaustietoja. Näin kamera avaa uusia mahdollisuuksia, joiden avulla voit tehdä turvasovelluksestasi entistä tehokkaamman.

V200 ja V300 tarjoavat yksinkertaisen ja tilaa säästävän vaihtoehdon vaarapaikkojen valvontaan turvavaloverhojen avulla.

Turvalaserskanneri

SICK-turvalaserskannereissa yhdistyvät tietotaito ja kokemus sekä maksimaalinen suorituskyky. Liikkuva tai kiinteä, aluevalvonta tai pääsynvalvonta sisällä tai ulkona – kattava tuotevalikoima tarjoaa taloudellisen ratkaisun kaikkiin tarpeisiin. Kompaktit järjestelmät tarkastelevat ympäristöään optisen tutkan tavoin ja mittaavat etäisyyksiä valon kulkuaikaan perustuvan periaatteen mukaisesti. Integroitu kääntöpeili valvoo vapaasti määritettävää kaksiulotteista suoja-aluetta.

Turvallinen sarjaankytkentä

Turva-anturien sarjaankytkentä mahdollistaa jopa 32 turva-anturin sarjaankytkennän suoritustasolle e asti. Valmistajasta riippumatta voit käyttää turvarajakytkimiä ja turva-antureita sekaisin OSSD-lähtöjen kanssa. Jokaiselle anturille tai kytkimelle on lisäksi käytettävissä yksityiskohtaisia diagnoositoimintoja.

Turvalliset etäisyysanturit

Etäisyyksien turvallinen mittaus on teollisessa tuotannossa ratkaisevan tärkeää – ihmisten ja investointihyödykkeiden suojaamiseksi. SICKin turvalliset etäisyysanturit mahdollistavat suuren tuottavuuden. Sen takaavat suuri tunnistusetäisyys, kehityksen suuntainen tekniikka ja kompakti kotelo, joka vähentää tilantarvetta.

Turvalliset monisädelukijat

SICKin turvallisissa monisädelukijoissa yhdistyvät turvavaloverhon ja turvalaserskannerin edut. LiDAR-antureiden turvallisen Solid State -teknologian ansiosta lähetin- ja vastaanotinyksiköt on yhdistetty laitteeseen kompaktilla tavalla ilman liikkuvia osia. Tulos: innovaatio uudessa mittakaavassa.

Turvaohjaimet

SICKin turvaohjaimet takaavat kiinteiden ja liikkuvien koneiden varman tuottavuuden. Modulaaristen laitteiden lisäksi turvaohjaimet helpottavat johdotusta ja käyttöönottoa. Intuitiivinen konfigurointiohjelmisto mahdollistaa nopean suunnittelun. Kompaktin rakenteen ja monien toimintojen ansiosta laitteet soveltuvat lukuisiin sovelluksiin – olivatpa ne yksinkertaisia tai monimutkaisia.

Turvarajakytkimet

Turvarajakytkimiä käytetään siellä, missä vaaditaan henkilöiden ja koneiden turvallisuutta. Niitä käytetään avattavien suojuksien valvontaan, vaarallisten liikkeiden paikkavalvontaan ja turvallisia pysäytystoimintoja varten. Portfolio jakautuu sähkömekaanisiin ja kosketuksettomiin turvarajakytkimiin, turvalukituslaitteisiin sekä turvaohjaimiin.

Yhdessä turvallisten ohjausratkaisujen kanssa SICK tarjoaa erinomaiset kokonaisratkaisut yhdeltä toimittajalta.

Turvareleet

Turvareleen ja SICKin laajan turva-anturivalikoiman avulla voit toteuttaa turvatoiminnot PL e -luokkaan asti. Säästä aikaa ja rahaa yksinkertaisen kytkentäkaappiin integroinnin, helpon parametroinnin ja lyhyiden vasteaikojen avulla. Löydä käyttötarkoituksiisi sopiva turvarele.

Turvatutka-anturit

SICKin turvalliset tutka-anturit takaavat luotettavan henkilöiden ja kohteiden tunnistukset koneen käytettävyyden ollessa erittäin korkea – myös ankarissa tuotantoympäristöissä. Kipinöitä, puulastuja, pölyä, kuumuutta, kylmyyttä tai muita häiritseviä tekijöitä: SICKin kestävällä tutkatekniikalla varmistetaan koneiden ja laitteiden korkea tuottavuus.

Turvavalopuomit

Turvavalopuomit valvovat pääsykohtia luotettavista suurilta etäisyyksiltä. Niiden standardoidut ja kompaktit kotelot mahdollistavat nopean käyttöönoton. Lisäksi diagnoosi on helppo tehdä. Turvallinen ihmisen ja materiaalin erottaminen tukee materiaalivirtaa, mikä puolestaan johtaa lyhyempiin seisokkiaikoihin ja ongelmattomiin prosesseihin – myös ankarissa ympäristöolosuhteissa.

Turvavaloverhot

Turvavaloverhoja käytetään kaikkialla, missä vaarapaikkoja ja vaaravyöhykkeitä pitää valvoa luotettavasti ja taloudellisesti. Vaihtoehdosta riippuen niihin on integroitu erilaisia konetoimintoja tai toiminnot ovat valittavissa turvallisten ohjausratkaisujen kautta. Valikoima sisältää pienet ja kompaktit muodot tai erittäin kestävät vaihtoehdot erityisiin ympäristöolosuhteisiin.

Tutka-anturit

Mitä etuja tutka tarjoaa muihin anturitekniikoihin verrattuna? Ratkaiseva seikka on kestävyys: tutka-anturit pystyvät tunnistamaan jokaisen kohteen tunnistusalueellaan ja äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa sekä arvioimaan ja ilmoittamaan kohteen nopeuden. Tästä syystä SICKin tutka-anturit sopivat erityisen hyvin käytettäviksi satamissa ja kaivosteollisuudessa, joissa kohteiden luotettava tunnistaminen myös huonossa säässä ja likaisissa oloissa auttaa estämään törmäyksiä. Niitä käytetään törmäyksenestoon ja etäisyyksien mittaukseen suurissa, mobiileissa järjestelmissä, kuten pukkinostureissa ja lastaussilloilla satamissa sekä avolouhintakaivureiden ja kippivaunujen varsissa.

Valokennot

Älykkäät anturit takaavat uusimman SIRIC®- ja LED-tekniikan avulla parhaan toimintavarmuuden kaikista mahdollisista häiriötekijöistä huolimatta. Anturien tuottamaa lisäinformaatiota voidaan hyödyntää yksinkertaistamaan nykyaikaisia tuotantoprosesseja.

Optisten anturien laajaa valikoimaa käytetään menestyksellisesti automaatiotekniikan monissa sovelluksissa kautta maailman.

Valokuituanturit ja valokuidut

Valokuituanturit ovat erinomainen ratkaisu kohteiden havaitsemiseen, jos asennustila on rajallinen tai pitää havaita erittäin pieniä kohteita. Mikäli tämän lisäksi on vielä muita esim. toimintaetäisyyteen, lämmönkestävyyteen, materiaalikestävyyteen tai joustavaan asennukseen liittyviä vaatimuksia, on anturin ja valokuidun älykäs yhdistelmä erinomainen ratkaisu. Kattava valokuituvalikoima sovelluskohtaisten optiikkapäiden kanssa tarjoaa ratkaisun useisiin sovelluksiin.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Virtausmittaustekniikka

Virtausmittaustekniikkaa käytetään lähes alalla kuin alalla. SICK vastaa näihin monipuolisiin haasteisiin ja tarjoaa kattavan valikoiman innovatiivisia antureita. Laskutusperusteisissa laskureissa tai valvonnassa ja ohjauksessa käytettävissä mittareissa SICKin virtausmittaustekniikka toimii modernien teknologioiden pohjalta aina luotettavasti ja varmasti – myös vaikeissa prosessi- ja ympäristöolosuhteissa.

Värianturit

Värianturit tunnistavat kohdevärejä. Tätä varten anturit lähettävät valoa koko näkyvälle, tarkastettavan kohteen alueelle, laskevat heijastuneesta valosta väriosuuden ja vertaavat tätä aiemmin opetettuihin viiteväriarvoihin.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Ylikorkeuden havaitsimet

Ylikorkeuden havaitsimet valvovat ajoneuvojen korkeutta esim. tunnelien suilla, matalissa alikuluissa ja silloilla. Kun anturisignaali yhdistetään ajoneuvon liikenteenvalvontaan, pysäytys- ja hälytyssignaalit laukaistaan hyvin luotettavasti. Anturit havaitsevat ajoneuvon ylikorkeuden hyvin myös silloin, kun ajonopeus on jopa 100 km/h – myös sateessa, lumessa tai pölyssä.