Anturiratkaisut kaikille mobiileille robottiversioille

Move into new dimensions

Robotiikka on yhä enemmän läsnä kaikkialla – tuotannossa, logistiikassa ja palvelutehtävissä. Mobiilit robotit ovat koko ajan tavallisempia eri käyttökohteissa. Eri versioita ovat esim. automatisoidut kuljetusjärjestelmät, liikkuvat cobotit ja autonomisesti liikkuvat robotit. Lyhyesti sanottuna: autonomiset, mobiilit robotit kuuluvat tulevaisuuteen. Tämä tekee robotiikasta joustavampaa ja mahdollistaa täysin uudet käyttöalueet ja liiketoimintamallit. Jotta mobiilit robotit voisivat liikkua turvallisesti ja vastata lukuisiin haasteisiin, tarvitaan älykkäitä anturiratkaisuja.

Tuotanto: Make it move 

Vauhdita tuotantoasi älykkäillä, mobiileilla roboteilla.

Logistiikka: Move it

Muuta maailmaasi. Kuten mobiilit robotit huolehtivat logistiikan vallankumouksesta.

Huoltorobotit: Move on

Kun mobiilit robotit huolehtivat hygieniasta ja turvallisuudesta.
 

Mobiilit robotit: liike tarkoittaa haastetta

Liike on haasteellista, koska mobiileille roboteille asetetut vaatimukset ovat erittäin monimutkaisia: Missä olen? Miltä ympäristöni näyttää? Kuinka pääsen vaarattomasti kohteeseeni? Mitä kaikkea voidaan tehdä valmiiksi jo liikkeen kohteesta A kohteeseen B aikana? Mikä tehtävä kohdepaikassa on täytettävä? 
 
Älykkäät anturit pystyvät antamaan näihin kysymyksiin ratkaisevat vastaukset: ne tukevat mobiileita robotteja lokalisoinnissa, kartoituksessa ja navigoinnissa sekä ajoliikkeiden koordinoinnissa tai telakoinnissa. Liikkuminen ulkotiloissa edellyttää kuitenkin vieläkin enemmän: spesifiset kinemaattiset ominaisuudet huomioiden törmäysten välttäminen on vaativa haaste. Ihmisten ja robottien yhteistyön on oltava turvallista. Siksi mobiilien robottien on pystyttävä väistämään sekä kiinteät että liikkuvat kohteet ja pitämään jatkuvasti silmällä ympäristöä. 
 

Kolmiulotteiset anturiratkaisut

Mobiilien robottien liikkumisen perustana ovat älykkäät anturit. Ne tekevät itsenäisistä mobiiliroboteista joustavampia ja vapaammin liikkuvia.

SICK tarjoaa laajan valikoiman antureita, jotka vastaavat kaikkiin mobiileille roboteille annettuihin haasteisiin. Valikoimamme on modulaarinen ja käsittää kaikenlaiset ratkaisut yksinkertaisista huippumonimutkaisiin. Eri tekniikoihin (esim. LiDAR, teollinen kuvankäsittely tai ultraääni) perustuvat anturiratkaisut voidaan räätälöidä yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin. Näin lokalisointi, paikoitus tai kuorman käsittely tapahtuu aina luotettavasti. 

Kerätyt anturitiedot ovat yhtä arvokkaampia. Raakatiedoista saadaan määritettyä robottien toimintaohjeet, ja kehittyneet ohjelmistot avaavat täysin uusia mahdollisuuksia. KI:n avulla voidaan kehittää monimutkaisia sovelluksia, jotka vielä joitakin vuosia sitten vaikuttivat mahdottomilta.

Antureiden ja niihin kuuluvien ohjelmistojen hyväksi todetun yhteistyön lisäksi ratkaisuihimme kuuluu myös kolmas näkökohta: ihminen. Yhteistyö asiakkaidemme kanssa on aina ensisijalla, mikä näkyy päivittäisessä neuvonnassa ja palvelussa.

 


 

Muita ratkaisuja liikutettaville alustoille

Muita ratkaisuja teollisuusroboteille

Robotiikkaan liittyvät palvelut ja neuvonta

Lue lisää