Anturiratkaisut mobiileille roboteille tuotannossa

Make it move

Mobile Robots in Production
Mobile Robots in Production

Pois häkistä. Vapauta tuotantosi painolastista. Monilla teollisuuden aloilla on käynnissä vallankumous, jossa kiinteistä ja kiinteästi asennetuista robottisovelluksista halutaan päästä eroon. Mobiilien yksikköjen käyttö mahdollistaa joustavuuden ja näin kompaktimmat tuotantoprosessit. 

Kaikki muuttuu tehokkaammaksi ja näin myös nopeammaksi. Tämä koskee niin raakamateriaalien ja lopputuotteiden kuljetusta kuin myös produktiivisia käyttökohteita. Yhteistoiminnalliset järjestelmät parantavat tehokkuutta. Ne ovat nopeasti käyttövalmiita, ja pystyvät käyttöikänsä aikana suorittamaan kaikenlaisia ajateltavissa olevia tehtäviä työnkulun parantamiseksi. Ihmisen ja koneen yhteistyöstä tulee näin arkinen kohtaaminen – tuottava, joustava ja turvallinen.
 

Joustava tuotanto

Flexible production

Eräkoko 1 on tärkeä tekijä joustavassa tuotannossa. Tämä edellyttää, että mobiili robotti pystyy joustavasti mukautumaan vaihteleviin tuoteversioihin. Älykkäiden antureiden tehtäviin kuuluvat myös työkappaleiden tarkka lokalisointi työskentelypaikassa tai työkappaleiden asettaminen koneeseen. Antureilla on myös ratkaiseva merkitys robottien ohjaamisessa valmistuslinjoilla.

 

Tasavertaista ihmisten ja mobiilien robottien yhteistyötä

Human and mobile robot collaborating

Ihmiset ja mobiilit robotit liikkuvat tuotannossa samanaikaisesti. Tämä aiheuttaa luonnollisesti riskejä. Jotta tämänkaltainen yhteistyö toimisi sujuvasti ja ilman onnettomuuksia, SICK on tuonut markkinoille sopivat turvakonseptit. Neuvomme sinua ja tuemme tuotantosi pitämisessä käynnissä aina turvallisesti.

 

 

Kuljetus kohteesta A kohteeseen B: lokalisointi, navigointi ja kartoitus

Localization, navigation and mapping

Käyttöhenkilökunnan on aina tiedettävä, missä mobiili robotti kulloinkin on ja kuinka se liikkuu tilassa. Tätä varten robotti on lokalisoitava luotettavaksi, jotta prosessit sujuisivat ongelmitta. Tärkeää on kaikkien yksittäisten osa-alueiden, kuten kartoituksen, lokalisoinnin ja navigoinnin toimiminen yhdessä. 

 
 
 
 

Tuottavuutta, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta: sopiva turvaratkaisu

Find the right safety solution for a mobile robot

Jotta voitaisiin saavuttaa optimaalinen tasapaino tuottavuuden, turvallisuuden ja kustannustehokkuuden välillä, jokaiselle robotille on suoritettu yksilöllinen vaara-analyysi ja riskin arviointi. Mitä suurempi riski ihmisille ja infrastruktuurille aiheutuu, sitä korkeammat vaatimukset käytetylle ohjauslaitteelle on asetettava. Määritetystä vähimmäisvaatimuksesta riippuen jokaiseen robottiin on asennettava sopiva anturiratkaisu SICKin kattavasta Safety-mallistosta. 

 

Kaikki liikkeessä: haasteet liikkuvuudelle

Everything moving - challenges for mobility

Liikkuminen on haastavaa. Ei pelkästään siksi, että se tapahtuu kolmiulotteisessa tilassa, vaan myös siksi, että on huomioitava lukuisat kriittiset ympäristövaikutukset, kuten tärinä, iskuliikkeet, lika ym. Liikkuvuudelle haasteita tuovat myös vaihteleva valaistus, vaihtelevat ympäristöolosuhteet ja jatkuvasti muuttuvat skenaariot.

 
 
 

Mobiili robotti oikeassa paikassa

Space in a mobile robot
Oikeassa paikassa! Jotta mobiileja robotteja voitaisiin käyttää taloudellisesti ja tehokkaasti, myös niiden painolla ja koolla on merkitystä. Robotin tehtävästä ja liikkuvuudesta riippuen liiallista kuormitusta on vältettävä. 
 
 
 
 
 
 

Erittäin suuri tarkkuus: oikeanlainen telakointi

Mobile robot docking