Anturiratkaisut mobiileille roboteille logistiikassa

Move it

Mobile robots in logistics
Mobile robots in logistics

Mobiilien robottien riemuvoittoa logistiikassa ei enää voida kieltää. Kaikenlaisissa logistiikkakeskuksissa maailman ympäri käytetään mitä erilaisimpia, liikutettaviin alustoihin pohjautuvia järjestelmiä: AGV, AGC tai AMR. Ne täyttävät hihnoja ja lajittelevat, toimittavat tai noutavat tuotteita oikeissa paikoissa. Niin markkinajohtajat kuin pienemmätkin jakelukeskukset hyödyntävät näitä järjestelmiä. Tämä on enemmän kuin loogista: jo pienten automaattisten kantojen kohdalla prosessit voidaan paremmin strukturoida, materiaalin hallinta optimoida ja kustannuksia alentaa. Anturiratkaisujemme avulla tiedät aina, missä mikin on. Lokalisointi, liikkeen valvonta ja seuranta – nämä pitävät logistiikan liikkeessä.

Joustava logistiikka – logistiikan uusi logiikka

Flexible production

Joustavuus on logistiikan uusi logiikka. Tuotannon lisäksi myös logistiikassa tärkeää on joustavuus, nopea reagointi ja sopeutuminen. Mobiilit robotit korvaavat kiinteän kuljetustekniikan ja kuljettavat tavaroita kohteesta A kohteeseen B. Lisäksi mobiileja robotteja käytetään myös logistiikassa nopeaan ja helppoon käyttöönottoon. Tällöin ne ajavat lokalisointiratkaisujen avulla vapaasti tilassa ja ovat aina valmiina olemaan siellä, missä niitä milloinkin tarvitaan.

Aukottomat tiedot tuotekannasta: tuotevaraston inventaario

Inventory in a warehouse

Vain sellaista voidaan kuljettaa, joka todella on olemassa. Miltä kanta kulloinkin näyttää ja missä kukin tuote sijaitsee, on ratkaisevan tärkeää. SICKin RFID-tekniikalla varustetut tuotteet auttavat sekunnintarkassa inventaariossa. Täydelliset, aukottomat tiedot tuotekannasta joka hetki.

 

 

Tuotantomateriaalin jatkuva tunnistusRakenneryhmät tunnistetaan, ja siksi asennusprosessi on läpinäkyvä ja jäljitettävissä

 

Lajittelurobotti: joustavat järjestelmät hihnalla

Sorting robots

Logistiikassa lajittelurobotit ovat korvaamattomia. Erityisen korvaamattomia ne ovat niiden ominaisuuksien ja käyttömahdollisuuksien osalta. Niiden joustavat järjestelmät mahdollistavat käytön hihnan eri kohdissa. Ne telakoituvat kohtaan, jossa niitä tarvitaan.

 

 

Lajittelurobotin kuorman tilavuuden mittaus ja tunnistus Mobiilien robottien lokalisointi ja navigointi logistiikkakeskuksissa  

Kuljetus kohteesta A kohteeseen B: lokalisointi, navigointi ja kartoitus

Localization, navigation and mapping

Käyttöhenkilökunnan on aina tiedettävä, missä mobiili robotti kulloinkin on ja kuinka se liikkuu tilassa. Tätä varten robotti on lokalisoitava luotettavaksi, jotta prosessit sujuisivat ongelmitta. Tämä edellyttää tuotannon kokonaissuunnittelua. Tärkeää on kaikkien yksittäisten osa-alueiden, kuten kartoituksen, lokalisoinnin ja navigoinnin toimiminen yhdessä. 

 
 

Tuottavuutta, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta: sopiva turvaratkaisu

The right safety solution for mobile robots

Jotta voitaisiin saavuttaa optimaalinen tasapaino tuottavuuden, turvallisuuden ja kustannustehokkuuden välillä, jokaiselle robotille on suoritettu yksilöllinen vaara-analyysi ja riskin arviointi. Mitä suurempi riski ihmisille ja infrastruktuurille aiheutuu, sitä korkeammat vaatimukset käytetylle ohjauslaitteelle on asetettava. Määritetystä vähimmäisvaatimuksesta riippuen jokaiseen robottiin on asennettava sopiva anturiratkaisu SICKin kattavasta Safety-mallistosta. 

 
 

Kaikki liikkeessä: haasteet liikkuvuudelle

Challenges for mobility

Liikkuminen on haastavaa. Ei pelkästään siksi, että se tapahtuu kolmiulotteisessa tilassa, vaan myös siksi, että on huomioitava lukuisat kriittiset ympäristövaikutukset, kuten tärinä, iskuliikkeet, lika ym. Liikkuvuudelle haasteita tuovat myös vaihteleva valaistus, vaihtelevat ympäristöolosuhteet ja jatkuvasti muuttuvat skenaariot. 

 

Mobiili robotti oikeassa paikassa

Erittäin suuri tarkkuus: oikeanlainen telakointi