Prosessiratkaisut
MCS300P HW

Jopa 6 mittauskomponentin samanaikainen valvonta

Hyötysi

 • Kustannustehokas, automaattinen säätö ilman testikaasuja
 • Yksinkertainen etävalvonta ja -huolto, kun yhdistytään olemassa oleviin verkkoihin
 • Koko mittaus- ja näytteenottojärjestelmän automaattinen ohjaus
 • Vähän huoltoa vaativa ja luotettava kuuman mittauksen ansiosta
 • Näytteenottosondin SCP3000 kanssa käytettävissä myös suuressa pölykuormituksessa ja korkeissa lämpötiloissa suoritettaviin mittauksiin
 • Lyhyt vasteaika näytekaasun suuren virtauksen ansiosta

Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta.

Yleiskatsaus

Jopa 6 mittauskomponentin samanaikainen valvonta

MCS300P HW on kaasujen mittaukseen tarkoitettu kuuma näytettäottava analysaattorijärjestelmä. Se mittaa IR- tai VIS-aktiivisia komponentteja muuttuvilta mittausalueilta polttoprosesseja ja pakokaasujen puhdistuslaitteita valvottaessa ja säädettäessä. Lämmitettyjen järjestelmäkomponenttien ansiosta vältetään vesi- ja happokastepisteen alitukset. Tästä seuraa järjestelmän vähäinen huollon tarve, suuri luotettavuus ja pitkäaikaisstabiilisuus, myös ankarissa ja vaikeissa käyttöolosuhteissa. Automaattisen säätölaitteen, harkitun käyttökonseptin ja nykyaikaisen tietoliikenneprotokollan ansiosta MCS300P HW on nopeasti ja yksinkertaisesti yhdistettävissä paikalliseen prosessinohjausjärjestelmään.

Yhdellä silmäyksellä
 • Jopa 6 komponentin plus O2:n samanaikainen valvonta
 • Näytekaasun virtauksen valvonta ja näytekaasun paineen mittaus
 • Järjestelmäkomponenttien lämpötila 200 °C:een asti
 • Automaattinen mittauspisteen vaihto enintään 3 mittauspisteelle (valinnainen)
 • Automaattinen nolla- ja referenssipisteen säätö
 • Integroitu säätölaite ilman testikaasua (valinnainen)
 • Laajennettu käyttö PC:n ja SOPAS ET -ohjelmiston avulla
 • Joustava I/O-moduulijärjestelmä

Varaosat

Sovellukset

Service & Support

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
 • Järjestelmä

  Järjestelmä

  MittaussuureetCO, CO2, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, O2
  MittausperiaatteetInterferenssisuodinkorrelaatio, Kaasusuodinkorrelaatio, Zirkoniumdioksidianturi
  Kaasun virtaus
  150 l/h ... 800 l/h
  Mittausväliaine
  CO0 ... 800 ppm / 0 ... 5 Vol.-%
  CO20 ... 20 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
  HCl0 ... 700 ppm / 0 ... 12.000 ppm
  H2O0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 60 Vol.-%
  NH30 ... 550 ppm / 0 ... 5.000 ppm
  NO0 ... 750 ppm / 0 ... 15.000 ppm
  NO20 ... 500 ppm / 0 ... 4.000 ppm
  N2O0 ... 500 ppm / 0 ... 7.500 ppm
  O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-%
  SO20 ... 200 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
  Muita mittausalueita ja komponentteja pyynnöstä
  2 mittausaluetta komponenttia kohden
  Asetusaika (t90)
  ≤ 150 s
  Riippuu näytelinjan tyypistä ja pituudesta
  Nollapisteen ryömintä
  IR< 2 %: viikkokohtaisen mittausalueen maksimiarvosta
  Näyttöraja
  ≤ 2 %: mittausalueen maksimiarvosta
  Prosessin lämpötila
  ≤ +1.300 °C
  Riippuu näytteenottimesta
  Mittauskaasun lämpötila
  ≤ +220 °C
  Prosessin paine
  800 hPa ... 1.200 hPa
  Ympäristölämpötila
  +5 °C ... +35 °C
  Lämpötilan muutos enintään ± 10 °C/h
  Jäähdytyslaitteella+5 °C ... +45 °C
  Lämpötilan muutos enintään ± 10 °C/h; muita lämpötiloja pyynnöstä
  Ympäristön kosteus
  ≤ 80 %
  Ei kondensoiva
  SähköturvallisuusCE
  Kotelointiluokka
  IP43
  Analogialähdöt2 Lähdöt:
  0/4 ... 22 mA, 500 Ω
  Galvaanisesti erotettu; lisälähtöjä I/O-moduuleilla (lisävalinta)
  Analogiasisäänmenot2 Sisäänmenot:
  0/4 ... 22 mA, 100 Ω
  Galvaanisesti erotettu; lisätuloja I/O-moduuleja käytettäessä (optio)
  Digitaaliulostulot

  3 potentiaalivapaat koskettimet:
  Lisälähtöjä I/O-moduuleilla

  2 Tehorele:
  Galvaanisesti erotettu; lisälähtöjä I/O-moduuleilla (lisävalinta)

  Digitaalisisäänmenot2 potentiaalivapaat koskettimet:
  Lisätuloja I/O-moduuleilla
  Modbus
  Kenttäväyläintegraation tyyppiTCP
  Ethernet
  ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon tai OPC-palvelimelle
  Näyttö
  LC-näyttö
  Tila-LEDit: “Power” (“virta”), “Failure” (“vika”) ja “Maintenance request” (“huoltopyyntö”)
  SyöttöToimintopainikkeet
  Käyttö

  Analysaattorissa olevan ohjausyksikön kautta

  Kaksi käyttäjätasoa, yksi salasanalla suojattu

  Sovelluskohtaiset ohjelmat järjestelmänohjausta varten

  SOPAS ET -ohjelmistolla

  VersioTeräslevykaappi
  Mitat (l x k x s)
  800 mm x 2.160 mm x 600 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
  Paino
  ≤ 300 kg
  Energiansyöttö
  JänniteRiippuu laiteversiosta
  Korjaustoiminnot

  Ristikkäisherkkyyden kompensointi enintään 6 häiriösuureelle

  Sisäinen säätöyksikkö (optio)

  TarkistustoiminnotAutomaattinen tarkastussykli nolla- ja referenssipistettä varten
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset