Prosessiratkaisut

Tulevaisuuden ratkaisuja prosessimittaustekniikkaan

Teolliset prosessit ja laitteistot eroavat tuotantomenetelmästä riippuen toisistaan huomattavasti, niin ollen myös mittaustehtävät ja prosesseihin liittyvät vaatimukset. SICK toimittaa ratkaisuja ja kokonaisjärjestelmiä, jotka perustuvat laajalle prosessimittaustekniikan kokemukselle.

1 tulosta

Jopa 6 mittauskomponentin samanaikainen valvonta
  • Jopa 6 komponentin plus O2:n samanaikainen valvonta
  • Näytekaasun virtauksen valvonta ja näytekaasun paineen mittaus
  • Järjestelmäkomponenttien lämpötila 200 °C:een asti
  • Automaattinen mittauspisteen vaihto enintään 3 mittauspisteelle (valinnainen)
  • Automaattinen nolla- ja referenssipisteen säätö
  • Integroitu säätölaite ilman testikaasua (valinnainen)
  • Laajennettu käyttö PC:n ja SOPAS ET -ohjelmiston avulla
  • Joustava I/O-moduulijärjestelmä