CEMS-ratkaisut

Päästömittauksiin räätälöityjä ratkaisuja

SICKin CEMS-ratkaisut ovat analysaattoriratkaisuja, jotka on suunniteltu erityisesti voimalaitosten, teollisuuslaitosten ja laivojen päästömittauksiin. CEMS-ratkaisut mahdollistavat haitallisten aineiden ja vertailusuureiden mittauksen sekä tulosten tietoteknisen käsittelyn asiaankuuluvien kansallisten tai kansainvälisten lakien mukaan.

Suodata:

8 tulosta

1 - 8 tulosta 8

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Luotettava mittaustekniikka savukaasujen valvontaan
 • Jopa 10 IR-komponentin plus O2:n ja TOC:n mittaus
 • Kuuma-uuttava mittaustekniikka
 • Kuluttamaton kaasun kuljetus ejektoripumpun avulla
 • Viitepistetarkastus sisäisillä kalibrointisuodattimilla
 • Sertifioitu digitaalinen Modbus®-liitäntä
 • Web-palvelin alustasta riippumattomaan laiteohjaukseen
 • Kuivien tarkastuskaasujen käyttö HCl:n ja NH3:n yhteydessä
Vertaa nyt
Valitse
Säilytä kontrolli koetellun FTIR-mittaustekniikan avulla
 • Pieni tyyppihyväksytty HF-mitta-alue 0 ... 3 mg/m³
 • Automaattinen spektrin säätö AutoVAL takaa luotettavat mittausarvot
 • Käyttö kosketusnäytön avulla
 • Näytekaasun syöttö ejektorilla, jossa ei ole liikkuvia osia
 • EN15267:n mukaan tyyppihyväksytty
 • Kauko-ohjaus ja etädiagnoosi SOPAS ET -ohjelmistolla
 • Analysaattorin automaattinen säätö
 • Näytteenottoyksikön automaattinen huuhtelu ja suodattimen puhdistus
Vertaa nyt
Valitse
Turvallisesti oikealle kurssille
 • Kestävä rakenne ja suuri mittaustarkkuus
 • Luokituslaitosten tyyppihyväksymä MARPOL Annex VI:n ja IMO MEPC:n mukaan
 • Suunniteltu SO2:n ja CO2:n mittaamiseen kaasupesurin jälkeen
 • Laitteessa käytetään MARSIC300:n kentällä testattuja komponentteja
Vertaa nyt
Valitse
Turvallisesti oikealle kurssille
 • Kestävä rakenne ja suuri mittaustarkkuus
 • Useiden luokituslaitosten tyyppihyväksymä MARPOL Annex VI:n ja IMO MEPC:n mukaan
 • Sovitetut mitta-alueet alhaisille ja korkeille SO2- ja NOx-pitoisuuksille
 • Jopa 7 mittauskomponenttia samanaikaisesti: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Vertaa nyt
Valitse
Selkeä ja kustannustehokas päästötietojen hallinta
 • Mittalaitteiden ja laitteistojen väyläkelpoinen tiedonkeruu
 • Yhdenmukainen arviointi IED-direktiivin, EN 14181 QAL2 ja valinnaisesti QAL3 (CUSUM) mukaan
 • Luotettava tallennus automaattisella tietojen varmuuskopioinnilla
 • Ergonominen näyttö arviointisääntöjen ja laitetilojen jatkuvaan valvontaan
 • Nopea tiedonsiirto laitteiston ohjaukselle 5-s-tahdissa
Vertaa nyt
Valitse
Kasvihuonekaasujen mittaus laskennan sijasta
 • In-situ-ratkaisu CO2- ja N2O-päästöjen mittaukseen
 • Suora mittaus myös polttoainelaadun vaihdellessa ja seospolttoaineilla
 • Mittaus ilman muuntoa kuivasta kosteaan tilaan
 • Kasvihuonekaasupäästöt saadaan suoraan ohjausyksiköltä
Vertaa nyt
Valitse
Koeteltu ja luotettava päästödatan hallinta
 • Analysoinnit 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. BImSchV:n ja TA Luft:n mukaan
 • Analoginen ja digitaalinen tietojen keruu 5 s /1 min tallennusvälillä ja automaattisella varmuuskopioinnilla
 • Jaettu visualisointi, käyttö verkossa ja automaattiset sähköpostihälytykset
 • Tietojen joustava esitys myös prosessikuvissa
 • Analoginen ja digitaalinen tiedonsiirto asiakkaan järjestelmään 5 s /1 min välein
 • QAL3-syklien tallennus
Vertaa nyt
Valitse
Pölyn, tilavuusvirtauksen, paineen ja lämpötilan yhdistetty mittaus
 • Mekaanista säätöä ei tarvita
 • Itsetestaus automaattisessa tarkistussyklissä
 • Yksinkertainen parametrointi ja käyttö helppokäyttöisellä ohjelmistolla
 • Kaasujen lämpötiloille 200 °C:een asti
 • Savuhormeille 0,7 m sisäläpimitasta alkaen
Vertaa nyt
Valitse

1 - 8 tulosta 8