75 vuotta Pioneering Superpowers

10.11.2021

Dr. Sick olisi tänään 112-vuotias, ja hänen visionsa ovat edelleen ajankohtaisia – maailman parantaminen teknisen edistyksen avulla. Tänä vuonna juhlimme 75-vuotispäiviämme. Vaikuttava historiamme toimii vielä nykyäänkin inspiraationa ja tukena tulevaisuutemme suunnittelussa.

Maailma on muutosten kourissa. Digitalisointi, resurssien rajallisuus, työskentely-yhteisöjen muutokset ja kasvava globaali verkottuminen – nyt on murrosten aika. Ihmiset etsivät uusia tapoja ja valmistautuvat uuden löytämiseen ja maailman muuttamiseen.

Monet näistä ihmisistä työskentelevät SICKillä: luomme yhdessä haluamamme maailman. Tämä on ollut pyrkimyksemme siitä saakka, kun Dr. SICK keksintöineen halusi parantaa maailmaa ja perusti yhtiön vuonna 1946.

Yhtiömme perustajalta olemme oppineet kauaskatseisuutta, rohkeutta ja idearikkautta. Nykyään suunnilleen 10.500 työntekijää työskentelee innovaatiosta, edistyksestä, laadusta ja luotettavuudesta muodostuvan maailmanlaajuisen verkon toteuttamiseksi. Tutkimushenkemme ja uteliaisuutemme vie meitä yhä eteenpäin.

Dr. Sick kuvasi itseään ”intohimoiseksi kehittäjäksi”, joka halusi kehittää ”vihellyksiä kirvoittavia laitteita”, jotka ”pystyvät parempaan kuin muut”. Eräässä vuonna 1971 pitämässään puheessa Dr. Sick sanoi: ”Emme tarvitse lisää tekniikoita vaan tarvitsemme parempia ja järkevämpiä tekniikoita”.

Innovaatiovoimamme on ehdottoman olennainen tekijä taloudellisessa menestyksessämme. Innovaatiot ovat taloudellisesti kestäviä vain, ”jos ne parantavat nykyistä tilannetta ja ottavat huomioon tulevaisuuden kehityksen”. Tekniikka ei ole itseisarvo, johon pyrimme. Tarvitsemme uutta tekniikkaa maailman muuttamiseksi: haluamme kaikkialla, missä mahdollista, parantaa maailmaa anturiratkaisuillamme.

Edistysaskelia ihmisten hyvinvointia varten

Dr. Sick perusti yhtiönsä toisen maailmansodan aikana. Vaimonsa Gisela Sickin tukemana hänen liiketoiminnallinen tavoitteensa oli ihmisten ja ympäristön suojelu antureiden avulla. Optisten tekniikoiden avulla toteutetun automatisoinnin lisäksi erityisen tärkeää Dr. Sickille oli koneturvallisuus. Hänen kehittelemänsä ensimmäinen valoverho oli innovatiivinen anturiratkaisu. Sen lisäksi Dr. Sick panosti turvateknisten standardien ja perusteiden kehittäminen. Hannoverin ”2. kansainvälisessä työstökonenäyttelyssä” vuonna 1952 hän esitteli ensimmäisen sarjatuotantoon valmiin, tapaturmien ehkäisyyn tarkoitetun valoverhon.

Toinen varhainen tukipilari oli päästömittauksen kehittäminen. Dr. Sick vieraili Ruhrin alueella ja näki omin silmin savuavat piiput. Hän varmistui entisestään siitä, kuinka tärkeää on teollisten ja teknisten edistysaskelien ja vastuullisen, ympäristöä kunnioittavan toiminnan yhteensovittaminen.

Dr. Sickin kuollessa 79 vuoden iässä 3. joulukuuta 1988 hänen vaimonsa Gisela Sick ilmoitti välittömästi haluavansa jatkaa miehensä elämäntyötä. Hän kirjoitti yhtiön työntekijöille: ”Toimitusjohtajiemme mainetta keränneellä ja ammattitaitoisella johdolla sekä työntekijöidemme energisellä ja aktiivisella panoksella onnistumme yhdessä turvaamaan Dr. Sick GmbH -yhtiön menestyksekkään tulevaisuuden.” Tästä hetkestä lähtien Sickin perhe on aktiivisesti hoitanut perintöään.

drawing of Dr. Erwin Sick
drawing of Dr. Erwin Sick

SICK kasvaa: uranuurtaja monissa maissa ja monilla ammattialoilla

Menestyksemme perustuu voimiemme yhdistämiseen. Pohjana yhtiön kansainväliselle laajenemiselle oli ensimmäisen tytäryhtiön perustaminen Ranskassa vuonna 1972. Jo vuonna 1975 myyntiedustaja Yhdysvalloissa aloitti toimintansa. Vuonna 2006 vietettyyn yhtiön 60-vuotisjuhlaan osallistui yli 4.000 SICK-konsernin työntekijää ympäri maailman. Vuoden aikana SICK toi markkinoille jatkuvasti uusia teknisiä innovaatioita, kuten 2D- ja 3D-kamera-anturit ja langattomat RFID-tekniikat. Valikoimaa pystyttiin laajentamaan myös konsernin uusien tulokkaiden avulla, esim. SICK STEGMANNin enkooderiasiantuntemusta hyödyntäen.

Neljännen teollisen vallankumouksen yhteydessä 2010-luvulla SICK tarttui lukuisiin uusiin mahdollisuuksiin. Tietojen kerääjinä ja siirtäjinä anturit mahdollistivat digitalisoinnin. SICK-tiimit kasvoivat entisestään: ohjelmistoasiantuntijat olivat nyt kysyttyjä. Sisäiset startup-projektit mahdollistivat ajatustenvaihdon ja uudet ajatustavat. Tekoäly, Deep Learning, antureiden yhdistäminen pilveen – uudet ratkaisut olivat käsillämme täydentämässä anturi- ja järjestelmävalikoimaa.

Nyt puhalsivat uudet tuulet, eivät pelkästään virtuaalisessa maailmassa vaan myös todellisuudessa: outdoorScan3:n ansiosta uskalsimme poistua tehdashalleista ulkoilmaan. Maailman ensimmäiset turvalaserskannerit mahdollistivat automatisoitujen kuljetusjärjestelmien turvallisen navigoinnin. Mikään sää ei enää ollut esteenä, koska uusi ulkokäyttöön tarkoitettu SafeHDDM® -tunnistustekniikka toimii säässä kuin säässä.

Eikä tässä vielä kaikki – otimme kvanttiaskeleen. Yhdessä yhtiökumppanimme TRUMPFin kanssa olemme kehittäneet kvanttianturin, joka pystyy tunnistamaan hienoimmankin pölyhiukkasen.

SICK production in Reute
SICK production in Reute

Monipuolisuus on kantava voima

Jo Dr. Sick itse piti yhtiön teknistä monipuolisuutta suurena voimavarana pyrkien myös jatkuvasti parantamaan sitä. Tämä on ideologiamme edelleen: monipuoliset käyttöalueet monipuolisilla markkinoilla ovat tuoneet monimuotoisuutta myös yhtiöömme. Nykyään yhteisöömme kuuluu kollegoita yli 50 tytäryhtiöstä ja kumppaniyhtiöstä ympäri maailman, ja lisäksi tuotteitamme valmistetaan kolmessa eri maanosassa. Dr. Sickin visio oli keskisuuri yritys, joka työllistää 80–100 asiantuntevaa ammattilaista – nyt kyseessä on globaali konserni.

Kasvanut monimuotoisuutemme on erojemme summa. Olemme kukin asiantuntijoita omalla tavallamme ja omalla alallamme, niin ammattitaitomme puolesta kuin myös teknisesti ja kulttuurisesti. Ratkaisevaa menestyksessämme on kuitenkin tämän monimuotoisuuden yhdistäminen asiakkaidemme ja kumppaneidemme vakuuttamiseksi yhteistoimin.

Anturiratkaisumme vievät ja ovat aina vieneet maailmaa eteenpäin – nyt ja 75 vuotta sitten. Kaikki tämä pohjautuu työntekijöidemme rohkeuteen, luovuuteen ja innovaatiovoimaan. Me kaikki olemme ”Pioneering Superpowers” takana.