Kontakt
Feedback

Intelligente sensorer optimerer datatilgængeligheden langs med hele forsyningskæden

data availability

Industrien står over for den udfordring, at de skal danne netværk mellem maskiner og overordnede IT-systemer i produktionen. Det skyldes behovet for at få et overblik over alle produktions- og logistikprocesser langs med hele forsyningskæden og frem til ordrebehandling og levering hos kunden. Her er der brug for transparens i alle tilgængelige data, så varerne også kan fremstilles fleksibelt og effektivt efter individuelle kundeønsker helt ned til partistørrelse 1, og så produktionen kan tilpasses i tilfælde af varierende efterspørgsel.

Digitalisering og optimering af produktionsprocesser

Om målet rent faktisk nås, afhænger af datakvaliteten. I forbindelse med produktionsprocesserne overtager sensorer måle, kontrol- og overvågningsopgaverne, registrerer de nødvendige data og transmitterer dem til sidst - som hidtil - til den egentlige produktionsmaskines styring og direkte til produktionssystemet, f.eks. til optimering af recepturer, eller parallelt hermed til effektive IT-systemer eller endda til Cloud-løsningen for at gennemføre omfattende track and trace-overvågningsopgaver. Intelligente sensorer fra SICK understøtter og aflaster ved databehandlingen, idet måledataene allerede analyseres i sensoren ved hjælp af intelligente funktioner, og videretransmitterer de tilsvarende brugerdata som færdigt behandlede informationer. Denne udgave af magasinet SICKinsight anskueliggør vores store portefølje af applikationsspecifikke sensor- og systemløsninger til f.eks. identifikation og sporbarhed af materialer og produkter.

Udvalgte artikler:

Opad