Tryksensorer
PAC50

Synligt bedre overvågning af tryk

Din fordel

 • Et tofarvet display (grønt/rødt) indikerer tydeligt udgangssignalets tilstand (i eller uden for det nominelle område)
 • Hurtigt overblik over vigtige systemparametre takket være udvidede displayfunktioner
 • Nem, hurtig idriftsættelse takket være intuitiv betjening
 • Tryktilslutninger på bag- og underside og parametrerbare udgangssignaler giver stor fleksibilitet ved installationen
 • Meget pålidelig takket være den robuste udførelse (tæthedsgrad/kapsling IP65 og IP67) samt gennemprøvet teknologi
 • Få varianter til forskellige krav og lave udgifter til lagerføring
 • Bekvem, økonomisk løsning til lækagemåling

Oversigt

Synligt bedre overvågning af tryk

Til bedre overvågning af trykluft: Klar besked ved et enkelt blik på den elektroniske tryksensor PAC50 SICK – allerede på afstand kan man på det store display se, om trykket er inden for det nominelle område. Tre store funktionstaster og den intuitive menunavigation forenkler betjeningen.

Det særlige ved PAC50: I kun én enhed er der to digitale transistorudgange og efter eget valg en analog udgang. Udgangssignalene kan tilpasses fleksibelt til den eksisterende styring. Takket være IO-Link (ekstraudstyr) kan den tilsluttede styring hurtigt og fejlfrit overføre enhedens parametre til sensoren ved formatskift og ved udskiftning af sensoren – med en betydelig reduktion af stilstandsperioderne. PAC50 er med sit vandtætte hus iht. tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 67 perfekt til brug i et industrielt miljø.

Overblik
 • Et stort display viser systemtryk, koblingstilstande og koblingspunkt
 • Tre store taster, intuitiv menunavigation
 • Måleområder til relativt tryk (vakuum og overtryk)
 • To indbyrdes uafhængige transistorudgange, valgfri analog udgang
 • Installation på hatteskinne, væg eller eltavle
 • Variant til lækageovervågning
 • IO-Link

 

Robotics image
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Fordele

Påfaldende synlig: PAC50 brillerer i pneumatiske systemer

Optimal overvågning af relevante procesparametre er en væsentlig forudsætning for at øge pneumatiske processers effektivitet og samtidigt skåne ressourcerne. SICK tilbyder til dette formål en bred portefølje af elektroniske manometre og trykafbrydere.

Den elektroniske trykafbryder PAC50 er udviklet til pneumatiske applikationer. Den er nem at betjene takket være tre store funktionstaster og et stort display. Processerne er lette at se på displayet. Cifrenes farve skifter, når de indstillede detekteringspunkter er nået. Så kan man også se den pågældende tasteafstand på afstand. Derudover kan PAC50 anvendes fleksibelt – med måleområder til overtryk og vakuum. Ydermere er trykafbryderen fremstillet uden substanser, der hindrer lakkens fugtegenskaber. PAC50 har et støv- og vandtæt hus. Dermed er den godt bundet ind i et netværk takket være det valgfri IO-Link-interface. – Fordele, der overbeviser.

Derfor kan man allerede ved første blik se, at PAC50 har mere at byde på

På grund af det store farvedisplay kan tasteafstand også ses klart og tydeligt over større afstande.

Takket være de tre store funktionstaster og den intuitive menunavigation er den meget nem at betjene.

Det støv- og vandtætte hus er perfekt til brug i industrien.

Med sine overtryks- og vakuummåleområder kan PAC50 anvendes i mange forskellige applikationer. Den kan overvåge anlægs trykluftforsyning, måle systemtrykket i pneumatiske styringer og bestemme indsugningstrykket i vakuumbaserede gribere.

Lækagemåling på den lette måde

Inden for fabriksautomationen er trykluft blandt de dyreste energiformer. For at spare omkostninger skal lækager i trykluftsystemerne derfor findes så hurtigt som muligt.

Med varianten PAC50-FGG (leakage tester) får man en billig løsning til detektion af lækager i trykluftsystemer. I princippet overvåger sensoren tryktabet over et forud indstillet tidsinterval. I den sammenhæng sikrer trykafbryderen en høj grad af automation: Målingen kan både startes automatisk via en PLC og manuelt. Ved hjælp af udgangssignalet styrer PAC50-FGG hen mod en ventil, blokerer for anlægget og viser tryktabsresultatet på displayet, tidsrummet for målingen og – hvis det målte systems volumen kendes – også lækage-hastigheden i l/min. Afhængigt af hvad trykafbryderen er indstillet til, kan der via den analoge udgang udløses et signal om måletidsrummet eller trykforskellen. Samtidigt bevarer sensoren sin funktion som en nem pneumatisk trykafbryder.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  ProdukttypeTryksensor
  Måleområder
  Relativt tryk–1 bar ... 0 bar; –1 bar ... +1 bar; 0 bar ... +6 bar; 0 bar ... +10 bar; –1 bar ... 10 bar
  Præcision≤ ± 1,5 % af måleområdet
  Transistorudgangenes indstillingspræcision≤ ± 0,2% af måleområdet
  UdgangssignalKonfigurerbare transistorudgange PNP, NPN eller push-pull, analog udgang samt valgfrit IO-Link
  Elektrisk tilslutningRund stikforbindelse M12 x 1
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads