Flowmålere
Bulkscan®

Kontaktfri og vedligeholdelsesfri registrering af volumenstrøm

Din fordel

 • Maksimering af transportydelsen
 • Besparelse af vedligeholdelsesudgifter ved at forhindre skæv båndposition med Bulkscan® LMS511
 • Forøgelse af effektiviteten gennem optimering af båndkapaciteten
 • Enkel installation
 • Minimal vedligeholdelse
 • Udgiftsbesparelse som følge af minimering af energiforbruget
 • Kan anvendes udendørs på grund af det store område af omgivelsestemperaturer

Oversigt

Kontaktfri og vedligeholdelsesfri registrering af volumenstrøm

Bulkscan® måler berøringsløst volumenflowet af bulkmateriale på transportbånd på basis af time-of-flight-teknologi. Uafhængigt af bulkmaterialets egenskaber og vejrforholdene genererer Bulkscan® baseret på multi-ekko-teknologi et pålideligt volumenstrømssignal ud fra laserløbetid og båndhastighed. Udover registreringen af den samlede mængde og beregningen af volumenflowet detekterer Bulkscan® en ensidet lastning med den indbyggede funktion til bestemmelse af bulkmaterialets tyngdepunkt og forebygger på den måde øget slitage af transportbåndet. Det pålidelige industrihus er også særdeles velegnet til ekstreme driftsbetingelser. Et indbygget varmeanlæg muliggør sikker drift ved et stort område af omgivelsestemperaturer. Til at koble målesystemet til et host-kommunikationssystem står der udover diskrete signaler også et Ethernet TCP/IP til rådighed.

Overblik
 • Effektiv og billig berøringsløs måling af bulkmaterialets volumenstrøm og massestrøm
 • Høj opløsning som følge af laserpulser med stor vinkelopløsning
 • Meget stor driftssikkerhed med multi-ekko-puls-analyse
 • Integreret funktion til bestemmelse af bulkmaterialets tyngdepunkt
 • Pålidelig opbygning til krævende omgivelsesbetingelser
 • Måling også ved lave temperaturer som følge af integreret opvarmning
 • Kompakt hus med tæthedsgrad/kapsling IP67

Fordele

Maksimal transportydelse ved et minimum af vedligeholdelse – berøringsløs volumenflowmåling med Bulkscan®

Detektion af volumenflowet på industrielle transportbånd kan – afhængigt af omgivelsesbetingelserne – være meget krævende. Støv, fugt og vibrationer nedbryder efterhånden mekaniske løsninger som f.eks. båndvægte. Resultatet: Tidskrævende vedligeholdelse eller rekalibreringsprocesser. Med Bulkscan® kan man derimod løbende hente dataene med time-of-flight-teknologi. Måling af afstanden til bulkmaterialets overflade foregår berøringsløst. Udgangspunktet for volumenflowberegningen er det tomme transportbånds referencekontur. Bulkmaterialets profil bestemmes på basis af forskellen mellem referenceværdi og måleværdi. Volumenflowet beregnes i kombination med båndhastigheden. På den måde kan man bestemme den optimale båndhastighed og sikre økonomisk udnyttelse af båndkapaciteten.
Direkte volumenflowmåling

Miljøpåvirkninger såsom fugt påvirker bulkmaterialets vægt. Når der kun anvendes båndvægte kan forkerte volumenoptagelser medføre, at der i efterfølgende processer fyldes for meget eller for lidt materiale på, og det kan føre til, at anlægget standser. En direkte volumenregistrering med Bulkscan® forhindrer det.

Registrering af båndhastigheden

For at opnå præcise måledata ved transportbånd med høj hastighed kan Bulkscan® kombineres med en encoder. Den leverer den aktuelle båndhastighed til Bulkscan®.

Bulkscan®’s berøringsløse måleprincip sikrer lang levetid for sensorerne og konstant pålidelige måledata.

Udviklet til ekstreme betingelser

Uanset om det sner eller regner: Selv under barske omgivelsesbetingelser og kraftig kontaminering er der behov for pålidelige data til transporten af bulkmateriale. Bulkscan® er udviklet til sådanne ekstreme situationer. Den gennemprøvede 5-ekko-puls-teknologi, som Bulkscan® LMS511 er baseret på, filtrerer forstyrrende ekko fra, bl.a. forårsaget af støv, tåge, glas og nedbør, og leverer dermed pålidelige måleresultater. IP67-huset beskytter desuden sensorerne sikkert mod indtrængen af støv og fugt. Da det er udviklet til et bredt temperaturområde, bevarer et indbygget varmeelement de elektroniske deles driftstemperatur, selv ved meget lave temperaturer.

Kompensation for vejrforhold med 5-ekko-teknologi

5-Ekko-teknologien, som Bulkscan® LMS511 er baseret på, sikrer meget præcise og pålidelige volumenflowmålinger under stort set alle vejrforhold.

Komponenter af høj kvalitet i et kompakt hus

Det robuste hus med tæthedsgrad/kapsling IP67 Bulkscan® er ufølsom over for vand og støv.

På udendørsarealer sikrer Bulkscan® maksimal pålidelighed ved volumenflowmålinger – uafhængigt af omgivelsesbetingelserne.

Optimér processerne med Bulkscan®-tillægsfunktioner

Bulkscan® kan beregne bulkmaterialets højde midt på transportbåndet, eller den kan beregne bulkmaterialets højeste punkt. På den måde kan man for eksempel detektere store sten i god tid, før de blokerer eller beskadiger maskinerne i de efterfølgende forarbejdningsprocesser. Ydermere kan sensoren beregne bulkmaterialets tyngdepunkt. En asymmetrisk lastning af båndet eller ujævn vægtfordeling kan få båndet til at løbe skævt og øge slitagen. Overvågningen af tyngdepunktet danner basis for en korrektion af båndlasten og forlænger dermed anlæggets driftssikkerhed. Derudover gør Bulkscan® LMS511 det muligt at detektere skævløb af båndet og materialespild. Med funktionen ”båndløbskontrol” detekterer sensoren lastposition og -grænse i god tid. Det sikrer, at anlæggets kapacitet udnyttes optimalt.

Måling af niveau

Større sikkerhed for de efterfølgende forarbejdningstrin gennem kontrol af højdeprofilen og advarsel ved uregelmæssigheder.

Beregning af tyngdepunktet

Mindre slitage af transportbånd og -valser takket være beregning af bulkmaterialets tyngdepunkt, som kan skyldes last på kun én side.

Kontrol af båndløbet

Den kontinuerlige båndløbskontrol kontrollerer, om transportbåndet afviger for meget fra den ideelle løbeposition, mindsker anlægsslitage og forebygger også materialespild.

Bulkscan®’s tillægsfunktioner reducerer uplanlagte stilstandstider såvel som ressourceforbruget til vedligeholdelse, fordi forkerte belastninger opdages omgående.

Talrige kommunikationsinterfaces sikrer en mangfoldighed af anvendelsesmuligheder

Flowmåleren Bulkscan® kan takket være flere kommunikationsinterfaces nemt indbygges i stort set alle produktionsmiljøer. Udover Ethernet er der rådighed over RS-232/RS-422 samt binære OSSD og indgange. I tilfælde af vedligeholdelse har man adgang til enheden via USB-interface. Ved hjælp af det valgfri I/O-modul BAM100 kan de digitale måleværdier på fire kanaler konverteres til analoge signaler. Det gør det også muligt at bruge Bulkscan® uden eksterne styringer, og det øger indbygningsmulighederne.

Forskellige kommunikationsinterfaces inden for et større netværk af anlæg er takket være mange udgangssignaler ikke noget problem for Bulkscan®.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  MåleprincipLaser-time-of-flight-teknologi
  MediumBulkmateriale
  Udgangssignal

  Ethernet

  Digitale indgange og digitale udgange

  USB-hjælpeinterface

  RS-232/RS-422

  Maks. båndhastighed30 m/s / ≤ 20 m/s
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads