Universal Robots og SICK på vej ind i fremtiden

07-02-2020
Takket være Universal Robots og SICK arbejder menneske og robot tættere sammen
Takket være Universal Robots og SICK arbejder menneske og robot tættere sammen

Den velrenommerede robotspecialist Universal Robots (UR) og SICK som den førende udbyder af sensorløsninger har i fællesskab udviklet to innovative applikationer til kollaborerende robotter.

 

>> Disse applikationer kombinerer begge virksomheders individuelle styrker og muliggør et samarbejde mellem menneske og robot i samme arbejdsrum. Her påtager den kollaborerende robot (cobot) sig repetitive bevægelser og løft af tunge genstande, mens den menneskelige medarbejder kan bevæge sig frit i sikre omgivelser, påtage sig mere krævende opgaver og dermed skabe en merværdi.

 

I den første af de to applikationer anvendes to sensorer fra SICK, der er forbundet med en robot til identifikations- og positioneringsformål; perfekt egnet til pick-and-place- eller kvalitetskontrolopgaver i pakke- og logistikprocesser. Lector63x er en 2D-vision-sensor, der forsyner robotten med informationer om objekterne på transportbåndet ved hjælp af 2D-genkendelse.

 

“SICK var allerede en specialist på området I4.0, da dette begreb endnu ikke eksisterende,” udtaler Jaume Catalán, Industry Manager Automotive & Machine Building hos SICK i Spanien. “Vision-sensorer, sikkerheds- og identifikationsløsninger såvel som Smart-sensorer har allerede været blandt virksomhedens grundpiller i årtier. Derfor undrer det ikke, at SICK anses som en af banebryderne, uanset hvornår der er tale om emnerne I4.0 og Smart Factory.”

 

Takket være femten TÜV-NORD-certificerede sikkerhedsfunktioner kan Universal Robots cobotter arbejde uden sikkerhedsafskærmning. De er programmeret sådan, at de standser omgående, når et menneske eller et objekt befinder sig på deres kørte strækning. På den måde forhindres enhver utilsigtet kontakt. Sikkerhedslaserscanneren microScan3 fra SICK sørger for sikre omgivelser for operatøren, idet den registrerer personers tilstedeværelse og automatisk sænker robottens hastighed, når en person betræder det definerede farlige område.

 

I den anden applikation overtager 2D-Vision-Sensor Inspector PIM60 opgaven med positionsregistrering i pick-and-place- og kvalitetskontrolprocesser. På grundlag af de data, som sensoren transmitterer, kan UR-robotten registrere objekters position og retning. Ved hjælp af et plug-in, som SICK har udviklet til Universal-Robots-platformen UR+, er programmering og idriftsættelse også nemmere og hurtigere end hidtil.

 

“Kombinationen af teknologisk videbegærlighed og rastløs trang til forskning, som er fælles for alle succesrige udbydere til industrien, har også i dette tilfælde ført til fremragende resultater, der vil medføre markante ekstra fordele for produktionsprocesserne i fremtiden,” siger Jaume Catalán i en afsluttende bemærkning. (cf)