Kontakt
Feedback

Transparente produktions- og logistikprocesser

Transparente Produktions- und Logistikprozesse
Transparente Produktions- und Logistikprozesse

Netværkenes positive indflydelse på den samlede produktionsproces beskrives i Industri 4.0 som konsekvent gennemsigtig produktion. Hvis netværksdannelsen lykkes, giver denne form for gennemsigtig produktion et overblik over alle produktions- og logistikprocesser langs hele forsyningskæden og frem til ordrebehandling og levering hos kunden. Det mindsker materiale- og ressourceforbruget. Derudover optimeres de samlede produktions- og leveringsnetværk. Intelligente track and trace-løsninger genererer data og informationer, der muliggør komplet detektering, identifikation og sporbarhed af produkter og materialer i den netværksbaserede proceskæde.

Komplet netværk: Fokus på alle produkter

Der findes mange tekniske muligheder for at implementere track and trace-løsninger. Valget af den passende identifikationsteknologi, der sikrer bedst mulig læseperformance og systemintegration, varierer afhængigt af kravet. I den intelligente fabrik anvendes primært RFID og programmerbare kameraer som Industri-4.0-egnede løsninger. Ved hjælp af hukommelseskortene registrerer sensorerne langs med produktionskæden umiddelbart, hvilke montagetrin der skal påbegyndes, og sikrer komplet gennemsigtighed helt hen til leveringen.

Gennemsigtighed i alle processer

I dag betyder intelligente sensorer ikke kun en præcis gengivelse af virkeligheden, men også at informationerne allerede behandles tilsvarende af sensoren. På den måde er det muligt at tilpasse dataene præcist til kravene - f.eks. gennem et fleksibelt dataformat via specifikation og sammenkobling af logiske betingelser. På basis heraf vil alle teknologier også have deres berettigelse i fremtiden: RFID muliggør f.eks. læsning og skrivning og dermed gentagen anvendelse af hukommelseskort; desuden er der heller ikke behov for en direkte “visuel kontakt”. Kamerabaserede kodelæsere kan derimod også læse 2D-koder og almindelig tekst. De gemte billeder kan arkiveres og analyseres.

Vælg produkt

2D-LiDAR-sensorer
Helt sikkert god til at registrere
TiM3xx
Kamerabaserede kodelæsere
Intelligent. Fleksibel. Intuitiv.
Lector63x
RFID
Enkel integrering - inklusive intelligens
RFU63x
Har du spørgsmål eller brug for individuel rådgivning?

Kontakt os 

Opad