Tunnelovervågning

Sikker kørsel i tunnelen

SICKs tunnelsensor-portefølje er beregnet til tunneler i byer og på landet såvel som tog- og metrotunneler. Rutinedrift og drift i nødsituationer: SICK tilbyder løsninger til stort set alle anvendelsessituationer i forbindelse med tunnelovervågning – fra én og samme leverandør.

mere

Indkørsel til tunnel

Sikkerhed allerede før tunnelen

Trafiksensorer fra SICK sørger også for sikkerhed før indkørslen til tunnelen. Med dem er det muligt at standse for høje eller overophedede køretøjer, før de kører ind i tunnelen og dermed forhindre uheld ved indkørslen til tunnelen og brande i tunnelen.

mere

Condition Monitoring

Til tunnelsensorer

Med Monitoring Box tilbyder SICK en effektiv løsning til overvågning og vedligeholdelse af enheder og sensorer i tunneler. Enheders og sensorers tilstand kan overvåges i real-tid, og uønskede driftstilstande kan forudsiges i god tid.

mere
Tunnelovervågning
Indkørsel til tunnel
Condition Monitoring

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier

Filtrer efter:

11 træffer(e):

Træffer 1 - 8 af 11

Tidlig og pålidelig detektion af brand i tunneler
 • Måling af sigtbarhedsnedsættelsen (K-værdi) efter princippet for måling af lysspredning
 • Stor driftssikkerhed, ingen bevægelige dele
 • Hurtig og sikker røgdetektion
 • Software udviklet i henhold til EN 61508 (SIL1)
 • Lave kvote af forkerte alarmer
 • Tæthedsgrad/kapsling IP 6K9K takket være det pålidelige hus af rustfrit stål
 • Undertrykkelse af tåge ved hjælp af indbygget opvarmning (valgfri)
Sammenlign
Vælg
Moderniserer måleydelsen for luftkvaliteten i tunneler
 • Måling af sigtbarhed (K-værdi) efter princippet for måling af lysspredning
 • CO- og NO-måling med elektrokemiske sensorer i henhold til EN 50545
 • Software udviklet i henhold til EN 61508 (SIL1)
 • Meget pålidelig, ingen bevægelige dele
 • Kombination af sigtbarhedsmåling med to forskellige gasmålinger
 • Tæthedsgrad/kapsling IP 6K9K takket være det pålidelige hus af rustfrit stål
 • Korrektion for tåge ved hjælp af indbygget opvarmning (valgfri)
Sammenlign
Vælg
Detektion af køretøjer med overhøjde
 • Aluminiumshus med antikorrosionscoating og høj tæthedsgrad/kapsling
 • Opvarmede frontlinser mod kondens/tilisning
 • Vejrbeskyttelse mod sne, regn og støv
 • Tilbehørsmaterialer (vejrbeskyttelseskappe, fastgørelse) af rustfrit stål
 • Følsomheden kan indstilles
 • Ufølsom for fremmedlys
Sammenlign
Vælg
Tunnelflowmåleren til langtidsdrift
 • Der er mulighed for meget lange målestrækninger
 • Kontaktfri måling
 • Meget pålidelige komponenter af titanium, rustfrit stål og formtrykstøbning
 • Versioner til meget korrosive tunnelatmosfærer
 • Registrering af flowretning
 • Ingen mekaniske bevægelige dele
Sammenlign
Vælg
Sigtbarhedsmåling på veje, i tunneler og på søveje
 • Stort sigtbarheds-måleområde
 • Nedbørsdetektor kan tilvælges
 • Kontamineringskontrol
 • Minimalt pladsbehov og lav vægt
 • Autark system med eksterne solceller og batteri er mulig
 • Pålideligt hus; også til saltholdig luft
Sammenlign
Vælg
Til ventilationsstyring i vejtunneler
 • Automatisk justeringsfunktion (AutoAdjust)
 • Kontamineringskontrol
 • Menustyret betjening via analyseenhed
Sammenlign
Vælg
Til ventilationsstyring og filterovervågning i vejtunneler
 • Meget lave påvisningsgrænser for NO og NO2
 • Automatisk funktionsovervågning og automatisk kalibrering
 • Meget pålidelig udførelse af rustfrit stål
 • Automatisk strålesporing mellem sender-/modtagerenhed og reflektor
Sammenlign
Vælg
Fuldautomatisk detektion af overophedede køretøjer
 • Fuldautomatisk detektion af overophedede køretøjer
 • Alarmtærskler, der kan indstilles for de forskellige køretøjszoner
 • 3D-visualisering af køretøjerne
 • Kan udvides, for eksempel med nummerplade, skilt der henviser til farligt gods, og overhøjdedetektion
 • Datatransmission via TCP-/IP-interface
 • LiDAR-teknologi og infrarød teknologi til alle vejrforhold
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 8 af 11

overblik

Sørg for tunnelsikkerhed i samarbejde med den førende udbyder af innovation

Større sikkerhed – færre køer. Det er de væsentligste krav til udbyderne af transportydelser. Fremtidens udfordring består i ved stigende trafiktæthed at opnå større driftssikkerhed i tunnelen og samtidigt større sikkerhed for trafikanter og alle, benytter tunnelen. I 60 år har SICK støttet udbydere af trafikydelser og tunneloperatører med opgaven – med produktinnovationer til rutinedriften i form af målinger af nedsat sigtbarhed og luftkvalitet og til nøddrift i form af målinger af luftflow og røgdetektion. Her er intelligente trafiksensorer en forudsætning for moderne trafikstyringsteknik.

Tunnelovervågning

Sikker kørsel i tunneler – fra start til slut

SICKs tunnelsensor-portefølje er beregnet til tunneler i byer og på landet såvel som tog- og metrotunneler. Rutinedrift og drift i nødsituationer: SICK tilbyder løsninger til stort set alle anvendelsessituationer i forbindelse med tunnelovervågning – fra én og samme leverandør.

Målinger i tunneler

Luftkvalitet

CO-, NO-, NO2-måling og måling af nedsat sigtbarhed for at styre ventilationen. På basis af præcise måleværdier sikrer overvågningen af tunnelatmosfæren præcis styring af ventilationen.

Anbefalede produkter: VISIC100SF, VICOTEC410, VICOTEC320

Tidlig detektion af brand

Røgdetektion til hurtig alarmering i tilfælde af brand. I tilfælde af tunnelbrand tæller hvert minut: Da røg ofte opstår væsentligt tidligere end varme, når en brand er ved at udvikle sig, detekterer røgdetektorer brande på et meget tidligt tidspunkt.

Anbefalet produkt: VISIC50SF

Luftflow

Overvågning af lufthastighed og -retning af hensyn til ventilationen. Styring af tunnelventilationen forudsætter måling af hastigheden og retningen af luftflowet i tunnelen. I en nødsituation er det den vigtigste måling for at kunne styre ventilationen.

Anbefalet produkt: FLOWSIC200, VM400

Målinger foran tunnelen

Kontrol af overhøjde

Detektion af for høje køretøjer. For at beskytte infrastrukturen skal for høje køretøjer kunne registreres pålideligt og ledes bort, før de kører ind i tunnelen.

Anbefalet produkt: HISIC450

Overvågning af tåge

Overvågning af synsvidden for at forebygge uheld. For at forhindre uheld på grund af tåge angives den maksimalt tilladte hastighed ved hjælp af variable informationstavler, afhængt af synsvidden.

Anbefalet produkt: VISIC620

Kontrol af overophedning

Undgåelse af brande. VHD-systemet detekterer overophedede køretøjer. Så kan de standses, før de kører ind i tunnelen.

Anbefalet produkt: VHD

condition Monitoring

Til tunnelsensorer

Med Monitoring Box tilbyder SICK en effektiv løsning til overvågning og vedligeholdelse af enheder og sensorer i tunneler. Enheders og sensorers tilstand kan overvåges i real-tid, og uønskede driftstilstande kan forudsiges i god tid. Alle signifikante ændringer af enhedernes tilstand visualiseres efter behov overskueligt og tydeligt på et browserbaseret dashboard, så operatørerne kan reagere rettidigt. Det sikrer kritiske enhedskomponenters driftssikkerhed.

Dine fordele

Optimeret vedligeholdelse gennem dataanalyse

Hvis enhedens tilstand overvåges løbende, kan man planlægge vedligeholdelsen meget mere effektivt, f.eks. en samlet vedligeholdelse af flere grupper. Tilstandsafhængig vedligeholdelse forhindrer desuden unødvendige servicearbejder. Man kender fejlårsagerne, før der skal udføres servicearbejder lokalt.

Forebyggende vedligeholdelse

Ændringer af tunnelenheder kan følges over en periode, og der er mulighed for pålidelige prognoser. Behandlingen og analysen af historiske data muliggør en forudsigelse om enhedens tilstand og kommende vedligeholdelsesarbejder.

Dokumentation af overholdelse af normer og krav

Enhedernes tilstand dokumenteres før og efter indgrebene og gør det dermed lettere at dokumentere overholdelsen af normer og krav.

Effektiv anvendelse af ressourcerne

Forskellige vedligeholdelsesaktiviteter kan samles uafhængigt af tilstanden. Du ved, hvilken serviceaktivitet, der skal udføres for de enkelte enheder, før du når frem til enheden i tunnelen.

Større driftssikkerhed

Med en Monitoring Box fra SICK kan du handle rettidigt, før enheden svigter. Det øger enhedernes driftssikkerhed i tunnelen markant.

Øget ydelse

Du driver til enhver tid dine enheder i det område, hvor de yder optimalt.

Downloads