Kontakt
Feedback

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – intelligente sensorer som grundlag for Industri 4.0

Teknologisk fremskridt er altid en forudsætning for industrielle forandringer. Den data- og netværksbaserede, selvstyrende værdikæde i produktionen og logistikken beskriver de seneste års højdepunkt inden for den teknologiske innovation. Denne udvikling har vi sammenfattet under begrebet den fjerde industrielle revolution.

Indhentning af informationer til industrielle processer

Fremtiden er nu. Den fjerde industrielle revolution er godt i gang. Verden over! Netværksbaserede produktions- og styringsprocesser i komplekse maskinmiljøer er ikke længere en fremtidsvision. Indhentningen af informationer og den videre forarbejdning af dem danner grundlaget for dynamiske, realtidsoptimerede og selvorganiserende industrielle processer. Som leverandører af data er sensorer uundværlige for den intelligente fabrik. Derfor står sensoreksperten SICK altid i første position. Sensorer er en forudsætning for den vellykkede gennemførelse af Industri 4.0.

Sensorer forarbejder måledata til informationer

Som fremtidens byggesten agerer SICK-sensorer intelligent og kan videreforarbejde de genererede data og selvstændigt sende dem videre. Og SICK udvikler sig løbende med henblik på netværksdannelse og datatransmission. Vi gør det muligt for vore kunder at opnå en målrettet, applikationsspecifik dataindsamling ved hjælp af individuel konfiguration til optimerede og effektive produktionsprocesser. Lad os sammen fortsætte udviklingen!

Industri 4.0 med intelligente sensorer fra SICK

 

Fokus på den fjerde industrielle revolution

Den data- og netværksbaserede, selvstyrende værdikæde i produktionen og logistikken beskriver de seneste års højdepunkt inden for den teknologiske innovation.

Til den fjerde industrielle revolution

 

 

Netværk og digitalisering af produktionen

Kommunikationen undergår en forvandling. I glasproduktionen kommunikerer maskiner via intelligente sensorer - både med hinanden og direkte med Ethernet eller Cloud. Således bliver den netværksbaserede fabrik en realitet.

De nye kommunikationsniveauer

 

Intelligente sensorer i den netværksbaserede fabrik

Den netværksbaserede fabrik er en forudsætning for Industri 4.0. Alle sensorer, alle maskiner og alle involverede personer kan til enhver tid kommunikere med hinanden. Der åbner op for helt nye anvendelser.

Til den netværksbaserede fabrik

Datasuverænitet og datasikkerhed

Produktionsdataene er enhver virksomheds kapital. Beskyttelse mod datamanipulation og definition af kontrolleret videreforarbejdning er bestanddele af SICKs systemløsninger i starten af den netværksbaserede værdikæde.

Læs mere om datasikkerhed

 

Andre byggesten til Industri 4.0

Har du spørgsmål eller brug for individuel rådgivning?

Kontakt os 

Opad