Digital transformation og BEYOND

Lige fra starten af havde man en ide om en helt igennem netværksbaseret fabrik. 4.0. Nu har den industrielle revolution allerede stået på i en del år uden at have mistet noget af sin styrke. Men hver dag dukker der næsten automatisk nye aspekter op – kunstig intelligens, Deep Learning og Digital Twins – og det er bare nogle få af de nye udtryk, der p.t. sætter fut i emnet, og som finder deres pendant i intelligente sensorer. Med dem fremskynder vi nemlig forandringerne og overgår hele tiden gamle grænser.

Industri 4.0 i et større perspektiv: Smart Sensors, maskiner og processer

Forandringerne sker overalt. Hvis vi for kort tid siden stadigt tænkte, at det hovedsageligt drejede sig om intelligente produktionsnetværk, så er vi allerede nu kommet videre. Sammensmeltningen af operativ produktion med IT byder på nye digitale udfordringer. Derfor tager vi nu det afgørende skridt for vore kunder: Udover en permanent videreudvikling af vores tekniske ekspertise udvikler vi sammen med dig komplette løsninger, der hele tiden udvider grænserne for, hvad der er teknisk muligt. Dermed følger vi dig også i næste trin af revolutionen og gør alt endnu smartere.

 

Industri 4.0 med intelligente sensorer fra SICK

 

Fokus på den fjerde industrielle revolution

Den data- og netværksbaserede, selvstyrende værdikæde i produktionen og logistikken beskriver de seneste års højdepunkt inden for den teknologiske innovation.

Til den fjerde industrielle revolution

 

 

Netværk og digitalisering af produktionen

Kommunikationen undergår en forvandling. I glasproduktionen kommunikerer maskiner via intelligente sensorer - både med hinanden og direkte med Ethernet eller Cloud. Således bliver den netværksbaserede fabrik en realitet.

De nye kommunikationsniveauer

 

Intelligente sensorer i den netværksbaserede fabrik

Den netværksbaserede fabrik er en forudsætning for Industri 4.0. Alle sensorer, alle maskiner og alle involverede personer kan til enhver tid kommunikere med hinanden. Der åbner op for helt nye anvendelser.

Til den netværksbaserede fabrik

Datasuverænitet og datasikkerhed

Produktionsdataene er enhver virksomheds kapital. Beskyttelse mod datamanipulation og definition af kontrolleret videreforarbejdning er bestanddele af SICKs systemløsninger i starten af den netværksbaserede værdikæde.

Læs mere om datasikkerhed

 

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne

SICK Integration Space
SICK Integration Space

SICK IntegrationSpace® – nu kan du abonnere på de digitale serviceydelser

Digitaliseringens dynamiske dimension. Langt om længe kan alle data udmønte sig i produktivitet. Udnyt dine data endnu hurtigere og mere effektivt.

Læs mere