SIRIC® – Se, hvad det kommer an på

SIRIC® Logo
SIRIC® Logo

SIRIC® er den nye generation af ASIC-sensorer (ASIC = Application Specific Integrated Circuit) fra SICK. For første gang vinder metoderne til digital signalbehandling hermed indpas i denne verden af fotoceller og lysbomme. Sensorer, der er baseret på denne teknologi, er mere effektive end nogensinde før og særdeles ufølsomme over for alle kendte optiske og højfrekvente påvirkninger. Som Smart Sensor Solutions kan de uden undtagelse integreres i automationsnetværket.

Fotoceller og lysbomme med SIRIC® - dine fordele:

Optisk ufølsomhed over for omgivende lys og lys fra andre sensorer

Heller ikke de nyeste energisparelamper påvirker sensorerne. Bl.a. kan sensorerne endda "se" direkte ind i produktionshallens belysning; det giver større frihed, når anlægget skal designes. Driftsstop på grund af sensorsvigt reduceres: Det giver større driftssikkerhed.

Øgning af tasteafstand og rækkevidde

Ved at øge funktionsreserven opnås en pålidelig detektion i industrielle miljøer, f.eks. i støvede omgivelser, hvilket giver stor driftssikkerhed.

Kundespecifik tilpasning

Eftersom det er SICK, der selv har kontrol over hele teknologien - lige fra udviklingen af mikrochips til integrationen i fotoceller og lysbomme - kan tilpasningen til specielle applikationer eller kundeønsker foretages med få omkostninger.