Track and trace-systemer
VMS4x00/5x00

Præcis måling af objekter, selv ved meget høje hastigheder

Din fordel

 • Større gennemløbsmængde takket være berøringsløs, dynamisk måling af objekter, stort set uafhængigt af deres form
 • Optimering af materialehåndteringsprocessen og udnyttelse af køretøjs- og lagerkapacitet
 • Større omsætning som følge af valideret efterkalkulation (revenue recovery) af fragtomkostninger
 • Optimering af materialeflowet med inline-objektmåling
 • Øget driftssikkerhed for systemet og reduktion af driftsomkostningerne takket være kortere MTTR
 • Fleksibel og individuel softwaretilpasning på trods af manipulationssikringen
 • Kvalitetskontrol på alle seks sider af kubiske objekter, der bevæger sig

Oversigt

Præcis måling af objekter, selv ved meget høje hastigheder

Track-and-trace-systemet VMS4x00/5x00 løser krævende opgaver på områderne berøringsløs, dynamisk måling og positionsbestemmelse af objekter i forskellige transportsystemer. Med én eller flere laserbaserede målehoveder bestemmes selv de mindste kartoner, som objekterne er pakket ind i, helt præcist og stort set uafhængigt af deres form. Med det certificerede system kan dimensionsdataene anvendes til faktureringsformål. Systemvarianten til deformationskontrol detekterer selv små deformationer på alle seks sider af kubiske objekter og sikrer optimal kontrol i forbindelse med indlevering og udlevering af varer.

Overblik
 • Målenøjagtighed på op til 5 mm x 5 mm x 2 mm
 • Objektstørrelser på op til 5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm
 • Transportbåndhastigheder på op til 4,0 m/s
 • Certificeret i henhold til MID, NTEP (OIML), MC og NMI
 • Mulighed for visning af punktdiagram
 • Dynamisk skalaværdiomkobling
 • Deformationer fra og med en størrelse på 10 mm kan detekteres på alle seks sider

Fordele

Præcis fakturering takket være pålidelig målenøjagtighed

Pålidelige objektdata udgør grundlaget for præcis beregning af fragtomkostninger. Takket være en målenøjagtighed på op til 5 mm x 5 mm x 2 mm leverer det certificerede track-and-trace-system VMS5x00 præcise data i alle dimensioner. På den måde kan fragtomkostninger valideres, og ukorrekt deklarerede varer kan efterkalkuleres korrekt.
Systemet er certificeret til det europæiske marked i henhold til måleinstrumentdirektivet (MID) og til det US-amerikanske marked i henhold til NTEP (OIML).
Den dynamiske skalaværdiomkobling muliggør automatisk tilpasning af fastlagte tolerancer afhængigt af objektdimensionerne. Dette resulterer i større dimensioneringshastighed.
Takket være softwareadskillelse er den metrologisk relevante softwaredel adskilt fra den applikationsspecifikke. Det muliggør fleksibel individuel tilpasning til kundeønsker uden fornyet certificering.

Større målenøjagtighed sikrer større omsætning: Gør korrekt (efter)kalkulation af fragtomkostninger mere enkel med VMS5x00

Maksimal ydelse til højeste krav

Track-and-trace-systemet VMS4x00/5x00 sikrer dynamisk, berøringsløs inline-måling af stort set alle vilkårligt formede objekter – selv ved hastigheder på op til 4 m/sek. Det optimerer gennemløbsmængden af materialer og sparer dermed tid og udgifter.

Derudover behandler systemet de fundne data og transmitterer dem til videre behandling.

Målrettet kontrol, selv ved høje hastigheder

Som systemcontroller sammenfatter Sensor Integration Machine SIM2000 måleværdierne i et spredningsdiagram.
Pålidelige målinger ved transportbåndhastigheder på op til 4,0 m/sek.

Præcis måling af flade, deforme objekter, og objekter, som berører hinanden

Flade objekter som bog- og brevforsendelser kan måles fra og med en højde på 20 mm, så der klar til fakturering.

Med systemvarianten Contour Verification kan man detektere selv de mindste deformationer på alle seks sider af kubiske objekter.

Takket være inline detektion og måling af objekter, der berører hinanden, kan dataene anvendes til fakturering. Derfor er der ikke mere brug for singulation.

Større hastighed, større gennemløbsmængde: VMS4x00/5x00 måler objekter med maksimal målenøjagtighed, selv ved høje hastigheder.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  Transporthastighed≤ 0,1 m/s ... 4 m/s (start-stop-drift er mulig)
  Objektregistreringens præcision

  ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm

  ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″ x ± 0,1 ″

  ≥ 5 mm x ≥ 5 mm x ≥ 5 mm

  ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″

  Gælder kun for dimensionering, ikke for deformationsmålinger.

  ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″

  Min. objektafstand50 mm / 0 mm / 50 mm
  Min. objektstørrelse

  50 mm x 50 mm x 20 mm

  2 ″ x 2 ″ x 1 ″

  50 mm x 50 mm x 50 mm

  2 ″ x 2 ″ x 2 ″

  200 mm x 100 mm x 100 mm

  8 ″ x 4 ″ x 4 ″

  Maks. objektstørrelse

  5.500 mm x 1.200 mm x 1.100 mm

  216 ″ x 47 ″ x 43 ″

  5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm

  216 ″ x 63 ″ x 43 ″

  2.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm

  98 ″ x 63 ″ x 43 ″

  5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm

  2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm

  80 ″ x 40 ″ x 40 ″

  UdgangsdataXML, ASCII, Kundeprotokol
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads