Kontakt
Feedback

Track and trace-systemer
VMS4x00/5x00

Når det er den faktiske størrelse, det kommer an på

Din fordel

 • Større gennemløbsmængde takket være berøringsløs, dynamisk måling af objekter, stort set uafhængigt af deres form
 • Optimering af materialehåndteringsprocessen og udnyttelse af køretøjs- og lagerkapacitet
 • Større omsætning som følge af valideret efterkalkulation (revenue recovery) af fragtomkostninger
 • Optimering af materialeflowet med inline-objektmåling
 • Øget driftssikkerhed for systemet og reduktion af driftsomkostningerne takket være kortere MTTR
 • Tidsbesparelse som følge af nem installation ved størst mulig modularitet
 • Variabel anvendelse som stand-alone-løsning eller med læsestation og vejeteknik
 • Fleksibel og individuel softwaretilpasning på trods af forseglingen

Oversigt

Når det er den faktiske størrelse, det kommer an på

Track-and-trace-systemet VMS4x00/5x00 løser krævende opgaver på områderne berøringsløs, dynamisk måling og positionsbestemmelse af objekter i forskellige transportsystemer. Med én eller flere laserbaserede målehoveder bestemmes selv de mindste kartoner, som objekterne er pakket ind i, helt præcist og stort set uafhængigt af deres form. Med den certificerede systemvariant kan dimensionsdataene anvendes til faktureringsformål. I den sammenhæng gør systemcontrolleren SIM2000 det muligt at adskille metrologisk relevant og anvendelsesspecifikt software. Den modulære systemopbygning sikrer kompatibiliteten med eksisterende SICK-løsninger og muliggør tilpasning til kundespecifikke applikationer.

Overblik
 • Målenøjagtighed på op til 5 mm x 5 mm x 2 mm
 • Objektstørrelser på op til 5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm
 • Transportbåndhastigheder på op til 4,0 m/s
 • Certificeret i henhold til MID og NTEP (OIML)
 • Mulighed for visning af spredningsdiagram
 • Adskillelse af metrologisk relevant og anvendelsesspecifikt software
 • Dynamisk skalaværdiomkobling

Fordele

Præcis fakturering takket være pålidelig målenøjagtighed

Pålidelige objektdata udgør grundlaget for præcis beregning af fragtomkostninger. Takket være en målenøjagtighed på op til 5 mm x 5 mm x 2 mm leverer det certificerede track-and-trace-system VMS5x00 præcise data i alle dimensioner. På den måde kan fragtomkostninger valideres, og ukorrekt deklarerede varer kan efterkalkuleres korrekt.
Systemet er certificeret til det europæiske marked i henhold til måleinstrumentdirektivet (MID) og til det US-amerikanske marked i henhold til NTEP (OIML).
Den dynamiske skalaværdiomkobling muliggør automatisk tilpasning af fastlagte tolerancer afhængigt af objektdimensionerne. Dette resulterer i større dimensioneringshastighed.
Takket være softwareadskillelse er den metrologisk relevante softwaredel adskilt fra den applikationsspecifikke. Det muliggør fleksibel individuel tilpasning til kundeønsker uden fornyet certificering.

Større målenøjagtighed sikrer større omsætning: Gør korrekt (efter)kalkulation af fragtomkostninger mere enkel med VMS5x00

Maksimal ydelse til højeste krav

Track-and-trace-systemet VMS4x00/5x00 muliggør dynamisk, berøringsløs inline-måling af stort set vilkårligt formede objekter – selv ved store hastigheder. Det optimerer gennemløbsmængden af materialer og sparer dermed tid og udgifter. Derudover behandler systemet de fundne data og transmitterer dem til videre behandling.

Præcis måling og kontrol ved maksimal hastighed

Flade objekter som bog- og brevforsendelser kan måles fra og med en højde på 20 mm, så der klar til fakturering.
Som systemcontroller sammenfatter Sensor Integration Machine SIM2000 måleværdierne i et spredningsdiagram.
Pålidelige målinger ved transportbåndhastigheder på op til 4,0 m/sek.

Større hastighed, større gennemløbsmængde: VMS4x00/5x00 måler objekter med maksimal målenøjagtighed, selv ved høje hastigheder.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  Opgaver

  Objektmåling (berøringsløs, dynamisk)

  Volumenmåling

  Positionsbestemmelse

  Kontrol objektdimensioner

  Pakkesortering

  Registrering af stamdata

  Kontrol objektdimensioner (til brug i forbindelse med faktureringen)

  Sortering af pakker og postæsker

  Transporthastighed≤ 0,1 m/s ... 4 m/s (start-stop-drift er mulig)
  Objektregistreringens præcision

  ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm

  ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″ x ± 0,1 ″

  ≥ 5 mm x ≥ 5 mm x ≥ 5 mm

  ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″

  Min. objektafstand≥ 50 mm
  Min. objektstørrelse

  50 mm x 50 mm x 20 mm

  2 ″ x 2 ″ x 1 ″

  50 mm x 50 mm x 50 mm

  2 ″ x 2 ″ x 2 ″

  Maks. objektstørrelse

  5.500 mm x 1.200 mm x 1.100 mm

  216 ″ x 47 ″ x 43 ″

  5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm

  216 ″ x 63 ″ x 43 ″

  2.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm

  98 ″ x 63 ″ x 43 ″

  UdgangsdataXML, ASCII, Kundeprotokol
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad