Kontakt
Feedback

Profileringssystemer
VHD

Brande skal forhindres, der hvor de er farligst

Din fordel

 • Detektering af overophedede køretøjer med det formål at forhindre brande, ulykker og køer
 • Øget trafiksikkerhed på kritiske strækninger
 • Køretøjerne kontrolleres hurtigt gennem præcis lokalisering af overophedede steder på den grafiske brugerflade
 • Enkel integrering i det lokale trafikanlæg
 • Ændringer i vejbanebelægningen er ikke nødvendige
 • Minimale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger som følge af gennemprøvet laserscannerteknologi

Oversigt

Brande skal forhindres, der hvor de er farligst

Profiling-systemet VHD (Vehicle Hot Spot Detector) kombinerer varmekameraer og 2D-LiDAR-sensorer for at detektere overophedede køretøjer. På den måde kan de standses, før de når vejstrækninger som tunneller eller kører ind på veje til færgeområder eller skinneområder i læsseterminaler. VHD’en måler hvert køretøjs temperatur og dimensioner, bestemmer køretøjsklassen og genererer en 3D-model. Det muliggør automatisk identifikation af enkelte køretøjsdele, f.eks. hjul, udstødning og lastrum. Systemet arbejder døgnet rundt med en hastighed som på motorvejen og i frit flydende trafik.

Overblik
 • Fuldautomatisk måling af overophedede køretøjer ved frit flydende trafik
 • Individuelle alarmtærskler til forskellige køretøjsdele
 • 3D-visning af de overophedede steder på køretøjet
 • Kan udvides takket være f.eks. detektering af farligt-gods-skilt eller overhøjde
 • Transmission via TCP/IP-interface
 • Vejruafhængig drift

Anvendelser

Downloads

Opad