Profileringssystemer
Vehicle Hotspot Detection System

Fuldautomatisk detektion af overophedede køretøjer

Din fordel

 • Undgåelse af brande og køer gennem tidlig detektion af overophedede køretøjer
 • Målinger kan også gennemføres i trafikken ved høje køretøjshastigheder
 • Målrettet identifikation af overophedede dele af køretøjer
 • Hurtig inspektion af køretøjer: På systemets grafiske brugerflade kan overophedede køretøjer lokaliseres præcist
 • Nem indbygning i trafikstyringssystemet, så der ikke er behov for indbygninger i vejbanen
 • Minimale drifts- og vedligeholdelsesudgifter
 • Uafhængigt af vejret og klar til brug døgnet rundt

Oversigt

Fuldautomatisk detektion af overophedede køretøjer

Profiling-systemet Vehicle Hotspot Detection System kombinerer varmekameraer og 2D-LiDAR-sensorer for at detektere overophedede køretøjer. Med hjælp af dette system kan de detekteres og ledes bort, for eksempel før de kører ind i en tunnel, før de transporteres med ro-ro-skibe, ved læsseterminaler ved veje/skinner og trafikkontrolpladser. Systemet måler hvert køretøjs temperatur og dimensioner, bestemmer køretøjsklassen og genererer en 3D-model af køretøjet. Det muliggør automatisk identifikation af enkelte køretøjsdele, f.eks. hjul, motor, udstødning og lastrum.

Overblik
 • Fuldautomatisk detektion af overophedede køretøjer
 • Alarmtærskler, der kan indstilles for de forskellige køretøjszoner
 • 3D-visualisering af køretøjerne
 • Kan udvides, for eksempel med nummerplade, skilt der henviser til farligt gods, og overhøjdedetektion
 • Datatransmission via TCP-/IP-interface
 • LiDAR-teknologi og infrarød teknologi til alle vejrforhold

 

Artificial intelligence ensures traffic safety in the San Bernardino road tunnel

Learn more

Anvendelser

Downloads