Kontakt
Feedback

Profileringssystemer
TICx02

Pålidelig klassifikation af køretøjer; tælling af aksler kan tilvælges

Din fordel

 • Pålidelig detektion og klassifikation af køretøjer i frit flydende og stop-and-go-trafik
 • Fleksibel visning af op til 30 køretøjskategorier, f.eks. TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 eller Swiss 10
 • Valgmulighed: Berøringsløs tælling af aksler på steder med flere vejbaner
 • Desuden er det muligt at integrere ANPR, WIM og RFID-transpondere
 • Kan anvendes i alle klimazoner ved –40 °C til +60 °C takket være det udvidede temperaturområde
 • Hurtig adgang til data, fordi de gemmes direkte i kundens system via FTP- eller UNC-transmission
 • Enkel idriftsættelse og betjening takket være en konfigurationsassistent

Oversigt

Pålidelig klassifikation af køretøjer; tælling af aksler kan tilvælges

Profiling-systemet TICx02 (Traffic Information Collector) er beregnet til meget præcis klassifikation af alle slags køretøjer i frit flydende trafik. Ved hjælp af 2D-LiDAR-sensorer, der ikke skader øjnene, scannes køretøjerne op til 100 gange pr. sekund. På basis af måledataene kan der udarbejdes en 3D-model for hvert enkelt køretøj. Derudover kan systemet udvides med en akseltællingsfunktion. TICx02 anvender de fundne data til at inddele i op til 30 køretøjskategorier. Bestemmelse af kørehastighed og bevægelsesretning afslutter registreringen af trafikdataene.

Overblik
 • Meget præcis klassifikation af køretøjer
 • Ekstra funktion akseltælling
 • Datavisning som spredningsdiagram
 • Datahistorik for de 50 køretøjer, der senest blev registreret i brugerfladen
 • TCP/IP-interface til datatransmission
 • Hændelsesprotokollering og overvågning af systemstatus

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  IndsatsområdeTrafikmanagement, Vejafgiftsregistrering
  Integrerede applikationerKøretøjsklassifikation, Trafiktælling, Akseltælling, Hastighedskontrol
  Omgivelsestemperatur

  –20 °C ... +50 °C 1)

  –40 °C ... +60 °C

  Vægt12 kg ... 16,1 kg
  • 1) Beskyttelse mod direkte sollys er nødvendig for at undgå overophedning.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad