Procesgas-analysesystemer (PGA)
SCPS

Gasanalyse under de hårdeste forhold direkte ved en roterovn

Din fordel

  • Undgåelse af driftsafbrydelser gennem rettidig registrering af problemer i processen
  • Kontinuerlig høj produktkvalitet takket være proceskontrol
  • Lavere energiomkostninger som følge af en optimeret forbrændingsproces
  • Pålidelig og gennemprøvet teknik sikrer minimale udgifter til vedligeholdelse
  • System med stor driftssikkerhed på grund af komponenter fra samme leverandør, der er tilpasset hinanden
  • Kompetent og hurtig hjælp takket være fjernadgang og et erfarent, globalt arbejdende serviceteam

Oversigt

Gasanalyse under de hårdeste forhold direkte ved en roterovn

Proces-gasanalysesystem SCPS anvendes til gasmåling direkte ved roterovnen. Pålidelige udtagningsprober, effektive rengøringsmekanismer, kombineret med varm- eller koldekstraktive analysesystemer og fleksibel fjernvedligeholdelse – som den eneste producent leverer SICK hele porteføljen fra en og samme leverandør. Analysatorerne er konfigureret på en sådan måde, at de udover de for forbrændingen vigtige parametre O2, CO, CO2, NO og i givet fald CH4 også måler procesparametre som SO2, HCL og NH3. Især i anlæg med brændstofafhængigt højt svovl- og/eller klorindhold brillerer SCPS på grund af minimal vedligeholdelse, maksimal driftssikkerhed og præcise måleværdier.

Overblik
  • Samtidig måling af alle relevante gaskomponenter såsom CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Pålidelige og afkølede udtagningsprober, kan anvendes ved op til 1.400 °C og 2.000 g/m³ støv
  • Op til 98 % driftssikkerhed for hele systemet
  • Hurtig service via fjernvedligeholdelse

Fordele

Præcis procesgasanalyse

Jo mere præcis procesgasanalysen er, desto lettere kan forbrændingsprocessen og kvalitetssikringen optimeres. SCPS sikrer de rigtige analysemuligheder til alle krav.

Procesgassens sammensætning har afgørende betydning for forbrændingsprocessens effektivitet, kvaliteten af de opståede slagger og anlæggets driftssikkerhed. SCPS-analysesystemerne bestemmer pålideligt og præcist koncentrationen af alle de gaskomponenter, som kunden har brug for. Uanset om der er tale om den traditionelle kold-ekstraktive eller den for alternative brændstoffer optimale varm-ekstraktive målemetode.

Den rigtige målemetode til alle brændstoffer

Kold-ekstraktiv målemetode Den kold-ekstraktive procesgasanalyse har været standard i industrien i årtier. Metoden er særdeles velegnet til måling af de komponenter, der er relevante optimering for forbrændingsprocessen – NOx, CO, CO2, O2, ved gasfyring også CH4. Vedbrug af alternative brændstoffer som petroleumskoks og sekundære brændstoffer forekommer der imidlertid også komponenter som SO2, HCL og NH3. Der er vanskeligt at bestemme disse komponenter ved brug af kold-ekstraktiv måling. Da komponenterne er let opløselige i vand, omdannes de i gaskøleren til surt kondensat. Dette kan medføre korrosionsskader i hele analysesystemet.
Varm-ekstraktiv målemetode Den varm-ekstraktive målemetode er mere præcis end den kold-ekstraktive, idet volumenet af den udtagne gas ikke ændrer sig på sin vej fra udtagsstedet til analysatoren på grund af kondensering af vanddamp. Den varm-ekstraktive procesgasanalyse har især sine fordele, når der anvendes alternative brændstoffer. Fordi er her er tale om konstant høje temperaturer, forhindres kondenseringen og dermed udvaskningen af SO2, HCL und NH3 pålideligt. På den måde kan komponenterne måles til enhver tid og forårsager ingen korrosionsskader i analysesystemet. Kendskabet til koncentrationen af svovl- og klorforbindelser er en stor hjælp til at kunne styre klorkredsløbet bedre og reagere på kritiske svovlindhold.

Der findes en analyse, der opfylder alle krav og passer til procesoptimeringen

SCPS analyserer alle målekomponenter, der har relevans for procesoptimeringen og kvalitetssikringen.
Varm-ekstraktiv måling er også mulig med SCPS – især en fordel ved alternative brændstoffer.

Dine konkurrencefordele: Ved hjælp af det fleksible SCPS-analysesystem øger du permanent og pålideligt energieffektiviteten, produktkvaliteten og anlæggets driftssikkerhed.

Pålidelige prober, raffineret teknik

Kombinationen af meget modstandsdygtige materialer og applikationsoptimeret teknik sikrer pålidelig præcise målinger, selv under ekstreme betingelser.

Lange standtider i barske omgivelser

På grund af den variable afkøling kan SCPS-proben endda anvendes ved temperaturer på op til 1.400 °C.
Mit 2-stufiger Filterrückspülung und Hochdruckreinigung hält SCPS Staubbelastungen von bis zu 2.000 g/m³ stand.
SCPS forhindrer effektivt aflejringer på proberøret ved hjælp af anti-stick-bevægelse og rotation.

Den effektive køle- og rengøringsteknik for SCPS’en reducerer indsatsen til vedligeholdelse, minimerer uplanlagte driftsafbrydelser og sparer derfor omkostninger for dig.

Omfattende, skræddersyet service

Med SCPS tilbyder SICK en one-stop-løsning til procesgasanalyse. Alle systemkomponenter og den tilhørende service leveres fra en og samme leverandør. På den måde har du altid en fast og kompetent kontaktperson lige i nærheden.

Vedligeholdelse, der kan planlægges, med SICK Remote Service og Condition Monitoring

Via fjernadgang kan vore eksperter løse mange problemer direkte og uden at skulle være på stedet.
Permanent overvågning af de ”vitale parametre” sikrer, at problemer opdages på et tidligt tidspunkt.

One-stop-teknologien fra SICK sikrer stor driftssikkerhed for anlægget og reducerer driftsafbrydelser.

Anvendelser

Downloads