Procesgas-analysesystemer (PGA)
METPAX300

Ekstra effektivitet og ekstra sikkerhed til din proces

Din fordel

  • Tidlig detektion af vandlækager eller for højt indhold af CO i udstødningsgassen for at forhindre eksplosioner
  • Gør det muligt at finjustere brænderen (forholdet mellem CH4 og O2)
  • Reducerer energiforbruget gennem optimalt tilpasset O2-injektion og optimal forbrænding af CO i ovnen
  • Målingen af forholdet mellem CO og CO2 giver oplysninger om kulstofindholdet i smelten
  • Målingen af forholdet mellem CO og CO2 og O2 gør det muligt at foretage en vurdering af slaggekvaliteten

Oversigt

Ekstra effektivitet og ekstra sikkerhed til din proces

Procesgas-analysesystemet (PGA) METPAX300 omfatter den hyppigt gennemprøvede procesgasanalysator MCS300P og laser-ilttransmitteren TRANSIC100LP. Systemet er optimalt tilpasset de barske omgivelsesbetingelser i et stålværk. Den vandkølede prøveudtagningssonde modstår temperaturer på op til 1.800 °C og er velegnet til de største støvkoncentrationer takket være det innovative cross-flow-filter. Analyseskabet af rustfrit stål køles og gennemskylles, så overophedning og indtrængende støv elimineres. Den automatiske måleanordning til O2, CO og CO2 kombineret med overvågning af vandindholdet sikrer effektiv og ressourceskånsom styring af den elektriske lysbueovn og yder et væsentligt bidrag til anlægssikkerheden.

Overblik
  • Meget præcis måling af O2, CO, CO2 og H2O. Op til tre ekstra gaskomponenter kan måles samtidigt, og eftermontering kan foretages om nødvendigt
  • Optimalt tilpasset de barske omgivelsesbetingelser i et stålværk
  • Ekstremt vedligeholdelsesfrit og pålideligt design

Anvendelser

Downloads