Kontakt
Feedback

Køreassistentsystemer

Kollisionsadvarsel sat i system

At køre et industrikøretøj sikkert og præcist stiller store krav til føreren. Førerassistance- og kollisionsadvarselssystemer fra SICK støtter i kritiske situationer. Hvis førerens køretøj kommer for tæt på et andet køretøj, infrastrukturen eller en person, vil det blive opdaget i tide. Førerassistancesystemer hjælper også med til at udføre vanskelige og monotone opgaver optimalt og effektivt.

Filtrer efter:

6 træffer(e):

Træffer 1 - 6 af 6

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie RAS Prime
Førerassistance til at sikre kollisionsfri kørsel i containerterminaler
 • Overvågning af hele området bag køretøjet sikrer kollisionsadvarsel
 • 2-trins advarselssystem til at advare føreren og dernæst udløse en handling
 • Forhindringer vises på et touchdisplay
 • Sikkerhedsafstandene kan reguleres
 • Begrænsning af fejlalarmer, derfor stor accept fra førerens side
 • Selvdiagnosticeringsfunktionen gør fejlfinding og vedligeholdelse let
Produktfamilie APS
Kollisionsfri pushback på forpladsen
 • Visuel og akustisk advarsel
 • Integreret genkendelse af flytype og virkelighedstro visualisering
 • Brugerspecifik advarselsstrategi baseret på køretøjets bevægelser
 • Sikkerhedsafstande, der kan indstilles
 • Selvdiagnosticeringsfunktion
 • Integreret installationsassistent
Produktfamilie MINESIC100 TCW
Sikker førerassistance i minedriftskøretøjer under jorden
 • Advarsel om påkørsel forfra og bagfra
 • Advarsel hvis man snitter et hjørne eller kommer uden for en kurve
 • Aktiv førerassistance til manøvrering på trange områder: Tunnelvæg som vist
 • Visuelt feedback (touchskærmdisplay) og akustisk alarm
 • Åbent interface til flådestyringssystemet via hændelsesprotokollen
 • Fuldt ud funktionsdygtig ved alle hastigheder (0...vmax)
Produktfamilie MINESIC100 EPS
Kollisionsadvarsel og læssehjælp til gravemaskinen
 • Advarsel mod kollisioner med andre køretøjer og minevæggen
 • Positions- og læsseassistent til gravemaskine- og dumperførere
 • Visning af køretøjets og væggenes konturer på et touchdisplay
 • Sikkerhedsafstandene og varselsfelterne kan indstilles
 • Hændelsesprotokollering og overvågning af systemstatus
Produktfamilie MINESIC100 WPS
Kollisionsadvarsel og bakassistance til bulldozere og hjuldrevne læssemaskiner
 • Bakvarsel
 • Visuelt feedback (touchskærmdisplay) og akustisk alarm
 • Åbent interface til flådestyringssystemet via hændelsesprotokollen
 • >Fuldt ud funktionsdygtig ved alle hastigheder (0 ... vmaks.)
 • Aktiv førerassistance i den umiddelbare nærhed
 • Visuel display af alle kritiske objekter bag køretøjet (volde, køretøjer, personer) i real-tid
Produktfamilie WGS
Køreassistent til registrering og måling af et skår
 • Registrering af skårets trajektorie (skårforløb) og udlæsning af den absolutte skårposition til automatisk tværregulering
 • Udlæsning af skårvolumen til automatisk hastighedsregulering
 • Integreret køretøjsmodel til beregning af den korrekte egenbevægelse
 • Integreret egendiagnose-funktion

Træffer 1 - 6 af 6

Opad