Kontakt
Feedback

Gravimetriske støvmålere

Nem opbygning, præcis måling

Under forud definerede betingelser udtager gravimetriske støvmålere et delgasflow fra kanalen og udskiller støvpartiklerne til et filter. Støvmængden bestemmes ved vejning af filtret. Det udsugede volumen bestemmes ved en differenstrykmåling. På basis af begge værdier beregnes støvkoncentrationen i kanalen meget præcist. Gravimetrisk støvmåling er især velegnet til kalibrering af andre støvmålere og til de sammenlignende målinger, som de ansvarlige myndigheder kræver.

1 træffer(e):

Produktfamilie SHC500 Gravimat
Mobilt målesystem til gravimetrisk bestemmelse af støvkoncentration
  • Stort set intet støvtab takket være et optimeret prøveudtagningssystem
  • Automatisk dataregistrering og systemstyring
  • Isokinetisk styring i real-tid
  • Automatisk lagring af måleværdier og analyse
  • Automatisk måling af tilstrømningsvinklen og registrering af hvirvelvirkninger
  • This product family is being phased out!
  • Vælg
Opad