Emissionsovervågning

Til bæredygtig miljøbeskyttelse

Miljøbeskyttelse forudsætter præcis detektion af støv- og partikelemissioner. Støvpartikler påvirker nemlig mennesker og natur i voldsom grad. Som en af de førende producenter af innovative støvmålere yder SICK et værdifuldt bidrag til miljøbeskyttelsen.

mere

Teknik til måling af lysspredning

Pålidelig registrering af små støvkoncentrationer

Måleprincippet er baseret på lysspredning ved støvpartiklerne og gør det muligt at måle selv meget små støvkoncentrationer.

mere

Transmissionsmåleteknik

Bevarer også overblikket ved store støvkoncentrationer

Transmissionsstøvmålere foretager en komplet gennemstråling af gasledningerne. I forbindelse med denne måling er dæmpningen af lyset et mål for støvkoncentrationen i gasledningen.

mere

Støvmålere fra SICK

Fremragende måleteknik til dine applikationer

På området støvmåling viser SICK alle sine styrker – med en omfattende produktportefølje, gennemprøvet måleteknik og årtiers erfaringer fra mange tusinde installationer af støvmålere hos kunderne.

mere
Emissionsovervågning
Teknik til måling af lysspredning
Transmissionsmåleteknik
Støvmålere fra SICK

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier

Filtrer efter:

10 træffer(e):

Træffer 1 - 8 af 10

Pålidelig støvmåling i våde gasser
 • Til meget lave til mellemstore støvkoncentrationer
 • Gasudtagning og -recirkulation kombineret i en enkelt probe
 • Kontamineringskontrol
 • Automatisk kontrol af nul- og referencepunkt
 • Nem parameteropsætning og let betjening – valgfri via ekstra fjerndisplay
 • Integreret systemovervågning til tidlig registrering af vedligeholdelsesbehov
Sammenlign
Vælg
Intelligent måling. Sænkning af omkostningerne.
 • Selvstændig måleenhed - med eller uden MCU-styreenhed
 • Automatisk overvågning af nul- og referencepunkt
 • Integreret skylleluftmodul er valgfrit
 • Installation fra en kanalside
 • Pålidelig og kompakt opbygning
 • Ingen bevægelige dele i kanalen
Sammenlign
Vælg
Det egnethedstestede transmissiometer til emissionsovervågning
 • Til mellemstore til store støvkoncentrationer
 • Integreret kontamineringskontrol
 • Automatisk test af nul- og referencepunkt
 • Til små til store målestrækninger
Sammenlign
Vælg
Det egnethedstestede transmissiometer med selvjustering
 • Integreret kontamineringskontrol til sender-/modtager- og reflektorenhed
 • Automatisk selvjustering af de optiske moduler
 • Automatisk test af nul- og referencepunkt
 • Til mellemstore til store støvkoncentrationer
 • Til små til store målestrækninger
Sammenlign
Vælg
Lanseversion med fremadrettet måling af lysspredning
 • Installation fra en enkelt side
 • Til meget små til mellemstore støvkoncentrationer
 • Automatisk test af nul- og referencepunkt
 • Kontamineringskontrol
 • Hastelloy-målelansen fås til korrosive gasser
 • Til små til mellemstore kanaldiametre
 • Enhedsudførelse til ex-zone 2/22 eller 1/21
Sammenlign
Vælg
Kontinuerlig måling af små og mellemstore støvkoncentrationer
 • Til små til mellemstore støvkoncentrationer
 • Nem installation på en enkelt side
 • Automatisk test af nul- og referencepunkt
 • Til mellemstore til store kanaldiametre
Sammenlign
Vælg
Støvmåler med bagudrettet måling af lysspredning
 • Til små til mellemstore støvkoncentrationer
 • Installation fra en enkelt side
 • Automatisk test af nul- og referencepunkt
 • Der kompenseres automatisk for baggrundsstråling; derfor er der ikke brug for en lysabsorber
 • Til mellemstore til store kanaldiametre
Sammenlign
Vælg
Den egnethedstestede støvmåler med bagudrettet måling af lysspredning
 • Til meget små til mellemstore støvkoncentrationer
 • Installation fra en enkelt side
 • Kontamineringskontrol
 • Automatisk test af nul- og referencepunkt
 • Der kompenseres automatisk for baggrundsstråling; derfor er der ikke brug for en lysabsorber
 • Til mellemstore til store kanaldiametre
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 8 af 10

overblik

Overvågning af partikler i emissioner og indeluften

Bæredygtig miljøbeskyttelse forudsætter detektion og præcis måling af støv- og partikelemissioner. Især i industrielle anlæg påvirker støvpartikler nemlig mennesker og natur i høj grad. Også overvågningen af partikler i indeluften bliver stadigt vigtigere. Med sin omfattende produktportefølje til små til store måleområder og gasledningsdiametre tilbyder SICK også egnede løsninger til selv vanskelige måleopgaver såsom støvmåling i våde gasser. Naturligvis tilbydes også egnethedstestede enheder og enheder med automatisk kontrol af nul- og referencepunkt. Ved nogle enheder kompletterer valgfrie funktioner såsom kontamineringskontrol og automatisk selvjustering SICK-støvmåleres fremragende egenskaber.

Måling af støv

Partikelegenskaber Støv er et overordnet begreb for små partikel- og fiberformede dele. Sammensætningen af støvet kan være relativt ensartet som f.eks. i kulstøv eller meget heterogen som i husstøv. Der er tale om en blanding af mange forskellige stoffer: Skæl, hår, fibre, fnug, stenpartikler og meget andet. Støvpartikler adskiller sig derfor væsentligt hvad angår størrelse, form, farve, materiale, densitet og specifikke egenskab som hvor abrasive eller klæbrige de er.
Partikelegenskabernes indflydelse på målingen

For at sikre pålidelig og præcis måling af støv- og partikelkoncentrationer skal der tages hensyn til de mange randbetingelser, f.eks. et egnet målested. Det er vigtigt for at nå frem til repræsentative resultater. Der skal også tages højde for gashastigheder og flowforhold. Når der skal vælges et egnet måleprincip, spiller partiklernes egenskaber, deres koncentration og gassens fugtighed en vigtig rolle. I sidste ende skal man også tage højde for proces- og omgivelsesbetingelserne: Er målemediet korroderende? Ved hvilken temperatur foretages målingen? Hvilke partikler forekommer under processen? Denne og andre kriterier kræver mange års erfaring i at vælge den rigtige måleteknik.

Spredningslys og transmission

Afhængigt af randbetingelserne er spredningslys- eller transmissionsmålinger bedre egnet til detektion af støvkoncentrationer. I forbindelse med transmissionsmåleprincippet sker målingen ved at dæmpe en lysstråle, idet partiklerne (1) absorberer lyset. Ved lysspredningsmåleprincippet kan man vælge mellem to muligheder: Ved bagudspredning måler man det lys (2), der reflekteres af partiklerne. Ved fremadspredning (5) anvender man som målestørrelse det lys, der på grund af brydning (3) eller deflektion (4), stråles fremad. Med sine støvmålere tilbyder SICK alle disse måleprincipper, så de mange forskellige behov, der gælder for de enkelte måleopgaver, kan opfyldes optimalt.

SICK tilbyder den rigtige løsning til din støvmåling

Måling af lysspredning

Det rigtige valg til små støvkoncentrationer – teknik til måling af lysspredning fra SICK

Ved måling af lysspredning spredes det lys, som partiklerne stråler ind i gasblandingen og registreres af en følsom modtager. Spredningslysprincippet er på grund af den store følsomhed særligt anvendeligt til lave støvkoncentrationer – også under 1 mg/m³. Afhængigt af de anlægsspecifikke krav og partikelegenskaberne anvendes der enten fremad- eller bagudspredning. Begge måleprincipper leverer stabile og reproducerbare måleresultater og er uafhængige af gashastighed, fugt og partikelmængde. Som en af de førende producenter af støvmålere leverer SICK både målere med bagud- og fremadspredning.
Lysspredning ved partikler

En sender stråler lyset ind i måleledningen, hvor partiklerne spreder det ud i gasblandingen, hvor det så registreres af en følsom modtager. Det område, hvor sendestrålen overlapper med modtagerens synsfelt, defineres som gasledningens målevolumen. Den målte spredningslysintensitet er proportionel med støvkoncentrationen og uafhængig af målestrækningen. Spredningslysintensiteten afhænger dog ikke kun af partiklernes antal og størrelse, men også af deres optiske egenskaber. Derfor skal målesystemet kalibreres for at opnå en præcis måling af støvkoncentrationen.

Fordelene ved fremad- og bagudspredning

Hvor måleprincippet bagudspredning anvendes, stråles lyset ind i måleledningen, og den stråling, som partiklerne reflekterer, måles. Det egner sig til større gasledninger og leverer også repræsentative måleresultater i tilfælde af uhomogen sammensætning af støvet. En baggrundsafblænding eliminerer forstyrrende lysspredning fra andre kilder.

Ved fremadspredning måler støvmåleren lysspredningen ved andre partikler i den målte lysstråles spredningsretning. Målingen foretages i en målelanses spalt i gasledningen. På grund af det mindre volumen er dette måleprincip også egnet til gasledningsdiametre på under 0,5 m.

Begge metoder egner sig til både lave og meget lave støvkoncentrationer. En anden fordel er, at enhederne kun skal monteres på en af gasledningens sider.

Måling i fugtige gasser For at opnå en præcis måling af støvindholdet i fugtige gasser skal de partikler, der forekommer i gassen, tørres, fordi vand, der hæfter på partiklerne, forfalsker målingen. Via en udtagningsprobe henter enheden et delgasflow fra gasledningen. Derfor er målingen uafhængig af gashastigheden i gasledningen. Først tørrer en termocyklon de partikler, der forekommer i gassen. Derefter måles støvkoncentrationen. Her anvendes fremadspredning, idet metoden kun skal bruge et lille målevolumen. Transporten af delgasflowet sker uden bevægelige dele via en ejektor. Derfor kræver målingen kun ganske lidt vedligeholdelse. Ved saltopløsninger i gassen, f.eks. i gødningsmiddelindustrien, reducerer et valgfrit returskyl vedligeholdelsesbehovet yderligere.

Transmissionsmåling

Pålidelig måling ved store støvkoncentrationer og uhomogene medier – transmissionsmåleteknik fra SICK

Transmissionsmåleteknikken registrerer lysdæmpningen gennem støvpartikler. Transmissions-støvmålere egner sig til mellemstore til store støvkoncentrationer og store gasledningsdiametre. Anvendelsesområder er emissions- og procesovervågningen samt overvågning af indeluft. Målerne måler over hele gasledningens diameter, så der delvist kompenseres for uhomogen sammensætning af partikler. Det fører til et meget repræsentativt måleresultat. Enhederne rager ikke ind i gasledningen og har derfor ingen direkte kontakt til aggressive procesgasser. En valgfri funktion til korrigering af kontamineringer kompenserer for den gradvise kontaminering af de optiske grænseflader. Måleresultaterne kan vises som støvkoncentration eller i transmission, absorbans og opacitet.

Måleprincip transmission

Ved transmissionsmålingen gennemstråles blandingen af gas og partikler med lys, hvis intensitet dæmpes af partiklerne. Jo flere partikler, der befinder sig i lysstrålen, desto mere dæmpes lyset. Måleren sammenligner intensiteten af det modtagne, dæmpede lys med intensiteten af det sendte, udæmpede lys. På basis heraf beregner enheden transmissionen og absorbansen. Absorbansen er proportional med støvkoncentrationen. Ved transmissionsmålere fra SICK kastes det lys, senderen modtager fra en reflektor på den modsatte side, til en meget følsom modtager. Dermed fordobles målestrækningen og målerens følsomhed.

Partikelegenskabernes indflydelse

I modsætning til måling af lysspredningen påvirker partikelegenskaberne transmissionsmålingen en lille smule. Derimod påvirker partikelstørrelsen i væsentlig grad. Derfor forudsætter denne måling en kalibrering for at kunne levere præcise resultater. Den Cross Duct-løsning, som SICK benytter ved transmissionsmålingen, kompenserer for uhomogen sammensætning af partiklerne i gasledningen, fordi målestrålen løber på tværs af gasledningen. Når målerne dimensioneres, anvender SICK sin store applikationsviden og mangeårige erfaring.

Gasledningdiameter

SICK tilbyder måleteknik til alle gængse gasledningsdiametre: Fra små gasledninger med 0,5 m diameter til store gasledninger med 50 m diameter. Lige netop ved store gasledninger medfører vindpåvirkning fra siden eller temperaturforskelle let, at ledningen deformeres. For at forhindre heraf resulterende forskydninger af enhedens optiske akse overvåger den valgfri funktion ”Automatisk selvjustering” orienteringen af de optiske elementer i forhold til hinanden og korrigerer for, hvordan målestrålen træder ud. Til de mange forskellige gasledningmaterialer og godstykkelser kan der leveres egnede montageflanger som tilbehør.

Støvmålere fra SICK

Perfekte løsninger, der passer til din måleopgave

For at måleopgaven skal lykkes, skal man udover valget af den bedst mulige måleteknik også tage højde for en hel række påvirkninger og krav. Jo mere præcis og detaljeret, kravene er kendt og defineret, desto sikrere og billigere kan måleopgaven udføres. Det gælder for hele driftens varighed og ikke kun i forbindelse med anskaffelsen af måleteknikken. Lige netop her viser SICK sine styrker, nemlig med den omfattende produktportefølje, de gennemprøvede måleteknikker og årtiers erfaringer fra tusindvis af installationer.

Gasledningdiameter Diameteren af den gasledning, der måles i, er et vigtigt kriterie for at kunne vælge de rigtige målere. Store til meget store gasledninger kræver målere, der kan måle i et større rumvolumen, så målingen bliver så repræsentativ som muligt. Velegnet til dette formål er bl.a. enhederne i produktfamilien DUSTHUNTER SB eller – ved meget høje støvkoncentrationer – Cross-Duct-modellerne i produktfamilien DUSTHUNTER T. Ved mindre gasledningsdiametre er det nok med et begrænset målevolumen. Derfor egner målelanseenheder af typen DUSTHUNTER SP sig til formålet.
Procestemperatur Ved højere temperaturer er der brug for målere, der ikke rager ind i gasledningen, dvs. modellerne DUSTHUNTER SB med bagudspredning eller transmissionsmålerne i produktfamilien DUSTHUNTER T. Til lavere temperaturer er modellerne med målelanse sig DUSTHUNTER SP. Hvis dugpunktet bliver for lavt i gasledningen og dermed forårsager fugtige omgivelser, så er den ekstraktivt målende støvmåler FWE200DH det helt rette valg.
Målemedium Til aggressive medier er især de berøringsløst målende lysspredningsmålere i produktfamilien DUSTHUNTER SB og Cross-Duct-målerne i produktfamilien DUSTHUNTER T velegnede. DUSTHUNTER T er også perfekte til uhomogene målemedier, da de kan måle i et relativt stort målevolumen og dermed giver repræsentative resultater. Til fugtige gasser anvendes den ekstraktivt målende FWE200DH, og ved mindre problematiske målemedier anvendes modellerne med målelanse: DUSTHUNTER SP100 eller DUSTHUNTER SP30.
Støvkoncentration Til måling af lave støvkoncentrationer på ca. 200 mg/m³ er diffust-lys-støvmålerne i produktfamilierne DUSTHUNTER SB og DUSTHUNTER SP de helt rigtige. Ved større koncentrationer på op til ca. 10.000 mg/m³ er transmissionsmålerne DUSTHUNTER T et bedre valg. Hvis støvkoncentrationen skifter mellem lave og høje værdier, f.eks. når der anvendes forskellige slags brændstoffer, anvendes støvmåleren DUSTHUNTER C200. Den kombinerer transmissionsmåling og måling af lysspredning i én og samme enhed.
Kontrolfunktioner Alle støvmålere fra SICK er som standard udstyret med en funktion til automatisk kontrol af nul- og referencepunkterne (kontrolcyklus), som det bl.a. kræves i EN 14181. Enheder fra og med det mellemste prislag er udstyret med en kontamineringskontrol til overvågning af de optiske grænseflader. Enhederne med bagudspredning – DUSTHUNTER SB50 og DUSTHUNTER SB100 – er desuden udstyret med automatisk baggrundsafblænding. Transmissionsstøvmålerne DUSTHUNTER T100 og DUSTHUNTER T200 topper med indbygget selvjustering af de optiske elementer.
Godkendelser

Støv i luften er et skadeligt stof. Derfor skal de, som er driftsansvarlige for anlæg, der udsender støv, reducere støvemissionerne – for at sikre en renere fremtid. Overvågning af støvemissionerne fra den slags anlæg er lovreguleret i mange lande og kræver en tilsvarende godkendt måleteknik. Derfor leverer SICK egnethedstestede støvmålere, der overholder de gængse normer og bestemmelser, f.eks. EN 15267, EN 15859, MCERTS samt normer som den amerikanske US EPA og den russiske GOST.

Til brug i eksplosionsfarlige atmosfærer kan der leveres egnethedstestede Ex-udførelser i henhold til 2014/34 / EU (ATEX).

SICK har den rigtige måleteknik til stort set alle udfordringer.

Downloads