Kontakt
Feedback

Integration Solutions

Tools og tjenesteydelser til integration af SICK sensordata i forskellige systemer

Med Integration Solutions tilbyder SICK en række softwarebaserede løsninger, tools og tjenesteydelser til integration af SICK sensordata i styringer, engineering-tools, HMI’er, ERP- og MES-systemer samt Cloud-baserede tjenesteydelser. Det sikrer hurtig og nem adgang til vore sensorers data, gør programmeringen nemmere eller gør den overflødig og sørger således for kortere udviklings-, engineering- og idriftsættelsestider.

1 træffer(e):

Software til decentral administration af adgangs- og tilkørselsrettigheder
  • Installeret direkte i RFU62x eller RFU63x via et MicroSD-hukommelseskort med kopieringsbeskyttelse
  • Administration af op til 1.000 transpondere
  • Decentral database på RFID-skrive-/læseenhed RFU62x eller RFU63x
  • Decentral administration af adgangsrettigheder for person- og tilkørselsrettigheder for køretøjer
Opad