Kontakt
Feedback

Klima- og miljøledelse hos SICK

Aktiviteterne i forbindelses med miljøbeskyttelse læner sig op af strategierne for klima- og miljøbeskyttelse. Her har SICK den grundholdning, at virksomheden skal eliminere hhv. løbende minimere de miljøpåvirkninger, der opstår (kunne opstå) på grund af sine produkter og metoder med de midler, som virksomheden har til sin rådighed.

Det sker i tre trin:
  1. UNDGÅ det, der kan undgås.
  2. REDUCERE det, der ikke kan undgås.
  3. OPTIMERE det, der ikke kan reduceres.
environment

Her er der fokus på fire områder, nemlig CO2-emission, affald og spildevand, materialeforbrug og anvendelse af SICK's produkter hos kunden.

International miljøledelse ISO 14001

Hos SICK overvåges, bedømmes og forbedres alle miljørelevante processer med henblik på ressourcebesparelser og emissionsbegrænsning. Alle tyske afdelinger og produktionsvirksomhederne blev allerede i 2006 certificeret efter DIN EN ISO 14001:2005. Desuden har SICK i 2007 for første gang opnået matrixcertificeringen i henhold til DIN EN ISO 9001:2000 og DIN EN ISO 14001:2005 for alle tyske datterselskaber og datterselskabet i Ungarn. 

Den internationale norm giver en ledetråd for, hvordan man kan reducere vand- og energiforbruget, men også for hvordan man kan sænke forbruget af råvarer til fremstillingen af produkter.
 
system avoid reduce optimize
system avoid reduce optimize
Klima- og miljøledelse hos SICK

Udover certificeringen i henhold til ISO 14001 er moderselskabet i Waldkirch, afdelingen i Reute og SICK Vertriebs-GmbH Düsseldorf siden 2012 blevet certificeret i henhold til EMAS (Eco Management and Audit Scheme, Direktiv (EU) nr. 1221/2009) og ISO 50001 (Energiledelse).

Et par eksempler fra praksis

solar
Sol bliver til strøm

I 2011 har eksterne investorer installeret og drevet 975 m² solceller på SICK's tage i Reute og Waldkirch. Alt i alt stiller SICK en flade på 1.375 m² til rådighed. Ved en installeret kapacitet på næsten 170 kWp produceres der årligt ca. 160.000 kWh på SICK AG's tage.

good for the environment
Det er godt ud - også for miljøet!

I lang tid har virksomheder fra mange brancher brugt sensorer fra SICK til at producere effektivt og ressourceskånende. Også i sine egne processer er SICK opmærksom på så vidt muligt at bruge miljøvenlige driftsmidler. Med den gradvise overgang til vandbaserede laksystemer er det dermed muligt at emissionen fra opløsningsmidler med op til 3,5 tons - på årsbasis!

electronics manufacturing
Alt i orden i elektronikproduktionen

Pålidelig og effektiv elektronik er grundlaget for sensorer fra SICK. Også i den krævende produktionsproces anvender vi miljøvenlige metoder. SICK har allerede siden 2006 anvendt en loddeproces uden brug af bly, en metode der også kan anvendes i udviklingen af nye produkter.

Opad