Fire dimensioner af smart sensorteknik:

Smart Tasks

 

Smart Tasks muliggør direkte behandling af dataene i sensoren. Det sikrer hurtigere datatransmission, smallere strukturer og omkostningsfordele for din proces.

 

I tider med "big data" er det vigtigt ikke at miste overblikket. Derfor behandler Smart Tasks sensorens mangfoldige detekterings- og målesignaler, kombinerer dem ved behov med signalerne fra en ekstern sensor og genererer på basis heraf de procesinformationer, der rent faktisk er brug for - tilpasset den pågældende opgaveformulering for anlægget. Det sparer tid til dataanalysen i styringen, accelererer maskinprocesserne og gør højtydende, dyrt ekstra hardware overflødigt.

 

Site map

Eksempler på Smart Tasks: Merværdien til din applikation

Hastigheds- og længdemåling

 • Registrering af et objekts hastighed uafhængigt af slip sikrer mere præcise måleresultater
 • Nem sortering og klassifikation af detekterede objekter ved hjælp af objektlængden - uafhængigt af transporthastigheden
 • Stor fleksibilitet ved bestemmelsen af målestedet
 • Ingen forfalskning af måleresultatet på grund af styringens cyklustider

Integreret hastigheds- og længdemåling til applikationer i et savværk

Objekt- og mellemrumsmonitor

 • Overvågning af objektlængder og -afstande til hurtig registrering af fejltilstande
 • Nemt forarbejdede signaler til det overlejrede styringsniveau eller til direkte og hurtigt at styre hen imod produktudslusningen
 • Ingen forfalskning af måleresultatet på grund af styringens cyklustider

Integreret objekt- og mellemrumsmåling under tilførslen af produkter

Bestykningsanalyse

 • Direkte registrering af bestykningen, f.eks. i en forbikørende elementbærer, gennem nem analyse af signalmønstret direkte i Smart Sensoren til kvalitetsovervågning eller processtyring
 • Pålidelig registrering af bestykningen under den løbende drift - også ved forskellige operationshastigheder
 • Omkostningseffektiv og lav kompleksitet

Integreret bestykningsanalyse

Tælling og prel

 • Nem og hurtigt fuldstændighedskontrol ved samtidig undertrykkelse af forstyrrende impulser
 • Præcis måling: Enkelte meget hurtige tælleimpulser kan ikke "sluges" på grund af styringens cyklustider

Integreret tælling af etiketter sikrer rettidig udskiftning af coils

Kombination af personbeskyttelse og automation

 • Med muting kan man via IO-Link-interfacet transmittere en højdeværdi til anvendelse i efterfølgende automationsprocesser
 • Tælling af de objekter, der passerer sikkerhedslysgitteret

Kombinerer sikkerhed og automation: IO-Link sikrer billigt anlægsdesign

Smart Tasks:

Vore Smart Sensors

Andre Smart Tasks på forespørgsel.

Kontakt os