Smart: Sensorer styrer renovationen

20-11-2017

Dagligdagen for førere af renovationskøretøjer: Forkert parkerede biler, smalle veje, stressede bilister, varme, kulde, tordenvejr. Men det kan også være anderledes. I norditalienske Asti har man taget et nyt smart renovationskøretøj i brug. Det aflaster føreren og reducerer driftsomkostningerne, fordi gennemløbsmængden er større, og fordi der spares læssepersonale. Automatisering og digitalisering vinder frem inden for renovationsbranchen.

 

 

Med integrationen af sensorer og sensorsystemer i specialkøretøjer og kommunale køretøjer opstår der intelligente og hverdagsegnede løsninger, der lever op til kundernes ønske om større gennemløbsmængde, samtidigt med at procesomkostningerne sænkes. Som et led i et pilotprojekt anvender Asti Servizi Pubblici SPA, Asp, der er ansvarlig for renovation og byrenholdelse i Asti, det såkaldte 2Side-system til afhentning af husholdningsaffald. 2Side-systemet består af et renovationskøretøj med robotarm og automatisk gribearmsteknik samt passende affaldscontainere, der er baseret på Kingshofer-gribeteknik. Totalløsningen er et resultat af et samarbejde mellem den italienske virksomhed Ecologia Soluzione Ambiente (ESA) og den spanske producent af affaldscontainere CONTENUR, S.L. Sensorer fra SICK sørger for perfekt, automatisk positionering af griberen.

"Vi har udviklet et køretøj, som automatisk kan hente affaldscontainere på begge sider af vejen og tømme dem over i renovationskøretøjet. Her behøver føreren ikke forlade køretøjet og kan gennemføre processen helt uden andre medarbejdere," forklarer Giovanni Bertozzi, projektmanager hos Ecologia Soluzione Ambiente (ESA).

 

Smart renovation – sådan fungerer det

Nemlig sådan her: På sin rute kører føreren hen til containeren. En afstandsmåler giver føreren besked om afstanden mellem køretøj og container. Føreren starter tømningen ved hjælp af et joystick. Den drejelige griber bevæger sig over mod den vejside, hvor containeren står. Den hælder automatisk over i den rigtige position til at gribe containeren, løfter containeren over køretøjet og aktiverer åbningen af containerens bundklapper. Griberen sætter den tomme container tilbage på sin plads. Renovationskøretøjet kører videre, og vejen er fri. Hele processen tager maks. 80 sekunder.

Alle arbejdsfunktioner, inklusive sensordataene, behandles i en central styring. Softwaret, som er videreudviklet i pilotfasen, sikrer præcis og hurtig styring af de komplekse funktioner. Sensorer med CANopen-interface leverer pålideligt de data, der er nødvendige for processen.

 

Præcise sensorer indbygget på lidt plads

"En af vort systems særlige egenskaber er hastigheden. Her har vi brug for præcise måledata fra sensorerne," beskriver Giovanni Bertozzi kravene. "I 2Side-systemet anvender vi afstandsmålere, der kan detektere afstanden mellem køretøj og container præcist.”

I Asti leverer afstandsmåleren DT50-2 basisinformationer til hældningssensoren, wireencodere og absolut-encodere, der leverer de dertil passende sensorværdier til hældningen af den teleskopiske udligger og den strækning, som griberen skal køres ud.

 

Afstandsmåler DT50-2

 

Den endimensionalt arbejdende hældningssensor TMS61 fra SICK leverer informationerne om den ønskede eller krævede hældning af teleskopudliggeren med griber. Via CANopen-interfacet kan mange af enhedens parametre tilpasses, så sensoren kan afstemmes optimalt til applikationen.

Griberens præcise position skal kunne registreres for at affaldscontaineren kan tømmes automatisk. I 2Side-systemet registrerer absolut-encoderen AHS/AHM36 CANopen griberens drejebevægelse. Wireencoderen EcoLine registrerer, hvor langt griberen er kørt ud. Griberens præcise position kan nu bestemmes på basis af de registrerede sensorværdier.

 

Wireencodere EcoLine

 

Komfort i kabinen

Via et eksternt kamera og visning af procesdataene visualiseres processen på en skærm i førerkabinen. Displayet viser systemets driftstilstand samt hvor føreren eventuelt skal foretage korrektioner. Han kan gribe ind eller standse processen, når en fodgænger f.eks. kommer for tæt på griberen.

 

 

Føreren behøver ikke forlade køretøjet for at tømme containeren. Til pilotprojektet med 2Side-systemet bruger Asti Servizi Pubblici SPA deres mest erfarne fører og har opnået cyklustider på 80 sekunder eller derunder.

Totalsystemet 2Side-system er et eksempel på moderne renovation og et økonomisk og tidsbesparende alternativ til den klassiske renovationsordning. Eftersom køretøjerne kun er bemandet med en enkelt person, skal teknikken støtte føreren mest muligt i hans arbejde. Det hjælper sensorer fra SICK med.