Smart intralogistik uden mutingsensorer

23-03-2021

TGW Logistics har opnået større fleksibilitet på alle områder ved at bruge sikkerhedssystemet Safe Entry Exit fra SICK. Udover sikker skelnen mellem mennesker og materialer bliver pladsproblemerne i anlæg med lidt plads mindre, helt uden ekstra mutingsensorer.

In addition to reliably distinguishing between people and material, this also helps to alleviate space problems in tight plant layouts without additional muting sensors.
In addition to reliably distinguishing between people and material, this also helps to alleviate space problems in tight plant layouts without additional muting sensors.

Hvis man spørger Tobias Czempinski, Director Research and Development Smart Robotics and Technical Lead hos TGW-Robotics, hvorfor han fremover i høj grad vil undgå mutingsensorer, får man en klar udmelding om brugen af smarte intralogistik-løsninger: ”Vi har altid været på udkig efter et system, der kunne få styr på sikkerhedskravene via softwaren. Ganske vist har vi i lang tid arbejdet i Siemens’ Safety-univers, men det krævede alligevel en hel del at montere, justere og indlæse mutingsensorerne. Vi ønskede at placere funktionerne dér, hvor vi alligevel var aktive, nemlig i softwaren.“ TGW-Robotics, som har deres hovedsæde i Stephanskirchen i Oberbayern, er et 100 %-ejet datterselskab af østrigske TGW Logistics Group. Som specialister i robotapplikationer til logistikprocesser satser automationsteknikselskabets på kunstig intelligens, algoritmer, selvlærende systemer og automatisk fejlhåndtering.

 

Hardware sparet – sikkerhed, transparens og tid vundet

I den forbindelse har TGWs kunde Heinrichsthaler Milchwerke i Radeberg fået et automatisk centralt palleteringsanlæg til osteprodukter. Anlægget er direkte tilknyttet til produktionen og har fordoblet leveringen af paller til 100 stk. pr. time. Ved ompalleteringsstationen er TGW-portalrobotter, som er anbragt bag gitter, udstyret med SICKs Safe Entry Exit-løsning på sikkert samarbejde mellem menneske og maskine. Her anvendes et allerede eksisterende processignal, som ikke er nemt at manipulere med, til initiering af mutingfunktionen. Når transportgodset har passeret beskyttelsesanordningen, er den omgående klar til brug igen for at beskytte mennesker mod farer. Samtidigt analyserer styringen flere materialegennemgange og stiller de relevante diagnosedata til rådighed for Industri 4.0-applikationer. Tobias Czempinski værdsætter højt, at sikkerhedskonceptet fungerer uden de sædvanlige muting-arme: ”Lige fra begyndelsen kunne vi meget godt lide, at man helt kunne spare hardwaren, dvs. mutingsensorerne. Her handler det ikke kun om udgifter, men også om den store tidsbesparelser, fordi der ikke skal foretages nogen mekanisk montage. For dem, der skal sætte systemet i drift på byggepladsen, kan kabelføringen og justeringen blive et problem, når det i praksis en gang imellem bliver endnu mere kompliceret, end det var i teorien.”

TGW gantry robots in action for the Heinrichsthaler Milchwerke customer project. Safe material feed and discharge implemented with Safe Entry Exit
TGW-portalrobotter i brug ved et kundeprojekt hos Heinrichsthaler Milchwerke. Sikker materialetilførsel og bortledning etableret med Safe Entry Exit
TGW gantry robots in action for the Heinrichsthaler Milchwerke customer project. Safe material feed and discharge implemented with Safe Entry Exit
TGW-portalrobotter i brug ved et kundeprojekt hos Heinrichsthaler Milchwerke. Sikker materialetilførsel og bortledning etableret med Safe Entry Exit

Derudover sparer de i forbindelse med styringen med denne løsning ekstra binære indgange og dermed yderligere omkostninger. I forbindelse med kryds-muting betyder det, at de kan spare to sikre indgange i forbindelse med sekventiel muting kan de spare fire. “I store anlæg som Heinrichsthalers med otte palleteringslinjer og en gennemløbsmængde på 40.000 kartoner pr. dag bliver det til et større beløb”, understreger Tobias Czempinski.

 

Planlægning af produktions- og distributionsterminaler: Jo mere kompakt, desto bedre

Ved planlægningen af omfattende produktions- og distributionsterminaler har planlæggerne fokus på, at layoutet skal være så kompakt som muligt. Det er ikke en sjældenhed, at der så mangler plads til de sikkerhedstekniske anordninger. For Tobias Czempinski står det klart: ”Der er rift om hver halve meter, der skal bruges til ekstra refleksionsfotoceller. Vi har rigtigt mange maskiner, der arbejder efter inline-princippet, og for mutingsensorer har vi i teorien et ind- og udløb for hver halve meter. Ved de sædvanlige ti linjer og dermed ti palleteringsmaskiner side om side i hallens layout tidobles behovet for transportstrækninger. Derfor er vore kunder og også kollegerne i TGW-Group meget interesserede i SICKs mutingløsninger uden sensorer.”

 

Mere fleksible end sammenlignelige løsninger på markedet

TGW har i lang tid anvendt forskellige sikkerhedsfotoceller fra SICKs omfattende portefølje. Lothar Kielwein, Key Account Manager Intralogistic hos SICK, ved, at hans kunder værdsætter, at udbuddet ikke ændres hele tiden, og han understreger den store fordel ved Safe Entry Exit: ”Med den nye løsning kan TGW fortsat anvende hele sortimentet af sikkerhedsfotoceller, som medarbejderne allerede kender, og som har vist deres værd. Det gælder for alle berøringsløst arbejdende beskyttelsesanordninger (ESPE) type 4, uanset stråleafstand, rækkevidde og opløsning: Fleksibiliteten bevares helt. Der skal ikke anskaffes specielle lysgitre, der skal tilpasses til mutingfunktionen.”

Safe Entry Exit provides safe human-material differentiation without additional muting sensors.
Safe Entry Exit byder på sikker skelnen mellem mennesker og materialer uden ekstra mutingsensorer.
Safe Entry Exit provides safe human-material differentiation without additional muting sensors.
Safe Entry Exit byder på sikker skelnen mellem mennesker og materialer uden ekstra mutingsensorer.

Tobias Czempinski er overbevist om fordelene: ”Vi anvender også lysgitre uden muting og kan fortsat bruge produkter fra samme familie. Det gør processerne nemmere; vi skal nemlig ikke bekymre os om lagerføring og diverse funktioner, når vi – som Heinrichsthaler – anvender hele 28 lysgitre.”

 

Sikkerhedscertifikatet reducerer ressourcerne til dokumentation

I betragtning af disse forhold gør tidsbesparelsen og de mindre udgifter til dokumentation og validering sig også gældende. Magnus Utz, Strategic Product Manager hos SICK, henviser i den sammenhæng til certificeringerne af det nye sikkerhedssystem: ”Funktionsblokken til Siemens’ S7-styring er et af TÜV certificeret alternativ til de klassiske mutingløsninger til SILCL3 og PL e. På den måde kan vi med en certificeret systemløsning effektivt understøtte valideringen af det samlede anlæg.”

Monitoring, diagnosis and visualization option of the muting stations directly in your Siemens S7 control
Overvågning, diagnose og mulighed for visualisering af mutingstationerne direkte i din Siemens’ S7-styring
Monitoring, diagnosis and visualization option of the muting stations directly in your Siemens S7 control
Overvågning, diagnose og mulighed for visualisering af mutingstationerne direkte i din Siemens’ S7-styring

Sikkerheden øges endnu mere

”Vi er kommet endnu et skridt nærmere Industri 4.0“, sammenfatter Tobias Czempinski sine erfaringer med den sensorløse mutingløsning fra SICK. ”Vi implementerer derfor Safety Solutions, fordi vi skal sikre det farlige område omkring vore maskiner i det daglige samarbejde med mennesker. Med systemet Safe Entry Exit har vi på forhånd fastlagt fremføringshastighederne og materialelængderne; derfor er det ikke længere praktisk muligt at manipulere med et sikkerhedslysgitter eller omgå det, hvilket helt sikkert skete engang imellem under den normale drift, hvor man brugte muting.”

Sikkerhedssystemer
Muting på en ny måde
Safe Entry Exit

TGW Robotics har efter de gode erfaringer fra projektet hos Heinrichsthaler Milchwerke allerede anvendt den sensorløse mutingløsning i seks andre anlæg i forskellige brancher som mode og tekstiler, fødevarer og industrivarer og konsumvarer. Tilbagemeldingerne om Safe Entry Exits effektivitet og pålidelighed er udelukkende positive.

 


 

Muting

Muting beskriver den sikre, automatiske og midlertidige brokobling af en berøringsløst virkende beskyttelsesanordning under den løbende drift. På den måde kan man etablere sikker tilførsel af materialer i et farligt område samt den efterfølgende sikre bortledning helt uden problemer.

 

Muting describes the safe, automated and temporary bridging of an electro-sensitive protective device during operation.

Et manipulationssikkert processignal, der som regel allerede findes i alle anlæg, anvendes efter anmodning maks. 200 mm foran beskyttelsesanordningen som det første triggersignal (baseret på risikovurdering afstand evt. afvigende).

Muting describes the safe, automated and temporary bridging of an electro-sensitive protective device during operation.

Beskyttelsesanordningens sikre koblingssignal initierer brokoblingsfunktionen som det næste signal.

Muting describes the safe, automated and temporary bridging of an electro-sensitive protective device during operation.

Senest 200 mm efter, at man forlader beskyttelsesfeltet (evt. afvigende, baseret på risikovurderingen), afsluttes brokoblingsfunktionen, og sikringen af maskinen er aktiv igen.

 


 

 

Yderligere bidrag

 

Er alt ok? Ja, helt sikkert! Safety-totalløsninger til håndtering af paller

Læs mere her

Hvad er et sikkerhedslysgitter helt præcist?

Læs mere her