Robotstøttet optagelse af pakker fra transportbånd

Slutemballeringsrobotter stabler emballerede fødevarer eller drikkevarer på paller. Robotstyringssystemet PLOC2D registrerer hurtigt og sikkert pakkernes position på transportbåndet. Ved hjælp af de informationer, som PLOC2D stiller til rådighed, kan griberen selv samle pakker, der ligger tilfældigt, op og stable dem på en palle.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Brugervenligt og fleksibelt sensorsystem til lokalisering af elementer
  • 2D-positionsbestemmelse af elementer
  • Justering af robotters og sensorsystemers koordinatsystemer
  • Værktøjer og funktioner til nem kalibrering af FLEX-varianterne
  • Intuitivt brugerinterface til etablering og vedligeholdelse af systemkomponenterne
  • Selvstændigt sensorsystem - der er ikke behov for en ekstern PC

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Læs mere