Kontakt
Feedback

Smart Services
Predictive Maintenance

Forudsigelse af maskinstop takket være intelligent analyse

Din fordel

  • Forhindrer ikke-planlagte maskinstop og dermed stilstandstider
  • Sikrer meget god planlægning af vedligeholdelsesdatoer og serviceopgaver
  • Øger produktiviteten og maskinernes ydelse takket være et bedre kendskab til maskinerne som følge af udvidet dataanalyse
  • Reducerer omkostningerne forbundet med driftsforstyrrelser og service markant, da operatørerne på et tidligt tidspunkt kan gribe målrettet ind i maskin- og anlægsprocesserne
  • Reducerer omkostningerne til reservedelslageret og administrationen af det, da sandsynligheden for, at enhedskomponenter svigter, kan forudsiges

Oversigt

Forudsigelse af maskinstop takket være intelligent analyse

Med Predictive Maintenance fra SICK kan man proaktivt registrere og forebygge maskin- og anlægsfejl og -stop på et tidligt tidspunkt. Det sker på basis af de aktuelle og allerede analyserede data, på grundlag af hvilke man med intelligente algoritmer og logik kan forudsige fremtidige udvikling er af sensor-, maskin- og anlægstilstanden. Således sikrer Predictive Maintenance ordnede driftsprocesser. At gribe ind i løbende maskin- eller anlægsprocesser er nu kun nødvendig i tilfælde af fejl. Faste vedligeholdesesdatoer hører derfor fortiden tid, og det er kun nødvendigt at udskifte beskadigede eller fejlbehæftede enhedskomponenter. Det sparer omkostninger, og produktionsprocesserne forbedres.

Overblik
  • Specifikke forudsigelser om sandsynligheden for at fastlagte hændelser indtræffer
  • Algoritmer, som genererer forudsigelser på basis af en sammenligning af aktuelle og historiske data
  • Meddelelser om fremtidige maskin- og anlægshændelser på forskellige slutenheder
  • Integration af sensor-, maskin- og periferidata

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads

Opad