Kontakt
Feedback

Smart Services

Skab merværdi på grundlag af sensor-, maskin- og anlægsdata

Smart Services fra SICK registrerer, analyserer og visualiserer data fra smarte sensorer, maskiner og anlæg. Ved hjælp af individuelle algoritmer kan man på basis af disse data præcist beregne sandsynligheden for bestemte resultater på forhånd. Sensor-, maskin- og anlægsdata, som ofte ikke udnyttes, visualiseres og muliggør tilstandsovervågning og forudsigelser. Så kan man skabe en direkte merværdi for drift, reparation og andre opgaver. Fra Big Data til Smart Data, databaserede serviceydelser til morgendagens produktion. På stedet, i Cloud eller direkte på Smartphone. Fra standardprodukt til kundespecifik løsning, Smart Services fra SICK, alt fra en og samme leverandør.

1 træffer(e):

Produktfamilie Predictive Maintenance
Forudsigelse af maskinstop takket være intelligent analyse
  • Specifikke forudsigelser om sandsynligheden for at fastlagte hændelser indtræffer
  • Algoritmer, som genererer forudsigelser på basis af en sammenligning af aktuelle og historiske data
  • Meddelelser om fremtidige maskin- og anlægshændelser på forskellige slutenheder
  • Integration af sensor-, maskin- og periferidata
Opad