Kontakt
Feedback

Rådgivning og design
Validering af den funktionelle sikkerhed

Sikkerhed for, at sikkerhedskravene opnås

Din fordel

  • Tids- og ressourcebesparende: SICK's erfarne eksperter sørger for effektiv gennemførelse
  • Sikring af kvalitetskravene gennem standardiseret validering ved hjælp af analyse og test
  • Implementering af fire-øjne-princippet: realisering og afprøvning gennem indbyrdes uafhængige personer
  • Omfattende: specifikation og implementering af evt. nødvendige tilpasninger
  • Høj kvalitet ved hjælp af standardiserede processer og bæredygtigt konceptmanagement

Oversigt

Sikkerhed for, at sikkerhedskravene opnås

Et af den funktionelle sikkerhedstekniks væsentligste principper er sikkerhed gennem afprøvning. Valideringen sikrer, at de implementerede sikkerhedsfunktioner opfylder sikkerhedskravene efter konfiguration og idriftsættelse af beskyttelsesanordningerne. SICK's eksperter definerer i verificerings- og valideringsplanen, hvordan sikkerhedsfunktionernes funktion skal afprøves. Den korrekte implementering af hver enkelt sikkerhedsfunktion afprøves gennem analyse eller test. Hvis sikkerhedskravet ikke er overholdt, tilpasser SICK's eksperter konfigurationen og gentager valideringen. Dermed bekræftes det efter afslutningen, at alle sikkerhedsfunktioner er "sikkert" implementerede.

Overblik
  • Udarbejdelse af en verifikations- og valideringsplan til kontrol af produktvalg, installation, implementering og funktion af styringens (SRP/CS) sikkerhedsrelevante dele
  • Konfiguration af styringens sikkerhedsrelevante dele
  • Analyse og test i henhold til verificerings- og valideringsplanen
  • Specifikation af den nødvendige tilpasning samt evt. foretage rettelser i det sikkerhedsrelevante applikationsprogram

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads

Opad