Kontakt
Feedback

Rådgivning og design
Sikkerhedskoncept

Funktionel sikkerhed under hensyntagen til normer og retningslinjer

Din fordel

  • Ved at tilknytte SICK's erfarne eksperter sparer du både tid og ressourcer
  • Øget maskinsikkerhed gennem overholdelse af normer og grundlæggende krav til sundhed og sikkerhed
  • Åbenhed i forbindelse med produktvalget gennem produktuafhængig udarbejdelse af koncept
  • Ved at undgå overdimensionering sikres effektivitet og konkurrenceevne
  • Høj kvalitet ved hjælp af standardiserede processer og bæredygtigt konceptmanagement

Oversigt

Funktionel sikkerhed under hensyntagen til normer og retningslinjer

Når risiciene er identificeret og de konstruktive forholdsregler til risikobegrænsning er fastlagt, skal de tekniske beskyttelsesforanstaltninger, som afhænger af styringens korrekte funktion, føres ud i livet. SICK's eksperter identificerer og fastlægger de nødvendige sikkerhedsfunktioner. Eksperterne udarbejder et fleksibelt og produktuafhængigt sikkerhedskoncept på grundlag af deres mangeårige erfaringer. Ved at lade SICK fastlægge de gældende parametre sparer du tid og ressourcer og undgår eventuel overdimensionering.

Overblik
  • Fastlæggelse af sikkerhedsfunktioner og det nødvendige sikkerhedsniveau (PLR eller SILr)
  • Anbefalinger til den tekniske gennemførelse af sikkerhedsfunktionen i form af blokdiagrammer
  • Fastlæggelse af parametre til valg af sikkerhedsanordninger
  • Specifikation af sikkerhedskonceptet

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads

Opad