Kontakt
Feedback

Rådgivning og design
Evaluering af CE-overensstemmelse

Kom sikkert gennem "junglen af retningslinjer og normer"

Din fordel

  • Tids- og ressourcebesparende: effektiv implementering, tidlig identifikation af potentielle svagheder og undgåelse af overdimensionering
  • Udelukkelse af risici for erstatningsansvar ved at uvildige eksperter evaluerer overensstemmelsen
  • Samlet tilgang til alle sikkerhedsaspekter gennem en struktureret fremgangsmåde
  • Høj kvalitet ved hjælp af standardiserede processer og bæredygtigt konceptmanagement

Oversigt

Kom sikkert gennem "junglen af retningslinjer og normer"

EU-overensstemmelseserklæringen kan først udstedes og CE-mærket tildeles, når alle gældende retningslinjer er overholdt. Mangfoldigheden af retningslinjer og normer gør det vanskeligt at få et overblik. SICK's eksperter evaluerer, om Maskindirektivets grundlæggende krav til sikkerhed og sundhed er opfyldt. SICK's objektive evaluering danner grundlag for EU-overensstemmelseserklæringen og CE-mærkningen. Det betyder retssikkerhed, og du undgår risikoen for at skulle betale erstatningsansvar.

Overblik
  • Registrering af farekilder
  • Evaluering af Maskindirektivets grundlæggende krav til sikkerhed og sundhed
  • Dokumentation for resultaterne er en forudsætning for EU-overensstemmelseserklæringen og CE-mærkningen

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads

Opad